loading/hle�
(21) Blaðsíða [21] (21) Blaðsíða [21]
(jenfclUiKa* / f)Mi’ nieb Jfpenblunat'enar 5?attpniöbur á nb Ijnfa tafanbc 5(ugn, 03 firnj: an gefa fá ft>t ev @t)ilflumattemim fcm fya 4 mófe óriófa, í)t»er favfnrei* fefur fa til Sletta, 03 alears lega epferfier, ab fetr átt g’oifomunar attbft)»te ftg t)bna eg ára »afca f ffmtm i^aringaríUtoeauui, |i\ar til ^enbluttarenar ^aitpí menu oðfoo viO alló ©lagó Sa'fefarc eiga at> uppíjpetia fá og fciátpa pcim, 7 €f t £anb«ifú ft)utm ab ttppáfoma fltf STtlfefíe, ab ft)rer fíór* utn 0forte eba /oúnðurófStaub Pare t etn()Peritt ©ifíricte aO óitaff / |3á cr f)ermeb SIUranaMtgall epterláteb, ab feff ©fabac ©pumabuc 03 5?aupmabttv mege epter fameðiníegre gjfetbe.gait rábjfafa foí foo, ab nit> ^onblttnena berbc epterffanbanbe -foo mifiO af ^éíenbjTum ?OjaíPerum, fem fann ab áitíajl nattbfpiiö fcðt íif ab öiera ^unbpððiarana Þirða meb S>eturenn út tif luiubfpnleðó gffóítlppijellbeó; $>ó fbo ab t)fer fpflífann 0fert oð ffíatiD ( 09 £á ^íábftefuu, fem fefieeðua er ðierb, ðiere|í reðíuíeð SubicialíJ-orrettínð fern meb fprfra burtftðlanbc 4©fipc ó at> fenba|t •penemiiarfíDtvecuonewne tti ^panba, 8* 3 ðó&úttt 5írum á far á mót átáupmabureim eiðe ab lána 3nnín)ððiurunum nocfttré ©laðó Sentr eba ^eníiiða, fem biraí fafl jlttle nceila $(r, nema f)eim fem af fcíaa gi)íeéáta eba ^oifftár SOftffer, eba ebrum óláttó Siífdlum, eba SlBlaletfe, fpntt fjafa orbeb fpm’ feo jlórum @faba, ab fdr ^effwccjna ccfc gete bitalab eba án fáné fomeft aptttr í ©taub. íðlíbnttgeé eingdt, fem í)efur €fue og áírapta til ab framíjaííba ftnnc 3?mingu og Slfla, anabóPort til fanbá eba ©iáfar, 03 j&ev funömn ab og fanfœr* bttr urn þ at>,ab ban fte forfomunarfamur eba laíttr ifeffttm j£)lur,fem í)e« tutm rfburfoo mieg mifebá,f)paritm babe SfferoalíDebog Saupmabttr m dða uáfiwmíesa abepterðieitfíailog pe ^ n 0 ps cjia ra n no ^3 vv pf= ^ 3 ne
(1) Blaðsíða [1]
(2) Blaðsíða [2]
(3) Blaðsíða [3]
(4) Blaðsíða [4]
(5) Blaðsíða [5]
(6) Blaðsíða [6]
(7) Blaðsíða [7]
(8) Blaðsíða [8]
(9) Blaðsíða [9]
(10) Blaðsíða [10]
(11) Blaðsíða [11]
(12) Blaðsíða [12]
(13) Blaðsíða [13]
(14) Blaðsíða [14]
(15) Blaðsíða [15]
(16) Blaðsíða [16]
(17) Blaðsíða [17]
(18) Blaðsíða [18]
(19) Blaðsíða [19]
(20) Blaðsíða [20]
(21) Blaðsíða [21]
(22) Blaðsíða [22]
(23) Blaðsíða [23]
(24) Blaðsíða [24]
(25) Blaðsíða [25]
(26) Blaðsíða [26]
(27) Blaðsíða [27]
(28) Blaðsíða [28]
(29) Blaðsíða [29]
(30) Blaðsíða [30]
(31) Blaðsíða [31]
(32) Blaðsíða [32]
(33) Blaðsíða [33]
(34) Blaðsíða [34]
(35) Blaðsíða [35]
(36) Blaðsíða [36]
(37) Kvarði
(38) Litaspjald


Forordning um þann íslenska taxta og kauphöndlan

Forordning um þañ Islendska Taxta og Kauphøndlan
Ár
1778
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
36