loading/hle�
(253) Blaðsíða 221 (253) Blaðsíða 221
að sjálfsögðu að stækka eitthvað, og umbót þessi getur ekki annað en kostað landssjóð nokkuð, þó að eitthvað kunni um leið að sparast annarstaðar á landinu við þessa breytingu. En eitt er víst: Breytingin hefir afarmikla jákvæða þýðingu fyrir Akureyrarbæ. Er það einsætt, að skólinn dregur nýja borgara að bænum, bæði starfsmenn við skólann og ýmsa, er hans vilja njóta. Efling skólans hefir bæði beina og óbeina fjárhagslega þýðingu fyrir bæinn. Foreldrar í bænum, sem annars hefðu orðið að senda börn sín í fjarlægan og dýran stað til mennta- skólanáms, geta nú látið börnin búa heima hjá sér, og sparast þannig stórmikið fé, meðan menntaskólanám er stundað. Um menningaráhrifin verður væntanlega ekki deilt. Með stofnun menntaskóla á Akureyri er viður- kennt, að bærinn sé annar höfuðstaður landsins. En Akureyri verður líka að skilja sinn vitjunartíma. Bærinn verður að sýna í verki, að sæmd hans og gagni sé ekki þröngvað upp á hann. Því að ef svo reynist, gæti auðveldlega komið fyrir, að lukkan yrði laushent í þessu efni. Segjum, að Akureyrarbær sýndi í engu, að hann virti tiltrú annarra landsmanna, þings og stjórnar. Segjum að svo óheppilega vildi til, að hið mikla hús skólans brynni, eins og fyrirrennari þess á Möðruvöllum. Ef Akureyrar- bær hefði ekki sýnt móðurhug, heldur stjúpulund við skólann, gæti vel svo farið, að hann yrði endurbyggður við einhverja heita laug í Skagafirði, Eyjafirði eða Þingeyjarsýslu. Akureyrarbær getur á einn hátt sýnt sérstaklega, að hann skilji, hvert stefnir í þessu efni, að hann meti þýð- ingu skólans fyrir bæinn, að hann vilji láta skólann gróa fastan til frambúðar, þar sem hann er, og að bærinn vilji fyrir sitt leyti fórna nokkru til skólans, eins og landið allt fórnar miklu. Skólinn þarf að eignast land til muna meira en hann á nú. Ég fer fram á, að þú mælist til við bæjar- stjórn Akureyrar, að hún gefi Akureyrarskólanum til ævarandi eignar, og til afnota fyrir framtíðarbyggingar skólans, leikvelli og skemmtigarða, erfðafestulönd Júní- usar Jónssonar, Jóns Björnssonar og Olgeirs Júlíussonar, er liggja milli Hrafnagilsstrætis að norðan, Þórunnar- strætis að vestan, Eyrarlandstúns að sunnan og Gagn- fræðaskólalands og Eyrarlandsvegar að austan. Enn- fremur eignarlóð Olgeirs Júlíussonar, milli Gagnfræða- skólans og Hrafnagilsstrætis. Fái skólinn þessi lönd, er framtíð hans tryggð og bundin við Akureyri. Þá hefði hann aðstöðu, sem minnti á hina heimsfrægu ensku menntaskóla, Eton og Rugby, er um langan aldur hafa þótt einna frægastir og bestir allra samskonar skóla. Með þessum landauka myndu smátt og smátt rísa upp nýjar byggingar á jörðum þessa lands, íþróttahús, vinnustofur fyrir karla og konur, kennarabústaðir, nýjar heimavistir og kennslustofur. Auk þessa myndi aldrei kreppt að skólanum, meir en orðið er, af óviðkomandi byggingum og nægilega séð fyrir leikvöllum og görðum. Reykjavík skildi ekki sitt hlutverk, meðan tími var til. Stjórnendur höfuðstaðarins létu kreppa svo að Mennta- skólanum allt um kring, að þar verður engu bætt við á lóð skólans, ekki einu sinni lítilli heimavist, enn síður leik- völlum, nýjum kennslustofum eða kennaraheimilum. Þessi mikla yfirsjón Reykjavíkur hefir átt mikinn þátt í, að stjórn og þing afréð að leysa menntaskólamálið með því að minnka Menntaskólann hér og stofna annan undir betri skilyrðum á Akureyri. Er þess nú vænst, að Akur- eyri skilji sinn vitjunartíma og tryggi framtíðargengi menntaskóla á Akureyri með áðumefndri landgjöf. Væntandi þess, að mál þetta verði leyst til sameigin- legs gagns fyrir skólann, bæinn og landið, fel ég þér mál þetta til fyrirgreiðslu til bæjarstjórnar Akureyrar. Með kærri kveðju. Jónas Jónsson. Ræddi Sigurður síðan málið við nokkra bæjarfulltrúa og skoðuðu þeir tún þau, sem um var að ræða, og var Magnús Kristjánsson fjármálaráðherra á þeim fundi, og studdi hann mál skólans. Að því búnu skrifaði Sig- urður bæjarstjórn eftirfarandi bréf: Gagnfræðaskólanum á Akureyri 15. sept. 1928. Samkvæmt tilmælum dóms-, kirkju- og kennslu- mála-ráðherra í bréfi, dagsettu 3. sept. þ.á, leyfi ég mér hér með að fara fram á við háttvirta bæjarstjórn Akur- eyrarbæjar. að hún gefi Gagnfræðaskólanum, til ævar- andi eignar, erfðafestulönd Júníusar Jónssonar, Jóns Björnssonar og Olgeirs Júlíussonar, er liggja milli Hrafnagilsstrætis að norðan, o.s.frv. sem í bréfi ráðherra. Eigi þykir mér ólíklegt, að mörgum þyki hér ekki fram á lítið farið. En dóms- og kirkjumálaráðherra hefir í fyrrgetnu bréfi, sem samferða verður þessu bréfi til bæj- arstjórnar, leitt rök að því, að skólanum sé nauðsyn á löndum þessum, og enn fremur að hinu, að sanngjarnt sé, að bærinn gefi skólanum lendur þær, styðji hann og styrki og tryggi framtíð hans hér á Akureyri með slíkri sæmdar- og þarfagjöf. Nægir í raun réttri að vísa til röksemda dómsmálaráðherra þar. En þó skal hér bætt við fáeinum athugasemdum. Ég ber það traust til bæjarfulltrúa Akureyrar, að þeim skiljist skjótt, hvílík þörf skólanum er á lendum þessum, bæði í nútíð og framtíð. Mestan hluta skólaárs verða nemendur að þreyta knattleika of nærri húsum skólans, annaðhvort leikfimishúsi eða skólahúsi. Stafa af slíku húsaspjöll, óþægindi og kostnaður. Nemendur missa knöttinn í rúður skólans, eins og eðlilegt er. Fyrirrennari minn, Stefán skólameistari, stóð svo vel að vígi, að hann var þá eigandi að öllu erfðafestulandi Júníusar Jónssonar vestur af Lystigarðinum og skólalandinu. Lét hann nemendur þreyta leika sína miklu fjær skólanum en þeir gera nú, eða suður og austur af fjárhúsi Júníusar Jóns- sonar, að því er mér hefir verið sagt. En vegna framtíð- arinnar er skólanum þörf á víðum lendum, er tryggt sé um, að eigi verði þar hús reist á né neinskonar mannvirki (nema þau, er þar yrði reist í skólans þarfir). Gera má ráð fyrir, að fyrir skólanum liggi langur starfstími, ef til vill tugir alda, svo að ekki sé dýpra tekið árinni í. Verður þvi svo fyrir að sjá, að á þeim óratíma geti hann vaxið og fært út kvíarnar. Nú virðist sú stefna ryðja sér til rúms er- lendis, að reisa ekki stór skólahús, er heimavistarskólar eiga í hlut, heldur hafa þau því fleiri. Til nýtískuskóla erlendis eru og oftast lagðar lendur stórar, bæði af því, að rúmið er í sjálfu sér næsta dýrmætt, og eins af hinu, að ætla verður skóla landrými við viðgang og vöxt. Alltaf vaxa og kröfur til útbúnaðar á skólum, á margvíslegum söfnum, vinnustofum, rannsóknarstofum og leikvöllum. Slíkar kröfur vaxa áreiðanlega miklu meir en hinn skólaglöggvasta mann fær nú fyrir órað. Er auðsætt, að ódýrara er nú að afla skólanum landrýmis í grennd við hann heldur en síðar, þá er hús eru komin þar, sem kaupa verður þaðan í brott, af því að þessari helstu mennta- stofnun bæjarins er óhjákvæmileg nauðsyn á landi því, er þau standa á. Segja má, að ríkið bæði geti og eigi að kaupa lönd handa skólanum, en ekki Akureyrarbær, því að skólinn sé lands- og ríkisskóli. En þessu má að réttu svara svo, að enginn hluti lands hafi eins mikið og margháttað gagn af skólanum og Akureyrarbær, eins og dómsmálaráðherra leiðir rækilega rök að í bréfi sínu. Og minna má á, að því meiri verða hlunnindi bæjarins og hagur hans að skól- anum, því fleiri sem gerast nemendur hans og starfs-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald