loading/hle�
(140) Blaðsíða 108 (140) Blaðsíða 108
Á hlaðinu á Fossvöllum var þá, og er enn, steinn allmikill, er alla tíð kjörfunda og þingmálafunda á Foss- völlum var notaður fyrir ræðupall. Séra Páll vatt sér upp á steininn og mælti h.u.b. á þessa leið: „Hvað mynduð þið gjöra, ef barnið ykkar væri sjúkt? — Mynduð þið leggjast á sveif með sjúkdóminum, til þess með því að stuðla að dauða þess, eða mynduð þið leita læknis til að bæta mein þess? Þetta er spurningin, sem fyrir liggur að svara. Skólinn á Möðruvöllum var stofnaður sem óskabarn þjóðarinnar. Hann er í þeim skilningi barnið ykkar. Hér er um að ræða aðeins bemskumein, — mein, sem auðvelt er að lækna. — Ætlið þið nú að leggja hann við trogið vegna þessa meins? — Þið svarið því með afgreiðslu þessarar tillögu. Ég á ekki atkvæði um hana hér, ég að- eins aðvara ykkur. Annað get ég ekki gert. — Ykkar eru völdin." Enginn bað um orðið til andmæla. Tillagan var borin upp og felld með öllum þorra atkvæða. Flestir þeir, er skólann sóttu, hurfu heim til átthag- anna að loknu námi, og þóttust hafa framazt vel. (Hall- dór Stefánsson Minningar 203-204) En þessi rödd barst ekki víða. Einmitt af Austurlandi og úr Þingeyjarsýslum virðist nemendum fækka árin eftir matarvetur. Greinin í Skuld í júlí 1882, sem áður er getið, hefur því haft meiri áhrif, eins og vonlegt var. í grein í Norðanfara 13. janúar 1883, sem rituð erfyrstavetrardag 1882 á Isafirði, andar heldur köldu í garð skólans. Norðlendingum mun, ef til vill, þykja gaman, að heyra álit og dóma, sumra hinna svo kölluðu lærðu manna, (einkum á ísafirði) um Möðruvallaskólann og lærisveina hans; þeir eru hjer um bil á þessa leið: „Möðruvallaskóli er Humbug (sem þeir eptir sínum mikla lærdómi bera fram „húmbúkk" ), „Idiot Anstalt“ og fleira þessu líkt. Piltar þeir, er frá honum koma, eru drambsamir letingjar, sem þykjast vita allt, en vita þó ekkert — ekki einusinni það, að vjer erum hálærðir höfðingjar, sem þeir eiga að sækja til alla hluti. — Jeg gæti enda nafngreint einn af þessum mönnum, sem rjeð, af fremsta megni, foreldrum frá, að láta dreng, sem þau áttu fara á skólann. Eigi eru þessir dómar þeirra heldur á rökum byggðir, því að sá eini maður, sem úr þessari sýslu hefir útskrifast af skólanum, var eigi kominn hingað vestur, er þessi dómur var felldur um skólann og læri- sveina hans. Sagt er, að í sumar, þegar skammagreinin um brytann og skólastjórann, (sem að miklu leyti var ósönn) kom út í „Skuld“, hafi ónefndur embættismaður, sem ekkert orð hefir haft á sjer fyrir skyldurækt, farið yfir allan verkahring sinn, með fram til þess, með miklum fögnuði, að kunngjöra, að nú væri Möðruvailaskóli lið- inn undir lok.“ (Norðanfari 1883 102) Bréfritari sér ástæðu til að bera í bætifláka fyrir skólann og nefnir að sá eini maður, sem úr þessari sýslu hafi útskrifast af skólanum, hafi ekki verið kominn vestur, er dómurinn var felldur um skólann og lærisveina hans. Sennilegt er að bréfritari hafi vitað að dómar þessa lærisveins hefðu fallið á annan veg. Lærisveinninn er Matthías Ólafsson, sonur Ólafs bónda Jónssonar í Haukadal í Dýra- firði, sem brautskráður var frá skólanum vorið 1882. Matthías Ólafsson stundaði verslunarstörf í Haukadal og kennslu að auki og stofnaði fyrsta barnaskóla í Vestur-ísa- fjarðarsýslu ásamt fjórum öðrum mönnum árið 1885. Seinna gekkst hann fyrir stofnun sparisjóðs Vestur-Isafjarðarsýslu og vátrygg- ingarfélaga í Þingeyrarhreppi, var í sýslu- nefnd og vann mikið að félagsmálum. Hann varð þingmaður Vestur-Isfirðinga 1912-1919. Síðar fluttist hann suður á land og var um skeið erindreki Fiskifélags íslands og ferðað- ist víða um lönd. Sýndi hann eins og margur gagnfræðingurinn á Möðruvöllum að menntun sú, sem þeir hlutu, varð notadrjúg. Fleiri nemendur frá Möðruvöllum sáu ástæðu til að svara níði um skólann. I Fróða 1883 birtist stutt grein sem undirrituð var „Nokkrir nýsveinar á Möðruvallaskóla.“ Möðruvallaskólinn. Vegna þess að margir, sem litla eða enga hugmynd hafa um Möðruvallaskóla og ástand hans, fella marga ófagra og ósanna dóma um hann og þá, sem fyrir honum standa, telja hann gagnslausan fyrir landið, segja hann eyði aðeins peningum landsjóðsins, en piltar læri lítið eða ekkert annað á honum enn iðjuleysi og sjeu til einskis nýtir þegar þeir koma af honum, — þá finnum vjer oss skylt að benda almenningi á, við hvaða rök dómar þessir styðjast. Svo er að sjá, sem það mundi gleðja suma ef þessi þarfa, ágæta stofnun fjelli um koll. En að gleðjast yfir því, er hið sama og að gleðjast yfir því, að menntunarleysi, kúgun og ófrelsi, sem því er samfara, vinni sigur yfir dáð og menntun. Þeir, sem það gleður eru því hvorki þjóðar nje þjómenntunarvinir. Sýnishorn af þeim sleggjudómum sem felldir hafa verið um skólann, getum vjer sjeð í brjefi frá Isafirði, er prentað er I „Norðanfara“ 13. jan. þ.á. Af hverju eru þessir dómar sprottnir? Þeir munu að mestu leyti sprottnir af hinni alkunnu grein, sem stóð í 156.-158. nr. „Skuldar", er kastað hefir mestum skugga á skóla þennan. Eptir henni að dæma var stjórn og ástand skólans hið versta, er því eigi þess að vænta, að þeir dómar er á henni eru byggðir sjeu rjettir eða sanngjarnir. En þeir, sem eru því vaxnir að dæma með rjettsýni um málefnið, munu sjá, að sú grein er eigi rituð af óhlut- drægni og sannleiksást, heldur af óvild og illum hug til skólans og skólastjóra. 1 greininni er að eins tekin fram hin svartasta hlið af skólaástandinu i fyrra, margt rang- fært og ýkt og sagt frá ymsu er miður mátti fara, án þess að tilgreina orsakirnar, og geta þess er til málsbóta mátti vera. Óreglu þá er hjer var í fyrra, kennir höfundur greinarinnar skólastjóra og fer mörgum ófögrum orðum um breytni hans í því efni; hefir hann lýst skólastjóra þannig, að þeir er eigi þekkja hann, hafa orsök til að álíta hann mikinn ódreng. Segir greinarhöfundurinn meðal annars, að herbergi það í skólanum, er ætlað hafi verið fyrir sjúkrahús, hafi verið fyllt ymislegu rusli, svo piltar þeir er hafi veikst hafi orðið að vera í svefnloptunum innan um hina heilbrigðu, þar eð þeim hafi eigi verið viðvært í sjúkrahúsinu; en hann getur þess eigi, að skólastjóri tók að sjer Pjetur heitinn Jakobsson, sem dó hjer í fyrra og veitti honum hjúkrun í sínum eignu her- bergjum meðan hann lá banaleguna. Sömuleiðis segir hann, að neyzluvatn pilta hafi verið tekið úr læk, sem mykjulögur og annar óþverri hafi runnið í; en hann getur
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald