loading/hle�
(145) Page 113 (145) Page 113
lesturs í undirbúningstímunum, heldur látnir sjálfráðir, hvort þeir koma nokkurntíma í bekkina eða ekki. Já! og það sem meira er, þeir sem vilja, fá að syngja inni í bekkjum og fljúgast á og gjöra allan mögulegan hávaða. Litlu betur gengtir með ýmsa muni, sem skólinn á, t.d. steinasafn það, sem gefið hefur verið til hans næstliðið ár, er allt í óreglu í kössum, og svo hingað og þangað á hrakningi, því að aldrei hefur skólastjóri haft svo mikinn manndóm í sér, að láta smíða skápa fyrir það, svo að hægt væri að raða því niður, og léttara væri fyrir pilta að skoða það í undirbúningsstundum og frítímum sínum, og líka til þess að það bæri vott um, að það væri við skóla. Eigi getur skólastjóri kennt um húsleysi sem stendur, því að ef hann brúkaði ekki fleiri herbergi, en hann hefir leyfi fyrir eða léði öðrum, þá hefði skólinn 6 herbergi laus. Fjölda margt fleira en þetta, sem hér er talið, er í megnu ólagi við Möðruvallaskóla, eins og t.d. að allur þrifnaður er það á mjög lágu stigi, bæði inn í skólanum og þó einkum í kring um hann, svo varla finnst verra á óþrifa heimilum, og þekkja allir hvernig þau eru. Til að ráða bót á þessu og ýmsu fleiru, þyrfti sjálfsagt að hafa yfir-um- sjónarmann hér norðanlands, sem liti eptir hvort þetta eða hitt væri í réttu lagi, t.d. hvort nokkur mynd væri á umsjón með piltum, hvort skólinn væri svo þokkaiegur að innan og utan sem skyldi, hvort rúmföt skólans væru öll heima og hvort þau væru til öll og óskemmd, hvort 500 kr. gengju upp til ljósa og hita o.s.frv. Yfir-umsjónarmaðurinn þyrfti ekki einungis að líta eptir skólanum og munum hans, heldur og líka eptir kennsl- unni á honum; einnig hvernig það fæði væri, sem brytinn seldi piltum skólans o.s.frv. Það virðist mjög óheppilegt fyrir skólann að vera á Möðruvöllum, bæði sakir þess að aðflutningar eru allir örðugir, og svo þó einkum og sér í lagi fyrir það, að kostsalan er í höndum Gyðings, en skólastjóri lítið betri en ekkert að sjá um, að hún gangi vel. Það er t.d. undar- legt, að brytinn skuli geta neitað að selja einstökum pilt- um fæði, en á þó annars að vera skyldur að selja það öllum piltum skólans. Nú síðastliðinn vetur neitaði hann að selja einum af piltum fæði, svo hann varð að fara af skólanum fyrir það, að bryti vildi ekki selja honum, jafnvel þó peningar væru fram boðnir. Eigi getum vér heldur skilið, að skólastjóri geti bannað bryta að selja fæði, þessum eða hinum piltum, sem ætla að vera á skólanum, hvort sem þeir hafa verið í fæði hjá honum sjálfum eður eigi. Mundi það ekki heldur vera nær, eins og mörgum hefur sýnzt og áður hefur verið stungið upp á, að skólinn verði fluttur á Akureyri; þá yrðu allir að- drættir léttari en þeir eru, og þá gætu þeir piltar, sem sæktu skólann verið í kosti hjá veitingamönnum bæjar- ins, eða hingað og þangað hjá prívatmönnum. Þá þyrftu þeir ekki að vera bundnir við neinn vissan mann, sem Jón Guðmundsson bryta á Möðruvöllum, er leitast við að skáka þeim í hróks og frúar valdi, og býður hverjum byrginn, er móti honum mæla. Með öllu hinu leiðinlega fyrirkomulagi á Möðruvallaskóla, er eigi annað sýnna, en að hann dragist upp og verði að engu, og einkum þar eð Þorvaldur Thoroddsen fer nú um tíma frá honum, hvort sem hann kemur til hans aptur eða eigi, en á meðan hann verður eigi við hann, má eigi telja skólann nema skugga einn, því að hver sem kemur í hans stað, getur varla jafnazt á við hann í þeim vísindagreinum, sem hann kennir. Benedikt S. Þórarinsson. (Austri 1884 171-175) Þessari grein svarar Hjaltalín í Austra 27. ágúst 1884. Er hann heldur ekki mildur í orðum sínum. Það er eðlilegt, að ritstjórar taki og almenningur vilji fá skýrslur um Möðruvallaskólann. En þessar skýrslur eru því að eins að gagni, að sá, sem skýrsluna gefur, hafi vit og vilja til að skýra satt og rétt frá. Auðvitað er þó, að hin sannasta og bezta skýrzla um skólann eru menn þeir, er frá honum koma, það er að segja þeir menn, sem ljúka námi sínu á honum og fara þaðan með sóma. Eptir því, hvernig þessir menn reynast, vil ég biðja menn að dæma skólann, því að með því móti eru þeir líklegastir til að dæma réttan dóm, en ekki með því að dæma eptir orða- hreytingi einhvers og einhvers. Mér er sönn gleði að geta sagt, að þeir piltar, sem útskrifazt hafa úr skólanum og ég hefi þekkt til síðan, hafa reynzt sér og skólanum til sóma. Það er og verður hið verulegasta atriði við þenna skóla eins og aðra, hverjum framförum piltar taka í þeim grein- um, sem kenndar eru. Þeir sem ekki þekkja pilta þá, sem útskrifaðir eru af skólanum, eður hafa eigi þekkingu til að dæma um kunnáttu þeirra, hafa hvergi áreiðanlegri grundvöll að byggja dóm sinn á um skólann en í skýrslum prófdómendanna og vitnisburðum pilta við burtfarar- prófin. Hitt er atriði, sem miklu minna er í varið, hverjar krásir piltar eta á hverjum degi, eða jafnvel hvort ein- hverjum pilti verður það á að byrja á söngversi eða raula rímnaeyrindi í undirbúningstíma. 1 15. númeri Austra hefir Benidikt S. Þórarinsson leitast við að gefa skýrslu um Möðruvallaskólann. Beni- dikt þessi var hér á skólanum veturna 1880-81 og 1881-82 og gekk honum mjög tregt. Svo var hann hér enn seinast liðinn vetur, og gekk ekki betur en áður, enda var hann mikið lasinn meiri part vetrarins, svo hann treysti sér ekki að ganga undir próf 1 vor. Vera má, að hann ætlist til, að þessi skýrsla skuli vera prófritgjörð sín. Eptir þriggja vetra viðkynningu við Benidikt þenna er ég sannfærður um, að hann hefur hvorki vit né þekkingu til að dæma um kennslu. Dómur hans í þeim efnum er með öllu óáreiðanlegur; sézt það bezt af því, er menn bera saman vottorð prófdómendanna við dóm hans. Það sem Benidikt segir um kennslu Halldórs Briems, nær engri átt. Prófbækurnar bera það með sér, að piltar þeir, sem útskrifast hafa 2 hin síðustu árin, hafa fengið heldur betri en lakari einkunnir í þeim greinum, sem hann kennir, heldur en árið áður en hann tók við. Þykir mér það undarleg kenning, ef sá maður er ónýtur kenn- ari, er gjörir lærisveina sína vel að sér í þeim greinum, sem hann kennir. Ég hefi opt verið í kennslustundum hjá Halldóri Briem, og get ég borið um það, hann leggur fullt eins mikla alúð við kennslu sína og ég hefi heyrt nokkurn kennara gjöra. Leikfimi er hvergi kennd, sem ég veit til, verkfæralaust, þótt til þess sé ætlazt að svo sé gjört á Möðruvöllum. [.. . ] Að því er fæðissöluna snertir, þá get ég borið vitni um það, að ekki hin minnsta umkvörtun hefur verið um hana gjörð hina síðustu tvo vetur, enda hefir ekki Benidikt haft fæði hjá Jóni Guðmundssyni þenna tíma. Ég hefi opt spurt pilta um, hvort þeir væru ánægðir með fæðið, og hafa þeir sagt, að þeir hefði ekkert að því að finna. Um hinn eina pilt, sem Benidikt nefnir, er það að segja, að seint í Martsmánuði vísaði ég honum burt úr skólanum fyrir fullar sakir, og þá beiddi hann Jón Guðmundsson að selja sér fæði. Þangað til var hann í fæði hjá mér, og gat fengið það út skólaárið, þótt hann væri ekki skólapiltur. Nú er Jón ekki skyldur að selja öðrum fæði en skólapiltum, og ekki nema þeim, sem æskja þess við byrjun skólaársins. Að piltar lesi lítið eða ekkert á Möðruvallaskólanum, eins og Benidikt virðist að gefa í skyn, eru hrein og bein ósannindi. Að einhverntíma komi fyrir hávaði eða tusk í bekk mun engum, sem nokkurn tíma hefur verið í skóla, þykja nein fádæmi. Það sem Benidikt segir um mig, virði ég einkis svars;
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Front Flyleaf
(6) Front Flyleaf
(7) Front Flyleaf
(8) Front Flyleaf
(9) Page I
(10) Page II
(11) Page III
(12) Page IV
(13) Page V
(14) Page VI
(15) Page VII
(16) Page VIII
(17) Page IX
(18) Page X
(19) Page XI
(20) Page XII
(21) Page XIII
(22) Page XIV
(23) Page XV
(24) Page XVI
(25) Page XVII
(26) Page XVIII
(27) Page XIX
(28) Page XX
(29) Page XXI
(30) Page XXII
(31) Page XXIII
(32) Page XXIV
(33) Page 1
(34) Page 2
(35) Page 3
(36) Page 4
(37) Page 5
(38) Page 6
(39) Page 7
(40) Page 8
(41) Page 9
(42) Page 10
(43) Page 11
(44) Page 12
(45) Page 13
(46) Page 14
(47) Page 15
(48) Page 16
(49) Page 17
(50) Page 18
(51) Page 19
(52) Page 20
(53) Page 21
(54) Page 22
(55) Page 23
(56) Page 24
(57) Page 25
(58) Page 26
(59) Page 27
(60) Page 28
(61) Page 29
(62) Page 30
(63) Page 31
(64) Page 32
(65) Page 33
(66) Page 34
(67) Page 35
(68) Page 36
(69) Page 37
(70) Page 38
(71) Page 39
(72) Page 40
(73) Page 41
(74) Page 42
(75) Page 43
(76) Page 44
(77) Page 45
(78) Page 46
(79) Page 47
(80) Page 48
(81) Page 49
(82) Page 50
(83) Page 51
(84) Page 52
(85) Page 53
(86) Page 54
(87) Page 55
(88) Page 56
(89) Page 57
(90) Page 58
(91) Page 59
(92) Page 60
(93) Page 61
(94) Page 62
(95) Page 63
(96) Page 64
(97) Page 65
(98) Page 66
(99) Page 67
(100) Page 68
(101) Page 69
(102) Page 70
(103) Page 71
(104) Page 72
(105) Page 73
(106) Page 74
(107) Page 75
(108) Page 76
(109) Page 77
(110) Page 78
(111) Page 79
(112) Page 80
(113) Page 81
(114) Page 82
(115) Page 83
(116) Page 84
(117) Page 85
(118) Page 86
(119) Page 87
(120) Page 88
(121) Page 89
(122) Page 90
(123) Page 91
(124) Page 92
(125) Page 93
(126) Page 94
(127) Page 95
(128) Page 96
(129) Page 97
(130) Page 98
(131) Page 99
(132) Page 100
(133) Page 101
(134) Page 102
(135) Page 103
(136) Page 104
(137) Page 105
(138) Page 106
(139) Page 107
(140) Page 108
(141) Page 109
(142) Page 110
(143) Page 111
(144) Page 112
(145) Page 113
(146) Page 114
(147) Page 115
(148) Page 116
(149) Page 117
(150) Page 118
(151) Page 119
(152) Page 120
(153) Page 121
(154) Page 122
(155) Page 123
(156) Page 124
(157) Page 125
(158) Page 126
(159) Page 127
(160) Page 128
(161) Page 129
(162) Page 130
(163) Page 131
(164) Page 132
(165) Page 133
(166) Page 134
(167) Page 135
(168) Page 136
(169) Page 137
(170) Page 138
(171) Page 139
(172) Page 140
(173) Page 141
(174) Page 142
(175) Page 143
(176) Page 144
(177) Page 145
(178) Page 146
(179) Page 147
(180) Page 148
(181) Page 149
(182) Page 150
(183) Page 151
(184) Page 152
(185) Page 153
(186) Page 154
(187) Page 155
(188) Page 156
(189) Page 157
(190) Page 158
(191) Page 159
(192) Page 160
(193) Page 161
(194) Page 162
(195) Page 163
(196) Page 164
(197) Page 165
(198) Page 166
(199) Page 167
(200) Page 168
(201) Page 169
(202) Page 170
(203) Page 171
(204) Page 172
(205) Page 173
(206) Page 174
(207) Page 175
(208) Page 176
(209) Page 177
(210) Page 178
(211) Page 179
(212) Page 180
(213) Page 181
(214) Page 182
(215) Page 183
(216) Page 184
(217) Page 185
(218) Page 186
(219) Page 187
(220) Page 188
(221) Page 189
(222) Page 190
(223) Page 191
(224) Page 192
(225) Page 193
(226) Page 194
(227) Page 195
(228) Page 196
(229) Page 197
(230) Page 198
(231) Page 199
(232) Page 200
(233) Page 201
(234) Page 202
(235) Page 203
(236) Page 204
(237) Page 205
(238) Page 206
(239) Page 207
(240) Page 208
(241) Page 209
(242) Page 210
(243) Page 211
(244) Page 212
(245) Page 213
(246) Page 214
(247) Page 215
(248) Page 216
(249) Page 217
(250) Page 218
(251) Page 219
(252) Page 220
(253) Page 221
(254) Page 222
(255) Page 223
(256) Page 224
(257) Page 225
(258) Page 226
(259) Page 227
(260) Page 228
(261) Page 229
(262) Page 230
(263) Page 231
(264) Page 232
(265) Page 233
(266) Page 234
(267) Page 235
(268) Page 236
(269) Page 237
(270) Page 238
(271) Page 239
(272) Page 240
(273) Page 241
(274) Page 242
(275) Page 243
(276) Page 244
(277) Page 245
(278) Page 246
(279) Page 247
(280) Page 248
(281) Page 249
(282) Page 250
(283) Page 251
(284) Page 252
(285) Page 253
(286) Page 254
(287) Page 255
(288) Page 256
(289) Page 257
(290) Page 258
(291) Page 259
(292) Page 260
(293) Page 261
(294) Page 262
(295) Page 263
(296) Page 264
(297) Page 265
(298) Page 266
(299) Page 267
(300) Page 268
(301) Page 269
(302) Page 270
(303) Page 271
(304) Page 272
(305) Page 273
(306) Page 274
(307) Page 275
(308) Page 276
(309) Page 277
(310) Page 278
(311) Page 279
(312) Page 280
(313) Page 281
(314) Page 282
(315) Page 283
(316) Page 284
(317) Page 285
(318) Page 286
(319) Page 287
(320) Page 288
(321) Page 289
(322) Page 290
(323) Page 291
(324) Page 292
(325) Page 293
(326) Page 294
(327) Page 295
(328) Page 296
(329) Page 297
(330) Page 298
(331) Page 299
(332) Page 300
(333) Page 301
(334) Page 302
(335) Page 303
(336) Page 304
(337) Page 305
(338) Page 306
(339) Page 307
(340) Page 308
(341) Page 309
(342) Page 310
(343) Page 311
(344) Page 312
(345) Page 313
(346) Page 314
(347) Page 315
(348) Page 316
(349) Page 317
(350) Page 318
(351) Page 319
(352) Page 320
(353) Page 321
(354) Page 322
(355) Page 323
(356) Page 324
(357) Page 325
(358) Page 326
(359) Page 327
(360) Page 328
(361) Rear Flyleaf
(362) Rear Flyleaf
(363) Rear Flyleaf
(364) Rear Flyleaf
(365) Rear Flyleaf
(366) Rear Flyleaf
(367) Rear Board
(368) Rear Board
(369) Spine
(370) Fore Edge
(371) Scale
(372) Color Palette