loading/hle�
(71) Page 67 (71) Page 67
Bidrag til Islands geognostiske Fremstilling. 67 3. Magnetiske Iagttagelser. Til Iagttagelse af den horizontale magnetiske Kraft paa Island var af Prof. Hansteen medgivet Svingeapparatet med den Dollondske Cylinder (Magazin for Naturvidenskaberne IV, 2) og et Chronometer, Observatoriets, Kessel No. 128Q. Hvor Tiden og Veiret tilfod det observerede jeg dermed un- der Reisen paa nogle af Hvilestederne, idet jeg for at und- gaae de i snævreste Forstand lokale Indflydelser gjerne valgte Tunet til Observationssted, eller Eng, fri for nære opsprin- gende Fjeldpartier. Observationerne saavelsom Beregningerne ere udforte efter Prof. Ilansteens Anviisning. Elongationen var altid 30°. Ikkun een Gang kunde 360 Svingninger med nogenlunde Sik- kerhed tælles, oftest maatte standses ved 290, da de allerede her begyndte at blive umærkelige, især naar som ofte Naalen tillige var i en oscillerende Bevægelse. Denne Oscilleren, der ogsaa i stille Vcir kunde indtræde pludselig eller tiltage og aftage under samme Observation, forklarer de storre Dif— ferentscr mellem de reducerede Svingelider af hinanden umid- delbart paafolgende Observationer paa samme Sted. Correctionen for Uhret er ikke tillagt. Da dels Gang kun paa Tilreisen blev sammenlignet i Christiania og Kjoben- havn, og derefter ved Iagttagelserne paa Island maae antages retarderende 4" daglig, vilde Correctionen blive constanl, —I— 0/y.04 for hvert T, eller — 0.0001 for hvert T udtrykt i Gaussiskc Eenheder. Den Dollondske Cylinder har under Reisen ikke lidt no- gen Forandring i magnetisk Kraft. Prof. Hansteen har ob- serveret med Svingeapparatet for og efter Reisen paa Mar- morpillen i Christiania Observatoriums Have, og ikke fundet nogen mærkelig Difforcnts mellem de reducerede Tider for 310 Svingninger.
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page 1
(6) Page 2
(7) Page 3
(8) Page 4
(9) Page 5
(10) Page 6
(11) Page 7
(12) Page 8
(13) Page 9
(14) Page 10
(15) Page 11
(16) Page 12
(17) Page 13
(18) Page 14
(19) Page 15
(20) Page 16
(21) Page 17
(22) Page 18
(23) Page 19
(24) Page 20
(25) Page 21
(26) Page 22
(27) Page 23
(28) Page 24
(29) Page 25
(30) Page 26
(31) Page 27
(32) Page 28
(33) Page 29
(34) Page 30
(35) Page 31
(36) Page 32
(37) Page 33
(38) Page 34
(39) Page 35
(40) Page 36
(41) Page 37
(42) Page 38
(43) Page 39
(44) Page 40
(45) Page 41
(46) Page 42
(47) Page 43
(48) Page 44
(49) Page 45
(50) Page 46
(51) Page 47
(52) Page 48
(53) Page 49
(54) Page 50
(55) Page 51
(56) Page 52
(57) Page 53
(58) Page 54
(59) Page 55
(60) Page 56
(61) Page 57
(62) Page 58
(63) Page 59
(64) Page 60
(65) Page 61
(66) Page 62
(67) Page 63
(68) Page 64
(69) Page 65
(70) Page 66
(71) Page 67
(72) Page 68
(73) Page 69
(74) Page 70
(75) Illustration
(76) Illustration
(77) Rear Flyleaf
(78) Rear Flyleaf
(79) Rear Board
(80) Rear Board
(81) Spine
(82) Fore Edge
(83) Scale
(84) Color Palette


Bidrag til Islands geognostiske Fremstilling efter Optegnelser fra Sommeren 1850

Year
1850
Language
Danish
Pages
80