loading/hle�
(118) Blaðsíða 86 (118) Blaðsíða 86
stað hefir hiti í bekkjunum að vorri hyggju eigi verið sem skyldi. Að vísu hefir verið iagt í ofnana á degi hverjum, en ærið oft hefir það eigi fengizt nema með eftirgangs- munum; og stundum þó kalt hafi verið, hefir als eigi fengizt að hita vœri haldið við i bekkjunum, hefir því oft verið svo kalt á kveldin, að illverandi hefir verið í bekkj- unum. Vjer mældum eitt kvöld hitann í öðrum bekk og var hann þá tæpar 4° R. Svefnherbergi hafa aldrei verið hituð; vjer kvörtuðum yfir því í vetur, ákvað þá skóla- stjóri, að leggja skyldi í ofna í svefnherbergjum, er kuldi væri 6° innanveggja; voru þó kol ærin og eigi hætt við að þau myndi bresta. Þess má og geta, að ofnar hafa aldrei verið hreinsaðir í vetur, hvorki utan nje innan. I þriðja lagi hefir hús það, er ætlað er piltum þeim, er veikjast kynnu, verið líkara ruslaskemmu, en sjúkrahúsi; ruslakössum, brotnum rúmstæðum, koffortum, fata görmum, plokkuðum fuglaskrokkum og ýmsu öðru skrani ægir þar hverju innan um annað. Auk þess hefir vinnumaður rectors þar bækistöðu sína. Af þessu hefir leitt, að piltar þeir, sem veikzt hafa, hafa orðið að vera í svefnherbergjunum innanum þá heilbrigðu, sökum þess, að þeim hefir eigi verið við vært í herbergi því, sem ætlað var þeim sjúku. í fjórða lagi notar skólastjóri að vorri ætlan meira af húsrúmi skólans, en til er ætlast, að hann skuli hafa. Hyggjum vjer að hann skuli hafa 3 stofur niðri og auk þess eldhús og búr; og 2 herbergi á öðru lofti. En nú hefir hann til sinna nota þau herbergi öll, er nú voru nefnd, og auk þess 3 herbergi eða als 5 herbergi á öðru lofti, að ótöldu húsi því, er áður er nefnt að ætlað væri sjúkling- um, sem hann hefir mest not af. Ið sjötta herbergið hefir Jón bóndi haft fyrir kornbyrðu og útibúr, að líkindum með leyfi rectors. Af þessu leiðir að piltar hafa hvergi í skólahúsinu hæli fyrir föt sín og annað og verða því að hrúga þeim inn í svefnhúsin, veldur það þar bæði þrengslum og óþrifum og að fötin fara á rugling, sum tínast um lengri tíma, sum glatast alveg. I geymsluhúsi skólans hefir heldur ekki verið hæli handa oss fyrir föt eður hirzlur, því þar hefir verið fullt af rusli, enda hefir hús það að jafnaði staðið opið alla daga, svo allir hafa getað gengið um það. Af því, sem sagt hefir verið, má ráða, að umsjón og regla á skólanum hefir eigi með öllu verið sem skyldi og því ekki að undra, þótt vjer værim óánægðir með margt. Þegar búið var að segja upp skólanum, lýsti skólastjóri því, að það væri sameiginlegt álit kennaranna að vjer borguðum fæðið og þjónustu með 1 krónu fyrir hvern þann dag, sem þeir hefðu borðað með oss, og mótmælti því enginn. Einnig gat hann þess í tölu, sem hann hjelt eftir að vitnisburðir voru lesnir upp, að sýnn munur væri á einkunnum nú og í fyrra, áleit hann það koma af ástundunarleysi voru við lestur o.s.frv. Hins gat hann ekki, að sökum þess að vjer höfðum svo vonda lestrarbirtu í bekkjunum, urðu margirpiltar svo augnveikir, að þeir gátu lítið eður ekkert lesið við ljós þegar leið fram á veturinn, og hlaut það að hafa áhrif á nám þeirra. Getur voru einnig um, að vitnisburðir hefði eigi verið hlutdrægnis- laust gefnir, af hálfu skólastjóra, við vorprófið. I stuttu máli má segja, að skólastjóri hefir dyggilega fylgt í verk- inu þeim ummælum sínum, er honum urðu af munni í einni ræðu sinni: „reglugjörð skólans, jeg er hún.“ Svona er löguð skoðun hans á mannrjetti, mannhelgi og stjórn- semi. Að því búnu fórum vjer að semja við Jón bónda um borgun fyrir fæði inn fyrra hluta vetrarins; fór bryti fram á að hann fengi 1 kr. fyrir hvern dag fyrir fæði og þjónustu; það þótti oss harla ósanngjarnt eftir þvi, sem hvorteggja hafði verið úti látið, fæðið álitum vjer ekki meira virði en vanalegan fangakost, og þjónusta af hans hálfu lítilsverð. Hann hafði ekki svo mikið sem sett upp snúru eða rá fyrir föt, fyrir því urðu stúlkur þær, sem þjónustuna höfðu á hendi, að breiða þvottinn út um allan kirkjugarð og til og frá, og þurfti því allrar varkárni við að ekki týndist. Oss fannst því að þær ættu meira tilkall til borgunar, en bryti. En til þess að forðast misklíð, buðum vjer að borga hon- um hvorttveggja með 60 au. fyrir dag hvern og álitum vjer hann vel sæmdan af; einnig buðum vjer honum, ef hann vildi góðviljuglega víkja af jörðunni fyrir næstu fardaga, að borga honum fyrir það, svo hann fengi þá samtals eins mikið eins og hann hafði krafizt, nefnilega 1 kr. fyrir dag. Þetta vildi hann ei með öðru móti en því, að vjer í tilbót borguðum álag og kúgildi, er gæti numið alt að 1000 kr. Að þessu gátum vjer eigi gengið, og komst því engin sætt á. Ekki hlutaðist skólastjóri neitt um að sætt kæmist á; þegar vjer því sáum að ekkert komst til lagfæringar, og að vjer myndum hafa að búa við in sömu kjör framvegis, sögðum vjer oss allir frá skólanum. (Skuld 1882 66-67) Dómsmál á Akureyri Flest í Skuldargreininni bendir til þess að forsprakkarnir í matarmálinu hafi illa sætt sig við málalok og hafi þeir viljað koma Jóni bónda Guðmundssyni burtu frá Möðruvöll- um, hvað sem það kostaði, og auk þess viljað koma lagi á Hjaltalín. Um vorið úrskurðuðu kennarar verðið á fæðinu eina krónu á dag. Þá kom annar hvellurinn, þó að enginn rifrildisfundur væri haldinn, en skotið á útifundi, og eftir stuttar umræður samþykkt að borga aðeins 60 aura á dag, og munaði það nálægt 40 kr. fyrir tímabilið. Fórum við svo burtu, að fáir munu hafa greitt meira, nema þeir, sem útskrifuðust, 17 talsins. Þeir munu hafa borgað fullt verð. Jón bryti höfðaði mál á móti Birni frá Mýrum.“ (Árni Hólm Magnússon Minningar 105) Piltar „munu hafa borið fyrir sig skoðun Amljóts um verð fæðis.“ (Þorleifur Jónsson Minningar 94) Ár 1882 þann 12ta Mai var gjestarjettur Eyjafjarðar- sýslu settur á Akureyri af sýslumanni S. Thorarensen með undirskrifuðum þíngvottum. Var þá fyrirtekið Málið Jón Guðmundsson á Möðruvöllum gegn Bimi Bjarnarsyni frá Mýrum Báðir partar eru mættir persónulega. — Sækjandi framleggur stefnu, reikníng og vottorð J A Hjaltalíns. Þessi skjöl eru merkt N° 1-3 svohl: (—) Ennfremur framvísar hann byggíngarbrjef sitt samkvæmt hverju hann er skyldur að selja skólapiltum fæði fyrir 1 Kr á dag. Sækjandi kannast við að af hinni uppástefndu skuld muni vera borgaðar 36 Kr svo að einungis sjeu óborgaðar 50,50 Kr. Ennfremur framlagði sækjandi 2 vottorð N° 4 og 5 svohl (—). Innstefndi segist hafa vitað áður hann fór í skólann að matur og þjónusta hafi árinu áður kostað 1 Kr á dag en hann hafi þá líka ætlast til að maturinn væri góður, en í haust hafi ekki verið neitt samið um matar- verðið. — Sætt var reynd í málinu en árangurslaust. Innstefndi óskaði sjer veittan frest til 16 þ m til að reyna að framkoma með vottorð er væru þeim framlögðu
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald