loading/hle�
(3) Blaðsíða [3] (3) Blaðsíða [3]
fjáííat SSevuc eru ú tKvvoevanbe' Sfo inufeopíav 09 útfelí? Dar. 0$ (jcfuv ^e^cgna afíranócuðafí jjocfnafí aí> (ata giova uipan ítayta fovev 5Taitpljenblunena 4 2íð!auöe, ÞaOe a fetm SSorum, fcm fangat)/ 09 jjabati ffotiajf/ fjoavf fpver Slttgum er í)afr, aö eige eiintttgté adav Sorttr af (joerum íoeggta jFtile foo fuílfom- fega, fetu uarö, nafngreínají/ og þetrra retta Slftgfomuíag útrnál- afí og afparbatl/ Oeiíour 09 lífa, aD 6a’De SGtgt 09 SftÆÍer, fetn og ^entitga^eifningurtnti i feffum ^aupjíap |Tuíe femtail fjib náfoæmojTa moguíegt oar , epter j3öt, fettt f;er i ^ifiunum ec tiljltpaD/ og S5arantta (Ðprleife fettaji á ‘jiann .ípátt, ab 3tt6i)gg» íavavuev í ^jélanDe fáe fprev fmar SSovttv ýaD fuíla SSerD, fern Jjcev t mvjTliDett 10 Sfr, eíf tilfamané reifnuD/ f;afa oereö feílDá ar. ft)rcv/ 6a:De íjer i SKifiunum og á frantanDe ©toDum , 09 jió eige óitaía metra fprer f'cev SSovut) fem ffptialT ítl SálanDé, etyt j>a‘r fotla i ^nnfattpe ; 0nafta aö fá ^ojíttaDur, fent jponDlanenit nauDfpnlega utfrefmv er vetfnaDuv á f)DovtttDeggtu Söovurnaf, (jpar 6>á jjó, til ^lumtinDa oiD ©iDfontenDur i jtejtu €fne, er abgtett, aD eittgetm fKcnta part er rcífnuD af JjettU :-pofuD-0tó(, fem SJer aííi'cmáöugafl poftiui lútcb útleggta ttl f>ej? forroerattDe aímennelega .fpenblimav óTontpagnteó ^uters effeitta fprec petcra Slctiur. ^ Og ipar SSter pofttm áítteD faD aD oeva jamfoœmt jjcim aflvanáöugajla 2lfeíutnge, fern 2Sec attnavé pofum , ttl aD foma SUointiuíUtoegunum t ^sélanbe i 6etve ©áng, og gioca ^onDUmena fiáífa Jamfocemave peffara £tba Slftgfomuíage og 6emr foaranDe ttl Jsej?, eun f)ingaD til ocreD pefur ; ®oo pcfuv 0Ú aflrattáDugají fofnatT pcrmeb eflDúngeé aD aftafa jjantt fprjínefnDa, nieD ^ovovöiunguime af 10 Slprií 1702 ttltlipaDa Sayta um ^élenDjfann 5Taupjíap, 09 jjar á rnót i 6ané @tgb, aD foo jToDDu, aílranáDitgafí aD ttppábíóDa og ttljTipa jjatttt nw fantantefua n§a £a^ta á £ej]um ÍTauplfap, á pann #átt fent eptevfpígev: 21 2 £ayte
(1) Blaðsíða [1]
(2) Blaðsíða [2]
(3) Blaðsíða [3]
(4) Blaðsíða [4]
(5) Blaðsíða [5]
(6) Blaðsíða [6]
(7) Blaðsíða [7]
(8) Blaðsíða [8]
(9) Blaðsíða [9]
(10) Blaðsíða [10]
(11) Blaðsíða [11]
(12) Blaðsíða [12]
(13) Blaðsíða [13]
(14) Blaðsíða [14]
(15) Blaðsíða [15]
(16) Blaðsíða [16]
(17) Blaðsíða [17]
(18) Blaðsíða [18]
(19) Blaðsíða [19]
(20) Blaðsíða [20]
(21) Blaðsíða [21]
(22) Blaðsíða [22]
(23) Blaðsíða [23]
(24) Blaðsíða [24]
(25) Blaðsíða [25]
(26) Blaðsíða [26]
(27) Blaðsíða [27]
(28) Blaðsíða [28]
(29) Blaðsíða [29]
(30) Blaðsíða [30]
(31) Blaðsíða [31]
(32) Blaðsíða [32]
(33) Blaðsíða [33]
(34) Blaðsíða [34]
(35) Blaðsíða [35]
(36) Blaðsíða [36]
(37) Kvarði
(38) Litaspjald


Forordning um þann íslenska taxta og kauphöndlan

Forordning um þañ Islendska Taxta og Kauphøndlan
Ár
1778
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
36