loading/hle�
(163) Blaðsíða 131 (163) Blaðsíða 131
anser vi det for rigtigt at Byen, hvis det skulde vise sig fomödent, ydede sit Bidrag for at faa dette realiseret, og saa meget desto större Grund synes der at være til at stötte denne Sag som den paatænkte Endring af Skolen förer til at bibringe Eleverne en fyldigere Realunder- visning end der nu gives dem, idet Undervisningen i Skolen skal staa paa samme Höjdepunkt som Under- visningen i den lærde Skoles nederste Kiasser. Vi tillader os derfor at anbefale at Byen Akureyri yder et Tilskud af 5000 Kr. til at faa Realskolen flyttet her til Byen, hvis dette Bidrag gjöres fornödent. Hvis Byen tager disse 5000 Kr. som Laan for et Tidsrum af 28 Aar, saa kan dette Belöb fuldt ud tilbagetales med 300 Kr. aarlig, hvilket efter vor Mening ikke skulde falde Byen for svært at yde. Det er blevet besluttet at bygge en Börneskole i For- bindelse með Kvindeskolen paa Öfjord, men hvis nu Beboerne af Öfjorden ansaa det for rigtigt at opgive Planen om en særskilt Kvindeskole og i Stedet derfor forsögte at udvirke at kvindlige Elever fik lige Adgang til Realskolen med mandlige, da vilde selvfölegelig Tanken om Opförelsen af en Bygning i Forbindelse med Kvindeskolen dermed være opgiven, men da kunnde det paa den anden Side komme i Betragtning om det ikke vilde være hensigtsmæssigt at bygge en Börneskole i Fordindelse med den paatænkte Realskole. Men vi vil dog ikke raade dertil. Det er ikke sikkert at Byen vinder noget derved, foruden at det lader sig vanskelig gjöre at sætte de Bestemmelser angaaende Omkostningerne ved sammes Vedligeholdelse m. v., som ikke kunde foraar- sage Uenighed. Derimod skal vi fremhæve at det efter vor Mening vilde være heldigt, hvis Byen fik Tilladelse til at benytte det Gymnastikhus, der eventuelt víl blive op- fört ved Siden af Realskolen. I Henhold til foranförte tillader vi os at fremkomme med fölgende Forslag: Byraadet for Akureyri Kjöbstad tilbyder, hvis det gjöres fornödent, at tilskyde 5000 Kr. for at faa en Real- skole her i Byen, men önsker samtidig at Byen faar Tilladelse til at benytte Skolens Gymnastikhus uden Vederlag. Erbödigst Akureyri den 8de Marts 1898 Kl. Jónsson. Páll Briem. Matth. Jochumsson. Til Byraadet for Akureyri Kjöbstad. Hjaltalín lætur ekki við svo búið standa. Eftir að bæjarstjórn Akureyrar hefur sam- þykkt erindi hans, skrifar hann landshöfðinga langt bréf. Eg vil hér með leyfa mér að leiða athygli hins hæst- virta Landshöfðingja að því, að skólahúsið á Möðru- um í Hörgárdal er orðið með öllu ónógt fyrir þann læri- sveinafjölda, sem nú sækir að skólanum. Síðan árið 1890 hafa á hverju ári sótt um skólann 30-45 piltar á ári. Margir hætta og við að sækja um skólann næsta haust, þegar þeir frétta um miðjan vetur veturinn á undan, að fleiri piltar séu búnir að sækja en hægt er að veita inngöngu næsta haust. Nú getur skólinn með engu móti tekið við fleiri nýsveinum á einu ári en 24. Það er og alltítt, að nokkrir þeirra pilta, sem verið hafa einn vetur í 1. bekk, eru ekki færir um að flytjast upp í 2. bekk til þess að geta fylgt með kennslunni þar sér til nota. Fyrir því má gera ráð fyrir, að ekki verði fleirum veitt innganga í skólann á ári að meðaltali en 20 piltum. Sá mun hafa verið tilgangurinn með stofnun þessa gagn- fræðaskóla, að sem flestir ungir menn, þeir er þess óska, geti fengið nokkra undirstöðu almennrar menntunar. Virðist það því óheppilegt, að vísa verður burtu helmingi umsækjenda eða fleirum á ári. Svo er og þess að gæta, að bekkirnir, eins og þeir eru, eru með öllu ónógir handa 24 lærisveinum. Þeir eru 26 fet á lengd, 13 fet á breidd og 9 fet á hæð hvor um sig. Rúmtak þeirra er þannig 3042 teningsfet, eða tæp 127 teningsfet á mann. Mun engum blandast hugur um, að þetta er oflítið, einkum þegar þess er gætt, að þarna mega piltamir til að vera allan daginn frá því kl. 8 á morgnana og þangað til kl. 10 á kveldin. Bekkirnir verða að vera bæði kennslustofur og lestrarstofur. í Reykjavíkurskóla gátu menn þó alltaf verið burtu frá bekkjunum 3 stundir á dag, en hér stendur ekki svo á, nema veður sé því betra. Matsalur sá, er piltar hafa hjá ábúanda jarðarinnar, er engu rúmbetri en bekkirnir. Hafa þeir því ekki lengri dvöl þar en rétt á meðan þeir matast. Lærisveinum er skipt niður í 3 svefnloft, og eru þau hvert um sig jafnstór bekkjunum, og eru þar því einnig allmikil þrengsli. Eitt herbergi, lítið eitt minna en bekkirnir og svefnloftin, er haft til að geyma bókasafn, náttúrugripasafn og kennsluáhöld skólans, og er það þegar orðið oflítið til þess. Svo sem eðlilegt er, hafa þrengsli þessi skaðleg áhrif á heilsufar pilta, enda er það alltítt, að þeir eru veikir. Eg hefi ekki haft nákvæma tölu á því, hve margir hafa verið veikir eða hve lengi, þangað til í vetur, sem leið. Þegar eftir fyrstu vikuna í október fóru piltar að leggjast. Flesta daga voru 2, 3 og 4 piltar veikir, og sumir lágu vikum saman. Þannig var heilbrigðisástandið fram í Martsmán- uð. En þá fór veður að batna, og piltar gátu farið út á daginn, enda létti þá af veikinni. Af þessu verð eg að álykta, að rúmleysið í skólanum sé aðalorsök veikind- anna. Skiljanlegt er og án meiri útlistunar, að slík veik- indi hljóta mjög að hindra nám piltanna. Það er og oft miklum erfiðleikum bundið að ná til læknis á vetrardag innan af Akureyri. Þess má og geta, að mjög óþægilegt er fyrir skólastjóra að búa í húsi, sem svo er rúmlítið og illa fyrir komið, með 40 ungum piltum, sem verða að vera þar bæði dag og nótt, og sum af þeim herbergjum, sem piltar hafa, eru rétt fyrir ofan þau herbergi, sem skólastjóra eru ætluð. Ef sæmilegt rúm ætti að vera á Möðruvöllum, nokkuð líkt því, sem nauðsynlegt er ætlað í öllum skólum, þá mundi ekki veita af að reisa þar annað skólahús jafnstórt því, sem nú er þar. Kostnaður við slíkt hús yrði líklega ekki öllu minni en 30,000 kr. því að auk efniviðar og smíða eru allir flutningar mjög dýrir frá Akureyri og út að Möðruvöllum. Af þeim ástæðum er það, að mér hefir dottið í hug annað ráð, sem gjört gæti skólann viðunanlegan og þó kostnaðarminni fyrir landssjóð. En það er það að flytja skólann inn á Akureyri. Sú er þó eigi meining mín að flytja skólahús þau, sem nú eru á Möðruvöllum, inn á Akureyri, heldur að reisa nýtt skólahús þar, en selja þau hús, sem skólinn á nú á Möðruvöllum, og að kennarar þeir, sem nú eru á Möðruvöllum, flyttu sig inn eftir. Það hefir verið og er enn álit margra, að skólinn væri betur settur á Akureyri en á Möðruvöllum. Er það og víst, að hægra væri þar með alla aðflutninga, og ef svo kæmi fyrir, að tímakennara þyrfti, yrði það miklu hægra, ef skólinn væri á Akureyri. Að skólinn var í fyrstu settur á Möðruvelli og ekki á Akureyri, mun hafa komið af því, að hann átti jafnframt að vera búnaðarskóli. En það sást brátt, að búnaðarkennslan og gagnfræðakennslan gátu ekki orðið samferða. Ef skólinn yrði fluttur inn á Akureyri, álít eg það sjálfsagt, að skólahúsinu væri svo hagað, að engar heimavistir væri í honum. Þó að heimavistir væri, mundi
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald