Additional pictures

Placat angaaende bemyndigelse for Rentekammeret til at meddele fremmede staters undersaatter beseilings-passe

Placat angaaende Bemyndigelse for Rentekammeret at meddele fremmede Staters Undersaatter Beseilings-Passe til at indføre Tømmer og anden Trælast i Island uden deraf at erlægge den ved Forordningen af 11te September 1816, [Paragr.] 3, paabudne Afgivt
Author
Year
1821
Language
Danish
Keyword
Pages
4