loading/hle�
(446) Blaðsíða 434 (446) Blaðsíða 434
434 fíutrc—Sftjlb f f U r r e (t)«r), h. s. 1, Ula illa (í cyrum); ®ct ffurrer t ©rct. ©turreiibe 2vb- ©furrett, «n n., sk., i>að a» ffurrc: ©trtntgcneá ©. Sfurs, án fi., sk., vos; ktcfÖa; gcitur. ffurset, n. ffur# C t> C , c., scm licfur vos i cða krcfðu cða geitur. © f U r V$ a t S vcppur; (einkum) ætisvepp- ur ugaricus catnpeslris. • (S f U r V nt i b b e l |»að scm á við gcilum. ©furvpl aftcr kikpldslur sem lagður er d gcitur. ffutte sjd ffubte* ©fuur, fl. cins, kl., [sk. sliúr, í skúr- fjalar, Fms. VIII, 329], lijallur; kyrgi, for- skyggni. ffV/ ft.-C, e., fælinn, (sk.: skj ar, slygg- ur, fciminn): ©« f. |>e(h fælinn llCStur. ©fv, nn ft., sk., f e i m n i. ©fV/ fi- -er, sk., [ský], ský. © f V í) U U t C kakki (um ský \ sk. s k ý fj a 11, Skuggsjá). ©ftyfrorg (í skdldskap, um kimininn), skýja- snlur, (sk.: heiðisfold, o. s. frv.). © f v f) r U b hastarlcgt og dkaft vatnfall úr lopli d cinum stað. ffvbe [skjóta; sk. greinina um PrVbc], f f 0 b [skaut], f f U b t, I) um vopnn-skot, 1) ds., a) skjóta (e-n cða e-ð): ©. cen ityjcl skjóta c-n. £un ffcb tyant paa ©tebet. ©. en S’ttfil t Öíttfitcn. — b) f. ©teen sprcngja steinn með púðri. — 2) sem h. s., a) |>ar scm gjör. mcrkir sjdlfan skjótandann: ©. JltCb 33Ue skjóta af boga. í>an ffpber fiobt nteb SÖue hann cr góður bogmaður, o. s. frv. £)enne Söoffe fatt jeg iffe f. nteb. — ©♦ nteb 5tufile (^agef) kafa kúlu (högl) í kissunni (pegar maður skýtur). ©♦ ffarpt hafa annaðhvort kúlu eða liögl í bissunní (pegar maður skýtur). ©* Jltcb lofl $rub hafa ekki nema térnt púður t bissunui (liegar maður akýtur). — <3. tíl SSiítítlÖ skjúta til marks. ©. tíl ©fÍCClt skjúta á (skoOspún. ©. til SuflUll skjútn á fuglsiíkneski sem til pcss cr gert. — b) jtar sem skotverkfœri (bissu) cr sctt í gjör.: ®etine Scffe ffvbcr flObt jtctta er gúð bissa. — II) um nnnað, A) ás., 1) eig- ini., a) hleypa C) ta> hrinda) e-u: <3. ©laaett for eðn fra (sb. lút loku fyrir hurð ....ok lát frá loku, er ek kem a jt tr, Gísl.). ©. SSogitctt frent. ©. Saaben t SSanbet ýta (IVam) skipi, ltrinda fram skipi, setja I'ram skip. — ©tangen flvber fig ben ab 3orbcn hrökkvist. ©. ftg (sineyjíja sjer, smjúga) igjennem en fneoer Siabninfl. — lt) fciia, missa: •íijortcn ffvber ftnc £affer. ©lattflen fftpber ftn í>am. — c) láta spretia út úr sjer: Irírct ffvbet Sfobber (©rene, ÍVnoptier, Slabe, Soo) pað vaxa rætur undir (limar — o. s. frv. — d) trjenu. — d) um ýmis- lcga hreifing ýmsra líkama: 33anbet jTpbev 33oI)* Iev pað koma bólur upp úr vatninu. ©. 33u$tCV gnnga (vcra) í bugðum. ©. 0IpnfeV í ^aubCU. ©. 9tpö; sb. SRV6 1. — C) ©aafeit (Scebe- TCt, ftlCVbet) fívbcr 33anb vatnið hrín ekkl d (lirinur af) gæsinni (leðrinu, klæðinu). — 2) úeig- ini., a) f. ©jenoet (sb. ©jensci). — b) f. Sart skríða (nm skip; sb. örakrciður). — c) leggja (fje í e-ð eða til e-s)t ©. 3>ejlfle inb i cn Aaffe (sb. inbffvbe 2, a). 5Ðe ffob 100 9íi(jíbaler famnten til bcnne Sfcife (sb. Jjeirskutufésamanok gáfu riddar- u.n, 655 xxvii). ©. flere 9>enge til. — d) f. nogct fra ftg drcpa ltcndi við e-u (Nj ), (sb.: bafna e-u, bafa e-ð af sjer). — e) f. ©fvlbcn paa ecn kenna e-m uin. — I') um máiaskot: „©fterbi be nu ffi’bc al ©a» (jcn inb for bam" með pví að J»eir skutu öllu ninlinu til hans. — (S. fig inb UnbeV CJt OUbeU íÐoJUftol skjóta mnli sínu t annan dúm. — jí) f. ftg fra ftt Sctrttetinfl (sb. Scernetinfl). - 10 nn Jiol. cða sem h. s., 1) ciginl., fl) ■£>cflen flvber af fífi smcygir fram nf sjcr. — b) Ijan ffob til l)am meb begfie ^cenber r (liralt honum mcð bdðum höndum), \i\Cl Ct ÍUJU falbt Ont. — c) pjóta (renna) upp (um ! plöntur)*, hldsa í sundur (umungling): XrCtet | ffv^er flcrrft. — d) (sjaidh.), falla (um vötn), : l’Cnnn (um vötn cðn vcgu). — 2) óeiginl.: ©. i paa noget skírskota (vitna) til e-s, bcra c-ð fyrir sig. ©fvbebaite stnður }>ar scm skotið cr til mnrks. ©Fvbeflcvcrr bnssa. © í V b e fi r a V purrt síki (cinkum fyrir utan i kastulovegg) Jiar scm skolið cr til marks. © f V t> C í) U l gat sein skotið er úl um. ©ÍVbepUJtb hundur sem hafður cr til að sækja dýr cöa fugln scm maður hcfur skotið. ©fVbeI)UUd skothús (scm heldri menn linfa til nð skjóta úr pegor dýrin eru rckin frnm hjd). © f v b e n, nn ft., sk., == © f v b n i n fi. © F V b e p e n o e, skoikaup, (sb. s k o t fj c, Grdgás). ©fvbeplabð svið par scm skolið cr til | marks. ©fvbepofe = Safittaffe. ©fvb efelff ab fjelag sem atofnað er til að skjóta til marks d tilteknum tímum. ©fVbeffive = ©fibe b. ©fvbetaavil turn Ul að skjúta úr. ©fvbevaaben skoivjct (t. &. m. bogi cðu bissa). ©fvbntnfi, sk., }>að að ffvbe (skot- h r í ð). ©fVbð# án ft., sk., [sb. skjúli í reið- ! s kj ó t i og f n r a r s k j ó t i], flutningur (ferðamanna). ©fvbðbonbe bóndi sem er skyldur að gcra , ferðamönnum fararskjóta. ©fVbébvettfi piltur sem fylgir farorskjóta ! er ferðamönnum cr gcrður. ffvbfe, ds. 1, (í Norv.), gera (mönnum) far- i arskjóta. © f V b ð f V i \) C b [>að nð vera undan skilinn 1 peirri skyldu að gcra feröamönnum fnrarskjóta. ©fvbðfeerb (í Norv.) = Sonfleteife, ít o n fl e te fl t. ©fVbðfjeft rciðskjúli (sem ferðomanni cr \ gcrður). ©fvbðninfl, ak., ]:að að ffvbfe (ilutn- ingur ferðamanna). ©fVböffaffer sd scm kveður upp farar- skjóta handa ferðamönmim. ©f Vbðff t ftC staður þar scm skipt er um 1 fararskjóta lil ferðamanna-flutnings. ©fvbðfteb = ©fvbáffifte. ©fvbðveefen (allur) ferðamanna-nutningur. i ffvbceffct, [sb. bteffe], sliýþaktur (Skuggsjú), skýjaður (Skuggsjú). ffve, ús. 1, forðast, flýja, snciða sig J Itjá c-u; borl'a I; o. s. frv.: ©, Sajientc. ! ©. eenð ©clftab sneiða sig hjá c-m. ©. ttoget fom 9)eft forðast e-ð cins og lieitan eldinn. ffve, s. t, [skýja], a) sjaidh. b. s., Íiykkna (um veður): Dct ffvcr. — b) ús., í Evcð þykkna (um veður)-. $íntten ffveð. ffvet, ft. ffv ebe, e., [skýjað-r], skýj- aður. ©fvfalb = ©fvbtnb. ftVfri skýlans, heiður, heiðrikur, (sb. ; ok s ú hvergi skýsköfu á himni, 677): (Stt f. Suft hciður himin. ffvfulb skýþaktur (sb. skuggijá), skýj- aður (sb. skuggsjá), þykkur. ffVflfle, s. 1, [skyggja], A) h. s„ skyggja: SErctct ffvflger ntob ©olen skyggir viö sólu (sb, Rímb.). ©U ffvflfler fot iltifl skyggur á lllig. — B) ás., draga dimmu í (uppdrátt); ©. en Seflning. ©. et Slaleri. ©fVflflc, fi. -er, ak., [e. o. sltyggi f. skuggi], A) skuggi (af c-u) *, forstcla: ítoffc ©. — ©ce ftn ©. paa áJcefloen. — ©Ofle ©fVflflCn lcita jiangað scm fursælau cr. lieirc fifl i ©fVflflen. — 2vð ©. t et SÖfalert. — 2) úcigini., a) (sb.: svá b"111 iiúnum .... scm ]: æ r — ]i. c. lians fyrri pínslir — vært skuggi nokkurr ok spúr cinar j>ess alls ens illa, cr }>d var h á n u m | garð borit', j>að crekkertorðiðept"ira h o n u m): „9£rc er bog intct anbct, cttb ©V' benð ©". 25nmc ©tiftelfc er fuit ett i>I tyoab ben enganfl I»ar vcerct. — h) l>að »e,n cltkcrl er, ]iað scm einskis er vcrl, ]:að scm ok 1 er n nnað enn hugnrburöur: ©lÍÍJC (ÍöfiC) crCf cn ©♦ 23crre Panfie fov cn ©. — fra,n' liðin sdl , (sb. : J> d leit hann til vinstrl hnndnr stnnda lciöiligan skugga’, voffl)' 23orc gorfcvbrcö ©fpöfier. ©fvfificrncö 0lific‘ — C) (hntt)barð', skyggni, der: Gll 9^ ntcb breb (fntal) ©.Larðastór (barðalií- i 11) h a 11 u r. ffVððCafitÍð, ft. -C, e., svipaður skugtra- ©fvfificbillcbc, a) óglögg mynd (af e-u) — b) = ©fVfifiC A, 2, I). ©fVðfiCblanbÍnfi poð hvcrnig björtu og úimmu er kumiö fyrir : pcntskripl. ©fVflflCbal (í skáldskap), myrkur daiur, (sb. myrkrahjerað): „Hjobeuð ©fVÖÖ^balC * ©fVflflCbrem (I skáldakap), cintúrour hugarburður. - ©fVflflcfcflter sá scin hcrst mcá þarllausum lögum (eða Ijúgandi högg' um cða skjálgum skotum; sb. Skuggsjá)- ®fvflflefietl skúrfjöi (yfir glugga). ffVflfltfrt skuggalaus (sb. skuggsi°): Saflttagelfcn ber ffce paa ct ffvflflcfttt ©tfb’ ©fVflflcflanfl torsæiug&ng: „©en venltfl* ©. langé meb Síacn". ©f'Vflflebat eins konar barðabattur til a' hlífa við sólarhila. ©fVflðefjVttlVtng (I skáldskap), tora.lu- slaður (sem hvolf er yfir). ©fVfifiCfaft pað að c-ð gcrir skugga. ©fVflfldcfl = ©fvflgefpil. ©fvflflclinte þrúðbcinu akuggi. ©f VflflCltV iíf scm er eins og poka. ©fvflflelunb avalur lundur. ©fVflfltlV forsæla. ffVflflcloð skuggalaus. ©fVflflcribá, kt., = Ðmrtbð. ©fVflflcrige = ilnberverben. ffv fifiCrCCb sem verður hræddur hvað lí*‘ scm er. ^fVðfiffíbC, a) ciginl., sú hlið(io) I,nr sem skugginn (forsælan) cr. — b) óciginl., lestlf) brestir, ókostir, anmarkar. ®fVfificfpÍl skuggalcikur (pegar skuggar cru sýndir t. a. m. d vegg^ sb. cinnig: hjegómO* ©fVððcícöninfi = Dmribö. ©fVflflctrccf = Ðmtrccf a, £>w' rtbb. ©fvflfleverbcn, a) vcröld sem ekki cr nema cinldmur hugarburðnr. — h) undirlici111111 (j>ar sem ekki cr nnnað enn vofur). ©fVfifiCVCCrf hugarburður, missýningar’ ajónbverfingar. ©fVflntnfl, ak., ]iað að ffVðflf B> ©fp^aar, [»b. ffp], í orðatiltæk. ^aarenc crc tafinc af pam hann er engin bleyða- ©f v^ ao (í skáldskap) , akýjaður himin, ©IVbOrfl, aömul. himins-kenningar). ©fvbimmel akýjaður liimin, fykkt Iopb ©fví)»irveI = ©fvbompe. ffVboi sem mænir upp úr skýjunum, sem na’r upp úr öllum vindum. © f V f a f í vindkast, (sb. kisa ú sjó). ©fVflawer, a, [sb. ffv], |.ykk uöur- blaðka sem höfð er d beizli aptan við augað á he» inum (svo að síður komi í hann fælni). ©fvl, a, eins, kl., [,b. sliol], steypB. demha, (sb. gitflnffvD. , , ©fVlb, á„ f.„ ,k„ [skyld], 1) b,'0‘: afbrot: „fýorlab oá vor ©." — b) , manni er e-ð að kenna: ©fvlben Itflflrr 1 bant það er hónum að kcnna. Stfl ©. bcri það er ekki nijer að kenna-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða V
(12) Blaðsíða VI
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Blaðsíða 225
(238) Blaðsíða 226
(239) Blaðsíða 227
(240) Blaðsíða 228
(241) Blaðsíða 229
(242) Blaðsíða 230
(243) Blaðsíða 231
(244) Blaðsíða 232
(245) Blaðsíða 233
(246) Blaðsíða 234
(247) Blaðsíða 235
(248) Blaðsíða 236
(249) Blaðsíða 237
(250) Blaðsíða 238
(251) Blaðsíða 239
(252) Blaðsíða 240
(253) Blaðsíða 241
(254) Blaðsíða 242
(255) Blaðsíða 243
(256) Blaðsíða 244
(257) Blaðsíða 245
(258) Blaðsíða 246
(259) Blaðsíða 247
(260) Blaðsíða 248
(261) Blaðsíða 249
(262) Blaðsíða 250
(263) Blaðsíða 251
(264) Blaðsíða 252
(265) Blaðsíða 253
(266) Blaðsíða 254
(267) Blaðsíða 255
(268) Blaðsíða 256
(269) Blaðsíða 257
(270) Blaðsíða 258
(271) Blaðsíða 259
(272) Blaðsíða 260
(273) Blaðsíða 261
(274) Blaðsíða 262
(275) Blaðsíða 263
(276) Blaðsíða 264
(277) Blaðsíða 265
(278) Blaðsíða 266
(279) Blaðsíða 267
(280) Blaðsíða 268
(281) Blaðsíða 269
(282) Blaðsíða 270
(283) Blaðsíða 271
(284) Blaðsíða 272
(285) Blaðsíða 273
(286) Blaðsíða 274
(287) Blaðsíða 275
(288) Blaðsíða 276
(289) Blaðsíða 277
(290) Blaðsíða 278
(291) Blaðsíða 279
(292) Blaðsíða 280
(293) Blaðsíða 281
(294) Blaðsíða 282
(295) Blaðsíða 283
(296) Blaðsíða 284
(297) Blaðsíða 285
(298) Blaðsíða 286
(299) Blaðsíða 287
(300) Blaðsíða 288
(301) Blaðsíða 289
(302) Blaðsíða 290
(303) Blaðsíða 291
(304) Blaðsíða 292
(305) Blaðsíða 293
(306) Blaðsíða 294
(307) Blaðsíða 295
(308) Blaðsíða 296
(309) Blaðsíða 297
(310) Blaðsíða 298
(311) Blaðsíða 299
(312) Blaðsíða 300
(313) Blaðsíða 301
(314) Blaðsíða 302
(315) Blaðsíða 303
(316) Blaðsíða 304
(317) Blaðsíða 305
(318) Blaðsíða 306
(319) Blaðsíða 307
(320) Blaðsíða 308
(321) Blaðsíða 309
(322) Blaðsíða 310
(323) Blaðsíða 311
(324) Blaðsíða 312
(325) Blaðsíða 313
(326) Blaðsíða 314
(327) Blaðsíða 315
(328) Blaðsíða 316
(329) Blaðsíða 317
(330) Blaðsíða 318
(331) Blaðsíða 319
(332) Blaðsíða 320
(333) Blaðsíða 321
(334) Blaðsíða 322
(335) Blaðsíða 323
(336) Blaðsíða 324
(337) Blaðsíða 325
(338) Blaðsíða 326
(339) Blaðsíða 327
(340) Blaðsíða 328
(341) Blaðsíða 329
(342) Blaðsíða 330
(343) Blaðsíða 331
(344) Blaðsíða 332
(345) Blaðsíða 333
(346) Blaðsíða 334
(347) Blaðsíða 335
(348) Blaðsíða 336
(349) Blaðsíða 337
(350) Blaðsíða 338
(351) Blaðsíða 339
(352) Blaðsíða 340
(353) Blaðsíða 341
(354) Blaðsíða 342
(355) Blaðsíða 343
(356) Blaðsíða 344
(357) Blaðsíða 345
(358) Blaðsíða 346
(359) Blaðsíða 347
(360) Blaðsíða 348
(361) Blaðsíða 349
(362) Blaðsíða 350
(363) Blaðsíða 351
(364) Blaðsíða 352
(365) Blaðsíða 353
(366) Blaðsíða 354
(367) Blaðsíða 355
(368) Blaðsíða 356
(369) Blaðsíða 357
(370) Blaðsíða 358
(371) Blaðsíða 359
(372) Blaðsíða 360
(373) Blaðsíða 361
(374) Blaðsíða 362
(375) Blaðsíða 363
(376) Blaðsíða 364
(377) Blaðsíða 365
(378) Blaðsíða 366
(379) Blaðsíða 367
(380) Blaðsíða 368
(381) Blaðsíða 369
(382) Blaðsíða 370
(383) Blaðsíða 371
(384) Blaðsíða 372
(385) Blaðsíða 373
(386) Blaðsíða 374
(387) Blaðsíða 375
(388) Blaðsíða 376
(389) Blaðsíða 377
(390) Blaðsíða 378
(391) Blaðsíða 379
(392) Blaðsíða 380
(393) Blaðsíða 381
(394) Blaðsíða 382
(395) Blaðsíða 383
(396) Blaðsíða 384
(397) Blaðsíða 385
(398) Blaðsíða 386
(399) Blaðsíða 387
(400) Blaðsíða 388
(401) Blaðsíða 389
(402) Blaðsíða 390
(403) Blaðsíða 391
(404) Blaðsíða 392
(405) Blaðsíða 393
(406) Blaðsíða 394
(407) Blaðsíða 395
(408) Blaðsíða 396
(409) Blaðsíða 397
(410) Blaðsíða 398
(411) Blaðsíða 399
(412) Blaðsíða 400
(413) Blaðsíða 401
(414) Blaðsíða 402
(415) Blaðsíða 403
(416) Blaðsíða 404
(417) Blaðsíða 405
(418) Blaðsíða 406
(419) Blaðsíða 407
(420) Blaðsíða 408
(421) Blaðsíða 409
(422) Blaðsíða 410
(423) Blaðsíða 411
(424) Blaðsíða 412
(425) Blaðsíða 413
(426) Blaðsíða 414
(427) Blaðsíða 415
(428) Blaðsíða 416
(429) Blaðsíða 417
(430) Blaðsíða 418
(431) Blaðsíða 419
(432) Blaðsíða 420
(433) Blaðsíða 421
(434) Blaðsíða 422
(435) Blaðsíða 423
(436) Blaðsíða 424
(437) Blaðsíða 425
(438) Blaðsíða 426
(439) Blaðsíða 427
(440) Blaðsíða 428
(441) Blaðsíða 429
(442) Blaðsíða 430
(443) Blaðsíða 431
(444) Blaðsíða 432
(445) Blaðsíða 433
(446) Blaðsíða 434
(447) Blaðsíða 435
(448) Blaðsíða 436
(449) Blaðsíða 437
(450) Blaðsíða 438
(451) Blaðsíða 439
(452) Blaðsíða 440
(453) Blaðsíða 441
(454) Blaðsíða 442
(455) Blaðsíða 443
(456) Blaðsíða 444
(457) Blaðsíða 445
(458) Blaðsíða 446
(459) Blaðsíða 447
(460) Blaðsíða 448
(461) Blaðsíða 449
(462) Blaðsíða 450
(463) Blaðsíða 451
(464) Blaðsíða 452
(465) Blaðsíða 453
(466) Blaðsíða 454
(467) Blaðsíða 455
(468) Blaðsíða 456
(469) Blaðsíða 457
(470) Blaðsíða 458
(471) Blaðsíða 459
(472) Blaðsíða 460
(473) Blaðsíða 461
(474) Blaðsíða 462
(475) Blaðsíða 463
(476) Blaðsíða 464
(477) Blaðsíða 465
(478) Blaðsíða 466
(479) Blaðsíða 467
(480) Blaðsíða 468
(481) Blaðsíða 469
(482) Blaðsíða 470
(483) Blaðsíða 471
(484) Blaðsíða 472
(485) Blaðsíða 473
(486) Blaðsíða 474
(487) Blaðsíða 475
(488) Blaðsíða 476
(489) Blaðsíða 477
(490) Blaðsíða 478
(491) Blaðsíða 479
(492) Blaðsíða 480
(493) Blaðsíða 481
(494) Blaðsíða 482
(495) Blaðsíða 483
(496) Blaðsíða 484
(497) Blaðsíða 485
(498) Blaðsíða 486
(499) Blaðsíða 487
(500) Blaðsíða 488
(501) Blaðsíða 489
(502) Blaðsíða 490
(503) Blaðsíða 491
(504) Blaðsíða 492
(505) Blaðsíða 493
(506) Blaðsíða 494
(507) Blaðsíða 495
(508) Blaðsíða 496
(509) Blaðsíða 497
(510) Blaðsíða 498
(511) Blaðsíða 499
(512) Blaðsíða 500
(513) Blaðsíða 501
(514) Blaðsíða 502
(515) Blaðsíða 503
(516) Blaðsíða 504
(517) Blaðsíða 505
(518) Blaðsíða 506
(519) Blaðsíða 507
(520) Blaðsíða 508
(521) Blaðsíða 509
(522) Blaðsíða 510
(523) Blaðsíða 511
(524) Blaðsíða 512
(525) Blaðsíða 513
(526) Blaðsíða 514
(527) Blaðsíða 515
(528) Blaðsíða 516
(529) Blaðsíða 517
(530) Blaðsíða 518
(531) Blaðsíða 519
(532) Blaðsíða 520
(533) Blaðsíða 521
(534) Blaðsíða 522
(535) Blaðsíða 523
(536) Blaðsíða 524
(537) Blaðsíða 525
(538) Blaðsíða 526
(539) Blaðsíða 527
(540) Blaðsíða 528
(541) Blaðsíða 529
(542) Blaðsíða 530
(543) Blaðsíða 531
(544) Blaðsíða 532
(545) Blaðsíða 533
(546) Blaðsíða 534
(547) Blaðsíða 535
(548) Blaðsíða 536
(549) Blaðsíða 537
(550) Blaðsíða 538
(551) Blaðsíða 539
(552) Blaðsíða 540
(553) Blaðsíða 541
(554) Blaðsíða 542
(555) Blaðsíða 543
(556) Blaðsíða 544
(557) Blaðsíða 545
(558) Blaðsíða 546
(559) Blaðsíða 547
(560) Blaðsíða 548
(561) Blaðsíða 549
(562) Blaðsíða 550
(563) Blaðsíða 551
(564) Blaðsíða 552
(565) Blaðsíða 553
(566) Blaðsíða 554
(567) Blaðsíða 555
(568) Blaðsíða 556
(569) Blaðsíða 557
(570) Blaðsíða 558
(571) Blaðsíða 559
(572) Blaðsíða 560
(573) Blaðsíða 561
(574) Blaðsíða 562
(575) Blaðsíða 563
(576) Blaðsíða 564
(577) Blaðsíða 565
(578) Blaðsíða 566
(579) Blaðsíða 567
(580) Blaðsíða 568
(581) Blaðsíða 569
(582) Blaðsíða 570
(583) Blaðsíða 571
(584) Blaðsíða 572
(585) Blaðsíða 573
(586) Blaðsíða 574
(587) Blaðsíða 575
(588) Blaðsíða 576
(589) Blaðsíða 577
(590) Blaðsíða 578
(591) Blaðsíða 579
(592) Blaðsíða 580
(593) Blaðsíða 581
(594) Blaðsíða 582
(595) Blaðsíða 583
(596) Blaðsíða 584
(597) Blaðsíða 585
(598) Blaðsíða 586
(599) Blaðsíða 587
(600) Blaðsíða 588
(601) Blaðsíða 589
(602) Blaðsíða 590
(603) Blaðsíða 591
(604) Blaðsíða 592
(605) Blaðsíða 593
(606) Blaðsíða 594
(607) Blaðsíða 595
(608) Blaðsíða 596
(609) Saurblað
(610) Saurblað
(611) Saurblað
(612) Saurblað
(613) Band
(614) Band
(615) Kjölur
(616) Framsnið
(617) Kvarði
(618) Litaspjald


Dönsk orðabók með íslenzkum þýðingum

Ár
1851
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
614