loading/hle�
(18) Blaðsíða [18] (18) Blaðsíða [18]
SB«be ciíf 6focFe; JpjanbflPvíftec ^nntyggiavárner áíK'gn eiga at) ofí)enDa 6pjlumannenum á SÖfanntaiéjjíiitíumim um SSoreb, enn cgpgumetmevnec eigá aö ðieva Uppjívtft á föí/ 09 fenöa &ana áfamt met> #anbjíviftunum £©nbíutiav íÐivecttouitme til Jjpanöa. 1. €pfev 4tmvjívifuöunt ^affa' eiga 6a?be gaiibfettá 2jnti6t)ggiavac ©9 j£>ent>íunavennarii)aupmenn t £anöenu ffptíbuðer aö ©eva at> feíia fínav SSoruv (jöeviet tii aitnava fva 1. 3aít. 1777 09 {mttg* aö tii $8ev aílvanáöitgait eövum'ð jlipum. Og uppá paö aö aííev SJiöfomenöuv í £anöenu gete Ijafí JöirttejTiu pav tim,- fá ec $ejfe gorovöntng 09 ítapte ítfa útgefenn áSÍÍvnöjíU/ 09 á cvtiö aö fin* nafl í fjöevre ^vamöúö á fanöenu. íþó femuv ecfevt öiö/ fcoovfe ^im&pggtaianna $aupjlegun ftn á mitte> eiöi óeílönv puö» liqpe 6feffum 09 Contvtímtionum eöa SaWa&ófa 6fi(ei;ve 09 Síf! öiftimt/ fem annaöóöeit etga aö giaíöaj? ril SBov/ pttöltcjöe anö* legva eöa öeraííölegra 6tiptanaf eöa pviöat ^aröeigenba/ Ijbovra 2>evö 09 Strifníngavf Deveptev eítté 09 ^tngaö ttl/ ciga ab ©eva eptev fieim #œtte, f«tt í ónevt'u gsiárfe &efuv öeveö 6vwfanlegt. 1 • 2. €inó og fejje Sapfe « jl^íaöuv uppá £)anfFa €ourant SQTptif/ aö óöotium Siiftööal veifituöum á 96,@fittöíttga , foo á ^eveptev attann Sveifntttg mille 3un6t)ðgtaranna og ^onölunarennav $aup* mantta ab fjattba t ðviftðöoíum 09 6fillöíiigum, í 6taöen fpvec aö f)ann í)efuv óíngaö ttióattbenn öereö i fejutm/ Jpuubruöum 09 $ijTitni/ eöa33cmttm/ ^ióvöúngum og ^ijfum; fíía fem og aö Saytetm Ijereptev ©evöuv einé pfec a(jt £anöeö, föo aö fá ?)íiðmu* nut’/ fern ótngaö ttl oeveb öeftjv á ^ijTaí 09 $Hiótile$ 3faifuínge# jFaí ottöíingeó uppóafcnn öeva öiö feffa Xayta SMvijjn. 9lííur93?œ(evo9SSigt<TaI öeva epíec$orovtmfiigunnefiacumaf ioöa 3an. i69B,föo aö^am&ovgai’Slleu/femíjíiigaö til &cfm’ wttbövúfubt 3íiaiiöv
(1) Blaðsíða [1]
(2) Blaðsíða [2]
(3) Blaðsíða [3]
(4) Blaðsíða [4]
(5) Blaðsíða [5]
(6) Blaðsíða [6]
(7) Blaðsíða [7]
(8) Blaðsíða [8]
(9) Blaðsíða [9]
(10) Blaðsíða [10]
(11) Blaðsíða [11]
(12) Blaðsíða [12]
(13) Blaðsíða [13]
(14) Blaðsíða [14]
(15) Blaðsíða [15]
(16) Blaðsíða [16]
(17) Blaðsíða [17]
(18) Blaðsíða [18]
(19) Blaðsíða [19]
(20) Blaðsíða [20]
(21) Blaðsíða [21]
(22) Blaðsíða [22]
(23) Blaðsíða [23]
(24) Blaðsíða [24]
(25) Blaðsíða [25]
(26) Blaðsíða [26]
(27) Blaðsíða [27]
(28) Blaðsíða [28]
(29) Blaðsíða [29]
(30) Blaðsíða [30]
(31) Blaðsíða [31]
(32) Blaðsíða [32]
(33) Blaðsíða [33]
(34) Blaðsíða [34]
(35) Blaðsíða [35]
(36) Blaðsíða [36]
(37) Kvarði
(38) Litaspjald


Forordning um þann íslenska taxta og kauphöndlan

Forordning um þañ Islendska Taxta og Kauphøndlan
Ár
1778
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
36