loading/hle�
(216) Blaðsíða 184 (216) Blaðsíða 184
184 daginn að þessi mál urðu rammpólitísk. Dagur og Jónas Þorbergsson snerust nú á sveif með menntaskóla á Akureyri, þegar það var orðið mál Jónasar frá Hriflu og Framsóknarflokksins. íslendingur, en ritstjóri hans var nú orðinn Gunnlaugur Tryggvi Jónsson, var í fyrstu eindreginn málsvari menntaskóla á Akureyri, og var Gunnlaugur það alltaf í hjarta sínu, en eftir að málið varð flokksmál, hlaut hann að verja gerðir flokks síns í málinu en ætíð þó mjög linlega, og gerði raunar lítið annað en láta blaðið flytja tillögur og ræðustúfa flokksmanna. Ekki hafði Sigurður Guðmundsson verið lengi á Akureyri, er ljóst varð, að hann var ráðinn í að berjast fyrir því til þrautar, að þar yrði settur fullgildur menntaskóli, og fylgdi hann því máli fram bæði af lagni og hörku uns sigur vannst. Lét hann ekkert tækifæri ónotað, til að afla málinu fylgis á fundum, með blaðaskrifum og ekki síst með samtölum við alþingismenn og aðra, sem áhrif höfðu í þjóðmálum. Mátti næstum segja, að hann sæti fyrir alþingismönnum, hvenær sem þeir komu til Akureyrar, byði þeim heim og veitti þeim af sinni alkunnu rausn jafnframt því sem hann flutti fyrir þeim mál sitt. En Jónas Jónsson stóð óhvikull að baki hans og beitti sínum áhrifum syðra og raunar um allt land. Fyrst mun Sigurður hafa hreyft skólamál- inu opinberlega, er hann flutti og fékk sam- þykkta í einu hljóði svohljóðandi tillögu á þingmálafundi á Akureyri, 27. febr. 1922. „Fundurinn skorar á Alþingi að fella hverja þá tillögu, er miðar að því að losa sambandið milli Gagnfræða- skólans á Akureyri og Menntaskólans í Reykjavík meðan menntaskóli er ekki settur á stofn á Akureyri". (Isl. 1922, 10. tbl ). Á skemmtisamkomu í Vaglaskógi sumarið 1922 flutti Sigurður ræðu, þar sem hann kynnti menntaskólamálið fyrir almenningi. Leið svo fram í ársbyrjun 1923, að ekkert bar fleira til tíðinda. Alþingi kom saman 15. febrúar, og hefir þá verið ljóst, að frumvarp til laga um mennta- skóla á Akureyri mundi verða borið fram, því að á þingmálafundi á Akureyri 4. febrúar var samþykkt svohljóðandi tillaga með öllum atkvæðum: „Fundurinn skorar á Alþingi að gera Gagnfræða- skólann á Akureyri að almennum menntaskóla er standi máladeild Hins almenna menntaskóla í Reykjavík al- gerlega jafnfætis, og að þegar á næsta ári verði byrjuð á kennslu í fjórða bekk skólans". Þegar á þing kom bar Þorsteinn M. Jóns- son, þingm. Norðmýlinga, fram frumvarp til laga um menntaskóla Norður- og Aust- urlands á Akureyri, svohljóðandi: Fgr. Við gagnfræðaskólann á Akureyri, sem eftirleiðis kallast mentaskóli Norður- og Austurlands, skal bætt lærdómsdeild. Hún hefir rjett til að útskrifa stúdenta til háskóla íslands. Stjórnarráð Islands semur, 1 samráði við skólameistara og kennara gagnfræðaskólans á Akureyri, reglugerð handa skólanum og gefur hana út. Þangað til sú reglugerð verður samin starfar skólinn með líku sniði, og verða í honum kendar sömu náms- greinar, sem í lærdómsdeild hins almenna mentaskóla í Reykjavík. 2. gr. Kennarar skólans eru fimm. og er einn þeirra skóla- meistari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með kennurum skólans, nemendum hans, húsum, áhöldum og eignum. Um laun kennara og skólameistara fer sem ákveðið er í launalögum. 3. gr. Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 20, 9. júlí 1909, um gagnfræðaskólann á Akureyri. 4. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1923. Greinargerð. Krafan um stofnun mentaskóla á Norðurlandi er ekki ný, þótt ekki hafi fyr verið á Alþingi flutt frv. um slíkt. 1 kringum 1850 var krafist endurreisnar Hólaskóla. Upp- hafsmaður Möðruvallaskóla. Arnljótur prestur Ólafsson, ætlaðist í fyrstu til, að sá skóli yrði bæði gagnfræðaskóli og stúdentaskóli. Ekki tókst þó að gera Möðruvallaskóla nema gagnfræðaskóla. Fjörutíu árum síðar en hreyft var stofnun Möðruvallaskóla var vakið máls á þvi í blaðinu „Norðurlandi", að þörf væri á mentaskóla á Akureyri. 1 sama streng tóku þeir og Stefán Stefánsson skólameistari, Guðmundur prófessor Hannesson, Þorkell kennari Þor- kelsson og Matthías skáld Jochumsson. Það mun hafa vakað fyrir formælendum þessa nýmælis, að nám væri ódýrara á Akureyri heldur en í Reykjavík, enda má for- takslaust fullyrða, að námskostnaður yfir skólaárið sje 1000 krónum lægri á Akureyri en i Reykjavík. Telja má og dæmi þess, að árlega hafa margir efnilegustu nem- endur gagnfræðaskólans á Akureyri sakir dýrtíðar í höfuðstaðnum orðið að hverfa frá mentaskólanámi. Kemur hjer fram hið mesta misrjetti. Deila má um, hvort heppilegt sje, að mjög margir verði stúdentar í landi, sem er jafnfáment og fábreytt að atvinnuvegum og vort land er, en um hitt verður ekki deilt, að hæfileikar og áhuga- efni eiga að ráða því, hverjir verði stúdentar og stunda fá vísindanám, en ekki hitt, hvort þeir eiga efnaða vanda- menn að eða hvar menn eiga heima á landinu. Samkepni meðal skólanna ætti og að hafa góð áhrif á þá. Helsta mótbáran gegn frv. þessu verður að líkindum aukinn kostnaður fyrir ríkissjóð, en hann ætti ekki að verða jafnmikill og virðast mætti í fljótu bragði. Ung- lingaskólar ættu að miklu leyti að geta veitt fræðslu gagnfræðadeildar og takmarka tölu nemenda í hinum fyrirhugaða mentaskóla, svo að engum bekk þurfi að skifta. Af því leiðir, að ekki þarf að bæta við nema einni kenslustofu við skólahúsið á Akureyri, og kostar sú við- bót örlítið. Auka verður kenslukrafta skólans, er allir bekkir lærdómsdeildar eru teknir til starfa. (Alþt. 1923 A 303-304). Málinu var vísað til menntamálanefndar neðri deildar, sem klofnaði um það. Meiri hlutinn, séra Sigurður Stefánsson, Magnús Pétursson og Einar Þorgilsson, vildi fella það, Sigurður Guðmundsson skólameistari. Myndin er tekin um 1921. Jónas Jónsson frá Hriflu.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald