loading/hle�
(19) Blaðsíða [19] (19) Blaðsíða [19]
SfTflnb*/ 6 oljeiW <tb ctfJeððtaff eg offíojfðfí f>ib #ottbfHtiení» f gon&etttí* 3 @tðt>cnn fprcr ab SBigtcn íjtttððb til ^efuc t<tf? cnn eereö uppa Sftettter, giót'öúnga 09 $ijía / á f)ún íjereptec ot> reifnafl einá 09 í ©nnmerf uppá @fippunt> / fiápunö cg g>iuit> / 09 fíuíir fjerepter uit> $aupjíat>ena 09 t fanbenu, eicc franmegeð 6rúfa(l ‘ptutbarar eba úórar 3teibflury f)e((öur cittaffa @fá(aí58i9t/ bcebe ti( jpeirrar 25oru/ fem út er láíettn 09 móte crtefeb, nœr fem f)eöú (júu pfetgeiitðttr 4 fiápb*, etm l)t>ab fetw cr 4 £íápb. e9 f'ttr uttber, er epterlátib ab eegajl nteige tr.cb SKeibjltuétðt. í^tinnumœícreitit til @aí(té 09 @teiufoía inneíjeib* ur 176 ‘íPoM / 09 óforntmman, (jbar meb aí(á @íagá ^orr.4" petur fent 09 ©riótt 09 (£rtur nta*!aji eiga, 144 fPotía; £pji5^ Sttnnatt reifnaft á 136 ^Jofta, 09 ítiorutunan á 120 $)ona, boarepter fab rttimta SOíál proporíionerajt etná 09 t ©anntovf. <£irn $úíuc á tnne ab &ctöba 8 9>ofta, ^oaecpter ein Sunita @aí(t6 09 @teittfo(a öierer 22 Jfuta, eítt Siorníitiina 18 Síúra, ein £i)jeá?!tuuna 17 5túta/ 09 eiu Stovuítma 15 Ótúra. í>álfur $útuv á imteíjaöba 4 ^otía. 4 <par ^)onbiunarennar .scaupmum 09 penarac brrcpfec Perba fcúfitiðitbe ( £anbemi/ foo á 09 5?aupf)enbliuienn jafttatt ab bcífajf. íþó br>ab@íátrimenne btboífitr, $á Ú ecfert Sííet ab móttafafí af .jpenblunenne til fdiburfeíltunar, ft)rc enn f>aun 20 @ept.; eige f)eífbur (enguc enn tií Dctobtiá ?Diáttabar UtðattitðU/ bbab eb á(pt(l ab bera (jin bejia @(áturéíXtb; O9 jlulu Slaups mennerner 09 3nn6t)ðgiarartier ^erepter t>era jlplíbuðer ab ðicrrt SKeifttinð ^bovier otb abra innatt Ijoorá 5lrö Ufðaungtt/ foo ab SKejtanjaíSKuKurnar gete orbib fpo ttmatilega af ifaupmannemim jlrtfabar, 09 Pibfomanbe ©$ffumotmum ( £enbur fetiðttar/ ab í>a?r af (jeim geíe orbib eyaminevabar á ncejia S8oró fDiaiuitalás jjfitðe ^’amination @j)flutttetterner (fiifu jlt)f(buðer oera ab 9íora meb adre ^ojÍ.ði«fne, 09 parepter aff)enba íjana úfí jjírifabatil ^aupmannaiia, foo ab feic gete látib íjatta fpígfa ftu? um SKeifninsum fegar J>eir útfenbaji, € 2 5* @in$
(1) Blaðsíða [1]
(2) Blaðsíða [2]
(3) Blaðsíða [3]
(4) Blaðsíða [4]
(5) Blaðsíða [5]
(6) Blaðsíða [6]
(7) Blaðsíða [7]
(8) Blaðsíða [8]
(9) Blaðsíða [9]
(10) Blaðsíða [10]
(11) Blaðsíða [11]
(12) Blaðsíða [12]
(13) Blaðsíða [13]
(14) Blaðsíða [14]
(15) Blaðsíða [15]
(16) Blaðsíða [16]
(17) Blaðsíða [17]
(18) Blaðsíða [18]
(19) Blaðsíða [19]
(20) Blaðsíða [20]
(21) Blaðsíða [21]
(22) Blaðsíða [22]
(23) Blaðsíða [23]
(24) Blaðsíða [24]
(25) Blaðsíða [25]
(26) Blaðsíða [26]
(27) Blaðsíða [27]
(28) Blaðsíða [28]
(29) Blaðsíða [29]
(30) Blaðsíða [30]
(31) Blaðsíða [31]
(32) Blaðsíða [32]
(33) Blaðsíða [33]
(34) Blaðsíða [34]
(35) Blaðsíða [35]
(36) Blaðsíða [36]
(37) Kvarði
(38) Litaspjald


Forordning um þann íslenska taxta og kauphöndlan

Forordning um þañ Islendska Taxta og Kauphøndlan
Ár
1778
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
36