loading/hle�
(20) Blaðsíða [20] (20) Blaðsíða [20]
5- 0né og í Ocíi‘ot)titifte t)fet’ J?efu6 et’ ilipðít/ eit> peit’ Jpanbíatibe fPule giera gan&feué 'SnnBoððiai’a 6ivga met> ðóbuin 09 fovfoavart- legumSoaun,o9 feffet aptúv á mótá ftrta 0íbu íffa í^ie (áta gaub» fenó Sjottn' einé á ftð fomnav*. 0oo et' í)«tineo enn fvamat, ti( emt ftefðt ab áfbatba óbab fuu’um ab ftaman et Dobeb, afírauábu3a(í ti!|?ipab t ab ^mtbpggim'aeiiei’ t f>tn fent áótcevev óbab mifeb netfa(í jfal af f)otbitm og foíítum §tife, ^pea'tum fi;tet ftg,‘ ffuítt/ foe .mif* cb fem megufegt et, btepta epter fot, fem Jpenbíuuarenuat $aupi men fegía peint fntet ti( j£>enbfumu‘euat'©agnó ogSfóata/ eirfé 09 (tfa fjöab USargótfenu inbotfut,6oot'tf>abf)ef(butetu Œ*ttiðirneö*0ocFat, ctnfmmíabet’ 09 totfjumíaber SSetltngat, eba totnnab Söanbé 0ocfat og ^>eifut, oðpab ciðtcinafia í Sifíite ti( ^ieffbanó, Ijeílbut oð0fapmv Datcnö 09 annatóSíffðfotnuíagó, fat afít Jjoflfft octbut* til Sunbpggi iatantia eiðitin9?oía,paveb0alan et)f(ii>at’ otb,o9?(óaíemi af f>ettta SBiimii fet unoer einó í Söoyt. 6* ^attpffapurett oib ’3n&t)gðtarana jfai (Fie f opene^tatnBub/Oð eiði iitattíuftta 0t)ta,otb etn!0?an i etttu,uían6an jtálfut atiaró beibiff, pó má eingimi/fem eigi óefur Svenbe,(ianba ebtum tiiSaða ebatyrepng* jla f $rambúbene,f)eí(bur á f)00t oð eift ab fata útúc 33úbette, fegat ^aít et 6úcn ab íiúfa fíttu <£tenbc,til ab gefa ebrum túm. ófaupmenneiíJ nct ciga, fab aífvajfiótaúa fettt meðttícðt er,tncb aííre 0pcft,ab afðrciba 3nn6t)ððiiU’ana oibJpjenbíuneita/foo peim fc cj uppef)afíb oeitt frá ebrum naubfpnlcðum 0p(fttnunt 5 oð ^nnBpððiúvúritet* etnö rofiðtcvfa ab giera ftðf(ára,fooabpcicciðe ðeÚOrfef ttl Uppeóaabóóí’aupmanncnum og öbrutn fcnt etu oib Jgjonbltinetta, 09 ftfa eiga pat ab afgtcibaiL 0ð má engintt af 5Umítðanmn,ncma fjann 6tnbte(i a j^ííoibre ebttr ebt'tttn óuiu* P9an(e9um§orfeíIum,foo6ðnn gerc ej óalfbeb áframmcbftita SHeiftt, boeltalengur t^aupíiabnum, enn f;att Í0aunleifa frnftií fúmavóí’aup*
(1) Blaðsíða [1]
(2) Blaðsíða [2]
(3) Blaðsíða [3]
(4) Blaðsíða [4]
(5) Blaðsíða [5]
(6) Blaðsíða [6]
(7) Blaðsíða [7]
(8) Blaðsíða [8]
(9) Blaðsíða [9]
(10) Blaðsíða [10]
(11) Blaðsíða [11]
(12) Blaðsíða [12]
(13) Blaðsíða [13]
(14) Blaðsíða [14]
(15) Blaðsíða [15]
(16) Blaðsíða [16]
(17) Blaðsíða [17]
(18) Blaðsíða [18]
(19) Blaðsíða [19]
(20) Blaðsíða [20]
(21) Blaðsíða [21]
(22) Blaðsíða [22]
(23) Blaðsíða [23]
(24) Blaðsíða [24]
(25) Blaðsíða [25]
(26) Blaðsíða [26]
(27) Blaðsíða [27]
(28) Blaðsíða [28]
(29) Blaðsíða [29]
(30) Blaðsíða [30]
(31) Blaðsíða [31]
(32) Blaðsíða [32]
(33) Blaðsíða [33]
(34) Blaðsíða [34]
(35) Blaðsíða [35]
(36) Blaðsíða [36]
(37) Kvarði
(38) Litaspjald


Forordning um þann íslenska taxta og kauphöndlan

Forordning um þañ Islendska Taxta og Kauphøndlan
Ár
1778
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
36