loading/hle�
(186) Blaðsíða 154 (186) Blaðsíða 154
154 Nokkuð voru skoðanir skiptar um lengingu námstímans, en úrslitin urðu þau, að tillagan var samþykkt. (Alþt. 1902 B 468-488). í umræðum þessum um gagnfræðaskólann báru flutningsmenn frumvarpsins fram breytingartillögu þess efnis, að kennararnir, sem voru tveir auk skólastjóra, skyldu hafa að launum 2400 kr. fyrri kennari, 2000 kr. annar kennari. Var þetta 400 kr. hækkun frá þeim launum, sem þeir höfðu á Möðruvöllum. Rökin fyrir þessari hækkunartillögu voru, að þegar kennararnir hlytu að flytjast úr sveit í kaupstað, gætu þeir ekki haft hagnað af bú- skap og hlytu að leigja sér húsnæði eða byggja. Töldu þeir einnig efamál, að hægt væri að skylda þá til að flytja, og því sann- gjarnt að bæta þeim það upp með upphæð, sem nánast svaraði húsaleigunni. Lands- höfðingi taldi sanngjarnt að kennarar þessir, er þjónað hefðu lengi, fengju kjör sín bætt, og flutningurinn til Akureyrar hlyti að hafa kostnað í för með sér. Klemens Jónsson var einnig með þessari launahækkun; benti hann á, að kennararnir væru alls ekki skyldugir til að flytja. Húsaleiga á Akureyri sé há, þannig þurfi yngri kennarinn að greiða 400 kr. eða fjórða part launa sinna í húsaleigu. Um launakjör gagnfræðaskólakennaranna al- mennt segir hann svo: „Þessir kennarar, sem hér um ræðir, þurfa að sækja menntun sína í annað land, alveg eins og kennararnir við hinar aðrar hærri menntastofnanir, og því á þá ekki að gera þeim jafnhátt undir höfði og kennurum við latínu- skólann? Ég lít svo á, að þeir eigi hreint og beint heimt- ingu á því, en jafnvel þótt þessi breyting kæmist á eru þeir þó ekki settir hærra en það, að 1. kennari hefir ekki hærri laun en 3. og 4. kennari við latínuskólann, og 2. kennari jöfn laun þeim yngsta þar“. Hann bendir einnig á, að Norðlendingar eigi fulla heimtingu á, að skólinn sé svo full- kominn, sem unnt er, en það verði hann ekki, ef kjör kennara séu svo að þeir haldist ekki við, og sé það hart fyrir skólann að missa góða kennara vegna þess, að launin séu varla líf- vænleg. Þykist hann sannfærður um, að eng- inn efnilegur maður geti sætt sig við að lifa alla sína tíð við einar 1600 kr. á ári. Minnir og á, að kennarar við latínuskólann hafi fengið hækkuð laun eftir að launalög voru sett, „auðvitað vegna þess, að þingið hefir fundið til þess, hve hart sú stétt hefir verið leikin“. (Alþt. 1902 B 417-419). Þórhallur biskup og Guðlaugur Guð- mundsson sýslumaður voru hlynntir launa- hækkuninni, en helstu andmælendur hennar voru Hermann Jónasson og Lárus H. Bjarna- son sýslumaður. Hermann sagði, að ekki væri dýrara að lifa á Akureyri en á Möðruvöllum, „og því skyldi landið þá þurfa að borga þeim meira, nema ef vera skyldi til að standa straum af heimboðum og þvílíku“. Telur hann hækkunina ranga gagnvart kennurum latínuskólans. Lægstu laun fastakennara þar séu 2000 kr. en skólinn standi hálfum öðrum mánuði lengur. „Ennfremur er rétt að gera mun á kennslu við æðri skóla og alþýðu- skóla“. Hermann óttast að hækkunin gefi fordæmi, og ef skólinn yrði settur í samband við latínuskólann kæmi ný krafa um launa- hækkun „og þá yrðu þessi embætti svo feit, að ungir og atvinnulausir kandidatar mundu berjast um þau, og það er kannske tilgangur- inn?“ (Alþt. 1902 B 410). Lárus óttast ekki fordæmið og finnst sann- gjarnt að kennarar við þennan skóla hafi ekki miklu minni laun en kennarar við latínuskól- ann. Minnir þó á sumarleyfi kennara og þeir hafi engin útgjöld vegna embættis síns, og getur þess til samanburðar, að sýslumenn, sem hafi 2500 kr. árslaun, verði að vinna allt árið og greiða auk þess skrifstofukostnað (Alþt. 1902 B 442). En geta má þess, að þeir Hermann og Lárus voru ætíð mestu and- stæðingar Stefáns Stefánssonar á Alþingi, og töluðu gegn honum í nær hverju máli. Með samþykkt laganna 1902 var fyrsta áfanga náð. Skólinn skyldi reistur á Akureyri, og ályktun sama þings sýndi ótvírætt, hver afstaða meiri hluta þingmanna var til skólans og framtíðarskipulags hans. En ekki var þó allt fengið, svo vel sem það leit út að þinglausnum. Hinum valdamikla landshöfðingja, Magn- úsi Stephensen, þótti engin nauðsyn að hraða framkvæmdum, auk þess sem hann taldi fjárveitinguna ófullnægjandi, ef skóla- húsið ætti að uppfylla þær kröfur, sem fram komu í þingsályktuninni um nemendafjölda. Hann lagði því til við stjórnina, að fram- kvæmdum yrði frestað í bili og frumvarpinu synjað staðfestingar að sinni. Leitað skyldi álits kennenda skólans, svo og fengnar áætl- anir húsagerðarmanna um kostnað við að reisa skólahús, en jafnframt yrði lagt fyrir næsta þing 1903 frumvarp um byggingu skólahúss og fyrirkomulag skólans. Virðist afstaða hans að mörgu leyti skynsamleg enda var brugðið á þetta ráð. Kennsla og rekstur skólans á Akureyri 1902-1903 var því ekki samkvæmt lögum heldur var þar um að ræða bráðabirgðaráðstafanir, knúnar fram af illri nauðsyn. Þingsályktunin frá 1902 var nú send kennurum skólans. Þeir voru allir sammála um þau þrjú atriði, að skólinn rúmaði 80-100 Magnús Stephensen.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald