loading/hle�
(244) Blaðsíða 232 (244) Blaðsíða 232
232 ít oget ci Uryddhi auðsdcig. ítagcform kryddbrauðsinót. ítagemanb Uryddbrauðsmaður (scm selur kryddbrauð). ftaðemunb (í taii), sá scm er gcfínn fyrir kryddbrauð. ítagcfproitc cins konar vatnsbissi scm höfð er við kryddbrauðsgjörð. $ 0 Q 0 t C úsvífín skækjn. faflle (fyftr)/ h. s. i, kvnka (um hænur scm a-tla að fara að verjia cða eru njbúnar að I>ví). átaðlen, nn ft., sk., jiað að faðle. ^aðler, n. -e, kk., (sjaidh.) = (5lab«* brer, Ðrbðbber. ^aðpibff, ki., högg scm afbrotamaður fær við staur. fagpibffe = fagftnjgc. jtagtJÍbffning, ft. -cr, sk., i>að aíi fagpibffc. fagflrvgc, ás., búðstrýkja (hýða) nniroiBmaim við staur. óeiginl.: ít. cenð 9!asn tg íRvgic. jtagftrvgning, n. -er, sk., pað að f a g f t r» g c. ítal)Vt, ft. -tcr, sk., lypting (kácta). JlabVtbreng ptitur scm jjjónar í lypting- unni. S\ a f) V I f f V t V C r reikningamaður (á stóru haf- skipi). *Ra\, ft.-er# sk., (sjaldh.), stcinlagður flóð- garður með á cða höfn. faie / h. s. i, skrækja scm sá fugi cr íiaa hcitir. faie, ás. í, (á sjó): Jt. cn 3taa (flytja rá). ít. et ©eil (flytja segl yftr i'yrir sigl- una). *jlajaf, ft. -fer, sk., ltúðkeipur. *JtafevIttf, ft. -fcr, (indvcrskt skorkvik- Indi) latta. faffc, Ii. s. 1, (sjalilli. , t óvönduöll luli), kúka. Jtaffef, fi. -er, sk., [sb. köggul-]], (úrclt), leirker, leirflaga. Jtaffelonn cigint. ofn úr ieirilögum. — b) hvcis knnar ufn tit hila í niannahúsum: tia'ggc i Jtalfcfosncn kynda í ofninum; leggja að í ofiiiniim. Jtaffclonnábor op á ofni. ^affelo^n^froð Ofnhorn (horn sem ofn- inn stendur í). íiaff elottltfcf olíe ofnkylna (til að purrka malt á). ÆftffelovnSmftlt mait scm jiurrkað cr á ofnkylnu. JtaffetovnSblabc cins konar skör fyrir ncðnn ofnopið. ^ftffelovitðrer oinpípa. ÍXaffeloondoarme ofnhiti. SX a l, án ft., sk., æðar í viði í kringum merg- inn; líka sjálfur mcrglirinn. — bj fúi (pað sem fúið cr) innan í ciknrbol. *Jtafamanf, sk., kalimúk. *Jtalb, fi. eins, ki., [kall], kall. — b) stefna: Sooligt Jt. og Sarfel, — c) köll- un : Srole Jt. lil ttogct. — d) embætti, sjcr í lagi andlegt, og einkum == [))rceftcfalb. fafbc, s. 1 og (miklu uptar, einkum í tali) 2, [kalla], A) kalla (líkt og œpa), 1) h. s.: SDnt jcg cnb faibcr nof faa f>ott hvað bátt sont jeg kalla. ab cctt kalla til e-s. Jt. paa cen kalla á e -n. — 2) ás.: Jí. een iil SJorbð kalla á e-n til að borða. Æ. cen ub kalla á e-n út. Jí. ccn tilfibc bregða e-m á cinmæli. Jt. ccn for (ig kalla e-n fyrir sig. Jt. ccn til (tg kalla e-n lil sín. $an lob QJrecflcn f. hann ljet kalla á prcstinn. — Jtunbe jcg bog f. bcn lib tilbage það vildi jcg gæti látið [)á tíð hverfa (koma) aptur. — b) boða, stefna c-m: Jt. Solfct fammctt stefna sant- an lýðiiuiit. Jt. icn for Stcticn stefna c-m. ííagcbci—ííoíöffro§. — c) vcita c-m hrauð: $011 Hc» fíxTt Ct til @. Itontim var veitt brnuðið S. — d) f. nogct i £t>i»I efa (cfast um) e-ð. — 15) kalln (tíkt og nefna): Jt. ctt ling »eb fit rctte 9la»n kalla e-ti blutt rjcttu iinftti. í>»ab falbcð bcn QMantc bvað er þessi jurt kölluð? — gjigctt bles falbt op cftcr 5B!obc< reit var látin bcita í höfuðið á (eptir, cr múöirin er dáin) ttlóður sitllli. — -$1011 Iob (ín fýabcr f. op Ijct hcita í liöfttðið á (cptil’, cf faðiriun cr dáinn) föðlll* SÍIlllIU. Jtalbðarbcibe embættisstörf (si>. Jíalb d). Jlalbðíog (sjaidh.) = Jtirfeiog a. Jtalbðbres v eitin"arl)rjef fyrir Lrauði: Sofc flt Jt. Jt albfebbcf skrilleg Stcfna (cinkuin cf hún cr rituð af sakarábera sjálfum). Jtalbá^errc (sjaidh.) = Jtirfe'bcrre. Jtalbðmctnb, n., stefnuvottar. Jtalbðpligt embættisskyldn. Jtalbðret, án ft., veitingar-rjettur. JtaIbárettigkeb = Jíalbðret. Jtalenbcr, n. -c, sk., rím. *faIfatrc, ás. í, ditta að skiPi (troða upp í rifur og göl og bræða svo yfir). *Jtalfatring, ft. -er, sk., pað að faf* fatrc. *JtaIÍ, ki., cius konar frumcfni. *Jtalif sjd Jt^alif. Jtalf, rt. -c, sk., [kalk-r], kaleikur: Jí. og 3)í(f. — úcigini. tíkt og þrenging, þjáning, ntæða, mútlæti: 2ommc cn btt* tcr Jt. Jtalf, dn rt., sk., kalk a) scm VCggjalínl, (sh. lílll túmt, Fms. VI, 2G7, X, 186); SöríCnbC (lotbffc, flaac) §t, — b) í frumcfnafræði. falfagtig, fl. -C, e., svípaður kalki, scm cr kalktegundar. falfartet, n. -artcbc z e., setn er kalk- tegundar. fífllffrjnrQ kalkberg. falfblanbct, [sb. blanbe], kaik- blandinn. álttlfMob (j>að að leggja e-ð í) blcyti í katkvatni: Cfcggc <Sfinb i Jt. JtaffbrUb, kl., kalknámur. Jtalfbrccnbcr, ft. -C, kk., kalkbrennari. Jtalfbrcenbcri staður par sem kalk er brcnnt. Jtalfbrccnbiltg kalkbrmna. JtaUbrfct kRtktjöi (fjöt sem kalkið er haft á jfcgar verið er að límsetja múr). $ tt I f & V l b eins konar kýli scm kalkagnir eru í. ðt ú l f b Ct 11 f íiát til að slá (hræra) kalk í. ílttlfbiff j)atína. íí tt I f b U ð kalciksdúkur. ^ttlfbctffcl kaleikslok. falfC/ ás. i, límsetja: cn 9)fuur. — b) bleyta e-ð í kalkvatni: álftlfcbc £>ubcr. ^ftlfcfoft skúfur sem kalk er dregið á múra mcð. Stftlf Crebff ftb verkfæri til að draga kalk á múra með. jlttlffttT))C litur samau við kalkvatn: 2)lftlc cn SBcco mcb fftlffrt sem ekkert kalk er í. Stftlfgtubc kalknámur. — 1)) = $ftlf«* f UlC. jlttlfgrunb jorðvegur sem kalk er í. ^ftl f grUUð kalkmybna. ít ft I f b ft nt ÍU C r verkfæri til að slá kalk með. ðt ft 11 f) U U ð kalkhús (hús til að hafa kalk í). 5lftlfbVtte = $ftIfIjuuð. ííftlfjorb kalkjörð. 51'ftlffule kalkgryfja (gryfjn sem kalk cr haft í o. s. frv.). ÍUlffoIlC vcrkfæri 1 iI að myija kalk með. Rolflcvcr eins konar cfni (kalk og brcnn- ustcinn saman). ílftlflub sjn greinina um 2 U b. Jtaltfírbcr sitnn scm súlnð cr í kalki. jtftlfntCCl stnámulið kalk. jfttlfmcrgel sjá greinina um spicrget* JtaIfning, ak., pað að faIfc. Jlalfoploðníng hleytt kalk. Jt a I f 0 » n kalkofn. Jtalfpubð kalkhitnna (ú múr). falfrtg sem mikið kalk er í. ^ftlffftnb kalk sem er eins og saudur. Jtalfffce = 2)!uurffcc. Jt' a l t ( f t f C r katkblandinn tlögustcinn. Jt'alfffo»l knikrcka. Jtalfffuffe = Jtalf ffo»l. Jtalfflagcr, ft. -c, t.k., sá scm bír 1,1 múrlím úr kalki. Jlallfolb kalksáld. Jlall fpabc kalkreka. Jtalffpanb kalklata. Jtalffpatþ eins konar kaiksteinn. & ttlf f tceit kalkstcinn (sleintegund sem kal er í). Jtalf ftobning það að bleyta kalk í vat"1- Jtal fftO» kalkdupt. Jt alftrug kalktrog (sem haft er pegar vcrtð er að límsetja). ft I f t 0 U b C kalktunna. ^OlfUÍb ull scm náð er af gærunni me kaiki. *Jtaffutt, ft. -cr, sk., eins konar orn. I>ar af *f aIf un ff, n. -c, e., t. a. m. f. í>ane i>»“' þess kyns ; f. «£>OUC hæna þess kyns. ílftlfOftUb kalkvatn. ^CtlfoOgU kalkvagn. ^ftllcqvccrn (sjaldh.), eins konar vatns- mylna. fallct, ft. fatlebe, e., fcyskinn inn- ail (cinkanl. um eikitrje). *$ftlltgrftpfy/ ft. -cr, bk., = <Sneil' ffri»er. *JtaUigrai)^ic,ak., = Sf jonffr •*' níng. *faltigra|)þiff, rt. -c, e„ sem lytur að ritfegurð. Jtallun, ft. -cr, ki„ slcngi. Jtallunpoífc ítroðningur scm slengi er haft í. JíaUunðmanb sá sem sclur Slengi. JtaUunfu|)|)C slcngissaup. *JtaImttf, I) kk„ maður peirrnr [ijúðar scm kallaðir cru Jtalmuffcr (ft. af ÉalmUf) á d. ■— II) kl„ án ft., eins konar loðklæði. *JtaIntUé, án ft., sk., (planla) ttcoru calamus. *JtaIoffe, n. -r, sk, Utanhafnarskór. Jt aI», sk„ I) n. -c, [kálf-r], kalfur (undnii kú, hreindýri, hjartkollu, o. s. frv.) • J barfaactJt. Uýrin cr búiti að bcra. JW* bar faffct (tn á. látið kálfinum. ™ mcb cn anbenð Jt. (cigna sjer það s aðrir gera cða annara yftrburði). J n. -C, aá hluti nels cr fiskurinn kcmur )• III) án n„ cins konnr galli ú skipaviði. - faI»C, h. s. 1, I) = fctlsc. — ílJ Ob draga upp net. Jtalscbaað kálfsbás. Jíalocbrtffcl eitlar milti hnls og hogs ' '"‘'jíalícbor, [I.Sor], (sj.tdh.),kálfsleff; Jlaloebanbá broddur (mjóik); a,) (ábristur cða ábrcistur). — b) e'“s 0 malur scm er búinn til úr kálfskjöti. 51' ft I 0 e b V t f blanda sem kálfum cr ge m. Jtalscfeber doðasútt. , Jtalscfjcrbíng fjórðungur (fjárði P af kálfsfalli. k’Ifs* Jt a I » e g V>) n (í Norv.), grjónasaup sem » kjót er soðið i. tálfar Jt a I » C 6 a » C umgirlur reitur I>ar set" eru Intnir ganga. JtaI»cboru kálfshnífilk fcll. 5lftlVefroð garnakerfi í kálfi. ^ ingarlín (framan á hálsskyrtu).
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða V
(12) Blaðsíða VI
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Blaðsíða 225
(238) Blaðsíða 226
(239) Blaðsíða 227
(240) Blaðsíða 228
(241) Blaðsíða 229
(242) Blaðsíða 230
(243) Blaðsíða 231
(244) Blaðsíða 232
(245) Blaðsíða 233
(246) Blaðsíða 234
(247) Blaðsíða 235
(248) Blaðsíða 236
(249) Blaðsíða 237
(250) Blaðsíða 238
(251) Blaðsíða 239
(252) Blaðsíða 240
(253) Blaðsíða 241
(254) Blaðsíða 242
(255) Blaðsíða 243
(256) Blaðsíða 244
(257) Blaðsíða 245
(258) Blaðsíða 246
(259) Blaðsíða 247
(260) Blaðsíða 248
(261) Blaðsíða 249
(262) Blaðsíða 250
(263) Blaðsíða 251
(264) Blaðsíða 252
(265) Blaðsíða 253
(266) Blaðsíða 254
(267) Blaðsíða 255
(268) Blaðsíða 256
(269) Blaðsíða 257
(270) Blaðsíða 258
(271) Blaðsíða 259
(272) Blaðsíða 260
(273) Blaðsíða 261
(274) Blaðsíða 262
(275) Blaðsíða 263
(276) Blaðsíða 264
(277) Blaðsíða 265
(278) Blaðsíða 266
(279) Blaðsíða 267
(280) Blaðsíða 268
(281) Blaðsíða 269
(282) Blaðsíða 270
(283) Blaðsíða 271
(284) Blaðsíða 272
(285) Blaðsíða 273
(286) Blaðsíða 274
(287) Blaðsíða 275
(288) Blaðsíða 276
(289) Blaðsíða 277
(290) Blaðsíða 278
(291) Blaðsíða 279
(292) Blaðsíða 280
(293) Blaðsíða 281
(294) Blaðsíða 282
(295) Blaðsíða 283
(296) Blaðsíða 284
(297) Blaðsíða 285
(298) Blaðsíða 286
(299) Blaðsíða 287
(300) Blaðsíða 288
(301) Blaðsíða 289
(302) Blaðsíða 290
(303) Blaðsíða 291
(304) Blaðsíða 292
(305) Blaðsíða 293
(306) Blaðsíða 294
(307) Blaðsíða 295
(308) Blaðsíða 296
(309) Blaðsíða 297
(310) Blaðsíða 298
(311) Blaðsíða 299
(312) Blaðsíða 300
(313) Blaðsíða 301
(314) Blaðsíða 302
(315) Blaðsíða 303
(316) Blaðsíða 304
(317) Blaðsíða 305
(318) Blaðsíða 306
(319) Blaðsíða 307
(320) Blaðsíða 308
(321) Blaðsíða 309
(322) Blaðsíða 310
(323) Blaðsíða 311
(324) Blaðsíða 312
(325) Blaðsíða 313
(326) Blaðsíða 314
(327) Blaðsíða 315
(328) Blaðsíða 316
(329) Blaðsíða 317
(330) Blaðsíða 318
(331) Blaðsíða 319
(332) Blaðsíða 320
(333) Blaðsíða 321
(334) Blaðsíða 322
(335) Blaðsíða 323
(336) Blaðsíða 324
(337) Blaðsíða 325
(338) Blaðsíða 326
(339) Blaðsíða 327
(340) Blaðsíða 328
(341) Blaðsíða 329
(342) Blaðsíða 330
(343) Blaðsíða 331
(344) Blaðsíða 332
(345) Blaðsíða 333
(346) Blaðsíða 334
(347) Blaðsíða 335
(348) Blaðsíða 336
(349) Blaðsíða 337
(350) Blaðsíða 338
(351) Blaðsíða 339
(352) Blaðsíða 340
(353) Blaðsíða 341
(354) Blaðsíða 342
(355) Blaðsíða 343
(356) Blaðsíða 344
(357) Blaðsíða 345
(358) Blaðsíða 346
(359) Blaðsíða 347
(360) Blaðsíða 348
(361) Blaðsíða 349
(362) Blaðsíða 350
(363) Blaðsíða 351
(364) Blaðsíða 352
(365) Blaðsíða 353
(366) Blaðsíða 354
(367) Blaðsíða 355
(368) Blaðsíða 356
(369) Blaðsíða 357
(370) Blaðsíða 358
(371) Blaðsíða 359
(372) Blaðsíða 360
(373) Blaðsíða 361
(374) Blaðsíða 362
(375) Blaðsíða 363
(376) Blaðsíða 364
(377) Blaðsíða 365
(378) Blaðsíða 366
(379) Blaðsíða 367
(380) Blaðsíða 368
(381) Blaðsíða 369
(382) Blaðsíða 370
(383) Blaðsíða 371
(384) Blaðsíða 372
(385) Blaðsíða 373
(386) Blaðsíða 374
(387) Blaðsíða 375
(388) Blaðsíða 376
(389) Blaðsíða 377
(390) Blaðsíða 378
(391) Blaðsíða 379
(392) Blaðsíða 380
(393) Blaðsíða 381
(394) Blaðsíða 382
(395) Blaðsíða 383
(396) Blaðsíða 384
(397) Blaðsíða 385
(398) Blaðsíða 386
(399) Blaðsíða 387
(400) Blaðsíða 388
(401) Blaðsíða 389
(402) Blaðsíða 390
(403) Blaðsíða 391
(404) Blaðsíða 392
(405) Blaðsíða 393
(406) Blaðsíða 394
(407) Blaðsíða 395
(408) Blaðsíða 396
(409) Blaðsíða 397
(410) Blaðsíða 398
(411) Blaðsíða 399
(412) Blaðsíða 400
(413) Blaðsíða 401
(414) Blaðsíða 402
(415) Blaðsíða 403
(416) Blaðsíða 404
(417) Blaðsíða 405
(418) Blaðsíða 406
(419) Blaðsíða 407
(420) Blaðsíða 408
(421) Blaðsíða 409
(422) Blaðsíða 410
(423) Blaðsíða 411
(424) Blaðsíða 412
(425) Blaðsíða 413
(426) Blaðsíða 414
(427) Blaðsíða 415
(428) Blaðsíða 416
(429) Blaðsíða 417
(430) Blaðsíða 418
(431) Blaðsíða 419
(432) Blaðsíða 420
(433) Blaðsíða 421
(434) Blaðsíða 422
(435) Blaðsíða 423
(436) Blaðsíða 424
(437) Blaðsíða 425
(438) Blaðsíða 426
(439) Blaðsíða 427
(440) Blaðsíða 428
(441) Blaðsíða 429
(442) Blaðsíða 430
(443) Blaðsíða 431
(444) Blaðsíða 432
(445) Blaðsíða 433
(446) Blaðsíða 434
(447) Blaðsíða 435
(448) Blaðsíða 436
(449) Blaðsíða 437
(450) Blaðsíða 438
(451) Blaðsíða 439
(452) Blaðsíða 440
(453) Blaðsíða 441
(454) Blaðsíða 442
(455) Blaðsíða 443
(456) Blaðsíða 444
(457) Blaðsíða 445
(458) Blaðsíða 446
(459) Blaðsíða 447
(460) Blaðsíða 448
(461) Blaðsíða 449
(462) Blaðsíða 450
(463) Blaðsíða 451
(464) Blaðsíða 452
(465) Blaðsíða 453
(466) Blaðsíða 454
(467) Blaðsíða 455
(468) Blaðsíða 456
(469) Blaðsíða 457
(470) Blaðsíða 458
(471) Blaðsíða 459
(472) Blaðsíða 460
(473) Blaðsíða 461
(474) Blaðsíða 462
(475) Blaðsíða 463
(476) Blaðsíða 464
(477) Blaðsíða 465
(478) Blaðsíða 466
(479) Blaðsíða 467
(480) Blaðsíða 468
(481) Blaðsíða 469
(482) Blaðsíða 470
(483) Blaðsíða 471
(484) Blaðsíða 472
(485) Blaðsíða 473
(486) Blaðsíða 474
(487) Blaðsíða 475
(488) Blaðsíða 476
(489) Blaðsíða 477
(490) Blaðsíða 478
(491) Blaðsíða 479
(492) Blaðsíða 480
(493) Blaðsíða 481
(494) Blaðsíða 482
(495) Blaðsíða 483
(496) Blaðsíða 484
(497) Blaðsíða 485
(498) Blaðsíða 486
(499) Blaðsíða 487
(500) Blaðsíða 488
(501) Blaðsíða 489
(502) Blaðsíða 490
(503) Blaðsíða 491
(504) Blaðsíða 492
(505) Blaðsíða 493
(506) Blaðsíða 494
(507) Blaðsíða 495
(508) Blaðsíða 496
(509) Blaðsíða 497
(510) Blaðsíða 498
(511) Blaðsíða 499
(512) Blaðsíða 500
(513) Blaðsíða 501
(514) Blaðsíða 502
(515) Blaðsíða 503
(516) Blaðsíða 504
(517) Blaðsíða 505
(518) Blaðsíða 506
(519) Blaðsíða 507
(520) Blaðsíða 508
(521) Blaðsíða 509
(522) Blaðsíða 510
(523) Blaðsíða 511
(524) Blaðsíða 512
(525) Blaðsíða 513
(526) Blaðsíða 514
(527) Blaðsíða 515
(528) Blaðsíða 516
(529) Blaðsíða 517
(530) Blaðsíða 518
(531) Blaðsíða 519
(532) Blaðsíða 520
(533) Blaðsíða 521
(534) Blaðsíða 522
(535) Blaðsíða 523
(536) Blaðsíða 524
(537) Blaðsíða 525
(538) Blaðsíða 526
(539) Blaðsíða 527
(540) Blaðsíða 528
(541) Blaðsíða 529
(542) Blaðsíða 530
(543) Blaðsíða 531
(544) Blaðsíða 532
(545) Blaðsíða 533
(546) Blaðsíða 534
(547) Blaðsíða 535
(548) Blaðsíða 536
(549) Blaðsíða 537
(550) Blaðsíða 538
(551) Blaðsíða 539
(552) Blaðsíða 540
(553) Blaðsíða 541
(554) Blaðsíða 542
(555) Blaðsíða 543
(556) Blaðsíða 544
(557) Blaðsíða 545
(558) Blaðsíða 546
(559) Blaðsíða 547
(560) Blaðsíða 548
(561) Blaðsíða 549
(562) Blaðsíða 550
(563) Blaðsíða 551
(564) Blaðsíða 552
(565) Blaðsíða 553
(566) Blaðsíða 554
(567) Blaðsíða 555
(568) Blaðsíða 556
(569) Blaðsíða 557
(570) Blaðsíða 558
(571) Blaðsíða 559
(572) Blaðsíða 560
(573) Blaðsíða 561
(574) Blaðsíða 562
(575) Blaðsíða 563
(576) Blaðsíða 564
(577) Blaðsíða 565
(578) Blaðsíða 566
(579) Blaðsíða 567
(580) Blaðsíða 568
(581) Blaðsíða 569
(582) Blaðsíða 570
(583) Blaðsíða 571
(584) Blaðsíða 572
(585) Blaðsíða 573
(586) Blaðsíða 574
(587) Blaðsíða 575
(588) Blaðsíða 576
(589) Blaðsíða 577
(590) Blaðsíða 578
(591) Blaðsíða 579
(592) Blaðsíða 580
(593) Blaðsíða 581
(594) Blaðsíða 582
(595) Blaðsíða 583
(596) Blaðsíða 584
(597) Blaðsíða 585
(598) Blaðsíða 586
(599) Blaðsíða 587
(600) Blaðsíða 588
(601) Blaðsíða 589
(602) Blaðsíða 590
(603) Blaðsíða 591
(604) Blaðsíða 592
(605) Blaðsíða 593
(606) Blaðsíða 594
(607) Blaðsíða 595
(608) Blaðsíða 596
(609) Saurblað
(610) Saurblað
(611) Saurblað
(612) Saurblað
(613) Band
(614) Band
(615) Kjölur
(616) Framsnið
(617) Kvarði
(618) Litaspjald


Dönsk orðabók með íslenzkum þýðingum

Ár
1851
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
614