loading/hle�
(261) Blaðsíða 229 (261) Blaðsíða 229
5. gr. Nemendur verða að ganga hreinlega og vel um bað- stofuna og áhöld þau öll og muni, sem þar eru inni, og gæta þess vandlega, að ekkert spillist þar nje óhreinkist um skör fram. Allar skemdir verða þeir að bæta að fullu, er þeim valda, og með illri og óhreinlegri umgengni geta menn fyrirgjört rjetti sínum tii baðsins. 6. gr. Umsjónarmaður skólans hefur ásamt dyraverði eftirlit með því, að reglum þessum sje fylgt. Hann gætir þess, að baðdeildirnar fái aðgang að kerlauginni í rjettri röð og tilkynnir deildarformönnum, þegar röðin er komin að þeirra deild. Deildarformenn hafa umsjón hver með sinni deild og annast, að bætt sje fyrir skemdir, sem verða kunna af völdum deildarmanna þeirra. 7' gr' Skúraböðin í leikfimishúsinu eru öllum nemendum til afnota. Við lok hvers leikfimistíma skal hver nemandi steypa yfir sig einni skúr, er ekki vari þó lengur en 12 sekúndur. — Leikfimiskennarinn hefur ásamt bekkja- umsjónarmönnum eftirlit með því, að ekki sje út af þessu Innrammaðar reglur um brugðið’ og gætir Þess’ að vel sÍe Sengið um baðklefa og tilhögun heimavista í fataskiftastofur leikfimishússms. Gagnfræðaskólanum á (Skýrsla 1909-’10 bls. 50-51). Akureyri, gefnar út 4. júlí 1906. Reglur um tilhögun heimavista í Gagnfrœðaskólanum á ^kureyri. 1. gr. í skólanum eru heimavistir fyrir 40—50 nemendur. Fylgir hverri heimavist rúmstæði með undirdýnu og að minsta kosti 2 borð hverju herbergi. Heimavistunum fylgir nægilegt húsnæði til matseldar allrar, borðhalds og geymslu. Fyrir jjetta greiði hver nemandi 5 kr. á ári. Ljós- meti, eldsneyti, áhöld og húsbúnað annan, en hér er talinn, kosta nemendur sjálfir. Peir ann- ast og á sinn kostnað matseld alla, þvott á rúmfötum og ræsting á herbergjum þeim, sem heimavistunum fylgja. 2. gr. Skólameistari hefir umsjón og eftirlit með heiinavistunum. Hann hefir rétt til að skoða hvert það herbergi í skólanum, er heimavistarnemendur að einhverju leyti nota, hvenær sem honum þóknast, og eru heimavistarnemendur skyldir að Ijúka upp fyrir honum tafarlaust, þegar hann krefst þess. Skólameistari ákveður bætur fyrir skemdir þær, er heimanemendur kunna að valda á húsum eða munum og hefir fullkomið úrskurðarvald í öllum ágreiningi, er upp kann að koma milli þeirra og þess eða þeirra, er matseld, ræsting og þjónustu hafa á hendi fyrir þá. 3. gr. Heimanemendur taka við herbergjunum hreinurn, þegar þeir koma, og verða að skila þeim eins aftur, þegar þeir fara. Pað er herbergin kunna að hafa skemst á skólaárinu, verða her- bergisbúar að bæta einn fyrir alla og allir fyrir einn, hvort sem þeir hafa valdið skemdunum sjálfir eða utanherbergismenn. 4. gr. Enginn heimanemandi má hafa utanherbergismann í herbergi sínu eða herbergjum sínum náttlangt án leyfis skólameistara. Hver heimanemandi hefir rétt til að vísa utanherbergismönn- um burt úr herbergi sínu, þegar honum sýnist. 5. gr. Hver sá hcimanemandi, sem er með áflog, ryskingar eða annan óróa í heimavistarherbergj- um, hvort sem er í herbergjum sjálfs hans eða annara, hefir fyrirgert heimavistarrétti smum. 6. gr. Enginn, hvorki hei'manemandi né bæjarneinandi, má reykja eða spíta tóbaksiög í skólahúsinu eða I kfimishúsinu. Nemendur skulu í öllu temja sér góða uingengni og híbýlaprýði, og haga sér í hvívetna, sem siðsömu og góðu fólki sæmir. Sérstaklega ber nemendum að vera varfærmr með Ijós og eld. , , 7- 8r- Heimanemendur ma ast þrisvar á dag, kl. 8—9 morgunverð, kl. 3 -4 dagverð, og ld. 8—9 kveldverð. Kl. 8,30 á 'hverjum morgni skulu allir heimanemendur kommr á fætur alklæddir, kembdir og þvegnir. Ljós er slökt á göngunum, og skólanum er lokað kl. 10 á hverju kvoldi. Verða þá allir heimanemendur að vera komnir.til herbergja sinna. Vilji einhver þeirra vera iengur úti, verður hann að fá tii þess leyfi skóiameistara í hvert sinn. 8- gr- Brjóti nemendur reglur þessar að einhverju ieyti þrátt fyrir ítrekaðar áminningar hafa þeir fyrirgert heimavistarrétti sínum, og þess eðlis getur brotið verið, að það varði brottrekstri úr skóla. Framanskráðar reglur, sem eru samdar af kennurum gagnfræðaskólans á Akureyri, samþykkj- ast hérmeð af stjórnarráðinu, sbr. 26. gr. reglugjörðar skólan's 11. nóv. 1905. í stjórnarráði íslands, 4. júlí 1906. H HafS,eÍn’ Jón Aiagnúxon.^' Eitt af vandamálum vistabúa voru salernin. Þau voru eins og fyrr segir utanhúss, fyrst í portinu vestan við skólahúsið og síðar í út- byggingu leikfimihússins. Var oft erfitt að komast í þau. Út yfir tók þó á nóttunni. Kvörtuðu nemendur undan þessu við Hjaltalín, að örðugt væri að búa við þetta, þegar húsinu væri lokað kl. 10, en út yfir tæki þó, ef magaveiki styngi sér niður, en hann „kvað þá mega notast við fötu“ og gerði þess engan kost, sem ekki var von, að hafa húsið opið eða ljá lykla. Síðar var gert innisalerni undir tröppum í kjallaranum á Norðurvist- um, og við það sat þangað til vatnssalernin komu 1927. Daglegt líf á vistunum var lengstum með líkum hætti. Menn lásu í herbergjum sínum að loknum kennslustundum, og var oftast kyrrt á lestrartíma seinni hluta dagsins. Þó varð stundum nokkurt ónæði af heimsókn- um, bæði milli herbergja og af bæjarnem- endum. Alltaf bar dálítið á áflogum, en þar sem þau voru hættuleg húsmunum og ollu truflunum, þá höfðu skólameistarar löngum eftirlit með, að þeim væri í hóf stillt. Var það siður þeirra Stefáns og Sigurðar að fara öðru hverju um vistirnar og líta eftir nemendum og spjalla við þá um leið. Voru heimsóknir þeirra ætíð kærkomnar, en vitanlega gættu menn miklu betur allra reglna, því að aldrei var að vita hvenær heimsóknin kom. Fátítt var, að nemendur færu heim í jóla- leyfum, aðrir en nærsveitamenn. En margt gerðu menn sér þá til gamans, en mest mun hafa verið spilað og teflt. Stefán skólameistari kom á sérstakri reglu um kvöldboð í jólaleyfi. Á jólanóttina voru allir heimanemendur, skólabryti og annað starfsfólk gestir skóla- meistara, en annað kvöld hafði bryti boð fyrir skólameistara og nemendur, og enn hafði heimavistin boð fyrir bryta og skólameistara. Ekki sóttu heimanemendur mikið skemmtanir út fyrir skólann. Til þess þurfti að fá útivistarleyfi, þar að skólahúsinu var lokað kl. 10. En skólameistarar voru ætíð fremur ófúsir að veita slík leyfi, „nema á þær skemmtanir, sem eitthvað var á að græða, svo sem samsöngva, góða sjónleiki og jafnvel kvikmyndasýningar, sem geta verið hinar fróðlegustu.“ (Skýrsla 1913-T4 bls. 50). Jafnskjótt og húsið var komið í fulla notkun varð að ráða dyravörð og umsjónarmann hússins, og skyldi hann einnig fyrst vera bryti á líkan hátt og Stefán kennari hafði verið á Möðruvöllum. Var Jónatan Jóhannesson ráðinn fyrsti dyra- og húsvörður skólans 1905. Hafði hann fría íbúð og 500 kr. árslaun. 229
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald