loading/hle�
(5) Blaðsíða 3 (5) Blaðsíða 3
Atvinnu- og launamál Réttur til vinnu og launa sem nægja til framfærslu eru grundvallar mannréttindi. Margt fullvinnandi fólk í Reykjavík getur ekki framfleytt sér og sín- um á afrakstri vinnu sinnar. I þessum hópi eru bammargar fjölskyldur og mæður sem sjá einar fyrir fjölskyldu fjölmennastar. Nærri lætur að þriðja hver móðir leiti á náðir Félagsmálastofn- unar í Reykjavík vegna bágra kjara. Launamun- ur hefur vaxið á síðustu árum, bilið milli ríkra og fátækra hefur aukist. Orsök hinnar nýju fátæktar er láglaunastefna stjómvalda sem staðfest var með síðustu kjarasamningum. Launamisrétti kynjanna er staðreynd. Menntun og starfsreynsla hús- mæðra er lítáls metin til réttinda og launa. Hinar svo kölluðu kvennastéttir eru illa launaðar þrátt fyrir auknar menntunarkröfur í mörgum þessum störfum. Atvinnuöryggi kvenna er einnig mun minna en karla. Konur eru ávallt sendar fyrstar heim þegar samdráttur verður. Konur í fiskiðnaði em þar verst settar. Tæknivæðing fynrtækja hefur einnig bitnað harðar á konum en körlum þegar störfum hefur fækkað. Borginni ber skylda til að tryggja atvinnuöryggi m.a. með því að standa fyrir atvinnurekstri og veita styrki til nýsköpunar atvinnuvega. Bæjarútgerð Reykjavíkur var á sínum tíma stofnuð í þvf skyni en með stofnun Granda var borgarstjóm svipt öllum íhlutunarrétti um rekstur fyrir- tækisins. Kvennalistinn leggst gegn hugmyndum um stóriðju í Geldinganesi. I þess stað ber að leggja áherslu á smáiðnað og endurvinnsluiðnað og þróa þær atvinnugreinar sem fyrir em í borginni. Við uppbyggingu atvinnuvega á að hafa í fyrirrúmi virðingu fyrir mannlífi, lífríki og náttúm Reykjavíkur. Við arðsemisútreikninga og hagkvæmni í rekstri vill Kvennalistinn að ávallt sé tekið mið af áhrifum þeirra á líf fólks og umhverfi. 3


Beinir tenglar

Stefnuskrá í borgarmálum 1986

Ár
1986
Tungumál
Íslenska
Blaðsíður
32