loading/hle�
(314) Page 282 (314) Page 282
282 4. gr. Skólastjóri og kennarar skólans skulu vera umsjónar- menn sióðsins. 5. gr. Umsjónarmenn skulu taka við öllum tillögum og gjöfum til sjóðsins, svo skólalærisveina sem utanskóla- manna, og leggja þau til ávaxta við innstæðu, jafnótt og þau koma inn. 6. gr. Bók skulu umsjónarmenn halda yfir fjárhag sjóðsins; í hana skulu rituð nöfn þeirra, er greitt hafa tillög og gjafir og upphæð sú, er hver hefir greitt. Skýrsla um þetta skal lesin upp á fundi og auglýst í Stjórnartíðindum íslands. 7. gr. Tillögum og gjöfum skal jafnan bæta við innstæðu sjóðsins á ári hverju og einnig vöxtum hans öllum, þangað til þeir eru orðnir 40 krónur. Innstæðu sjóðsins má aldrei skerða. 8. gr. Ársfund skal halda fyrsta vetrardag ár hvert; skal þá skýra frá efnahag sjóðsins og skulu kennarar og læri- sveinar þá greiða tillög sín. 9. gr. Þegar ársvextir sjóðsins eru orðnir 40 krónur, skulu umsjónarmenn taka vextina til útbýtingar ár hvert meðal lærisveina skólans. Sjö manna nefnd útbýtir styrknum meðal lærisveina þeirra, er þykja hjálparþurfa, og kenn- arar skólans álíta efnilega. í nefnd þessari skulu vera skólastjóri, 2 kennarar og 4 lærisveinar, sem þá eru á skólanum og lærisveinar sjálfir kjósa til þess. 10. gr. Verði skólinn fluttur frá Möðruvöllum og haldið áf- ram með líkri tilhögun annars staðar á landinu, skal sjóðnum haldið við með öllu því sama fyrirkomulagi og hjer er ákveðið. En verði skólinn algerlega lagður niður, skulu alþingismenn ákveða, hvernig verja skuli vöxtum sjóðsins til æðri alþýðumenntunar á landinu. Á sumardaginn fyrsta 1890. (Skýrsla 1889-’90, 11-12). Undir stofnskrá þessa skrifuðu allir kenn- arar skólans og 24 nemendur. Alls voru nem- endur þá 25, svo að einn virðist hafa verið fjarverandi. Hér fara á eftir nöfn þeirra, er skrifuðu undir, með örstuttum upplýsingum um þá; 1) Árni Jónsson, f. 21. sept. 1871, d. 18. maí 1935. Bóndi í Lönguhlíð og síðar Stóra-Dunhaga í Hörgárdal, sýslunefndarmaður og oddviti. 2) Björn Sigurðsson, f. 19. mars 1871, d. 27. febr. 1911. Bóndi á Litlu-Giljá A.-Hún. 3) Davíð Jónsson, f. 12. sept. 1872, d. 27. febr. 1951. Bóndi og hreppstjóri á Kroppi, Eyf. * 4) Geirlaugur Árnason, f. 20. sept. 1874, bróðir nr. 8. 5) Gísli Gestsson. f. 23. apríl 1870, d. 28. febr. 1947. Kennari og útgerðarmaður á Litla Árskógssandi, Dalvík, Eyf. 6) Guðmundur Loftsson, f. 14.mars 1871. d. 22. mars 1959. Kennari, skrifstofustjóri, bankaútibússtj. o.fl. Reykjavik. 7) Halldór Vilhjálmsson, f. 14. febr. 1875, d. 12. maí 1936. Skólastjóri Hvanneyri. 8) Jóhann Kr. Árnason, f. 30. maí 1867. d. 19. mars 1917. Kennari, búandi á Bæjarklettum á Höfðaströnd, Skag. 9) Jóhann G. Sigurðsson. f. 31. okt. 1874, d. 14. júní 1944. Bóndi á Selá á Árskógsströnd. Eyf. 10) Jón Jónsson, f. 22. mars 1868 frá Desjamýri eða Úlfstöðum Loðmf. 11) Jón Sigurðsson, f. 7. sept. 1866, d. 17. júlí 1931. Kennari og verkstjóri Seyðisfirði. 12) Jón Sigvaldason, f. 12. jan. 1866. Fór til Ameríku, bóndi við Riverton, Man. 13) Kristján H. Benjamínsson, f. 24. okt. 1866, d. 10. jan. 1956. Bóndi og hreppstjóri Ytri-Tjörnum Eyf. 14) Kristján J. Blöndal, f. 2. júlí 1872, d. 1941. Bóndi Gilsstöðum, Vatnsdal, A.-Hún. 15) Magnús Jónsson, f. 14. april 1871, d. 22. apríl 1919. Ökumaður, Garði Akureyri. 16) Ólafur Björnsson, f. 14. febr. 1865, d. 1959. Bóndi og kaupfélagsstjóri, Árbakka, Skagaströnd. 17) Sigfús Bjarnarson, f. 22. des. 1872, d. 6. júní 1958. Bóndi, kennari og hreppstjóri, Kraunastöðum Aðaldal og víðar S.-Þing. 18) Sigfús Sigfússon, f. 14. okt. 1856, d. 6. ágúst 1935. Þjóðsagnasafnari. 19) Sigurður Björnsson, f. 14. mars 1867, d. 16. maí 1947. Brunamálastjóri, Reykjavík. 20) Sigurpáll Sieurðsson, f. 13. júní 1873, d. 3. júni 1892, bróðirnr. 9. 21) Skafti Jóhannsson, f. 28. júlí 1867, d. 10. okt. 1907. Bóndi í Litla-Gerði, Dalsmynni, S.-Þing. 22) Stefán H. Eiríksson, f. 17. apríl 1872, d. 21. febr. 1907. Bóndi Refsstöðum. A.-Hún. 23) Stefán Kristinsson, f. 9. des. 1870, d. 7. des. 1951. Prófastur á Völlum í Svarfaðardal. 24) Tryggvi Konráðsson, f. 24. nóv. 1873, d. 5. des. 1972. Bóndi í Bragholti, Arnarneshr. Eyf. í fyrsta sinn var veitt úr sjóðnum vorið 1896. Var þá úthlutað 40 krónum, og fengu 4 nemendur styrk, 10 kr. hver. Upphæðin virð- ist ekki stór, en skyldi hún þó ekki hafa nálg- ast um tíunda hluta dvalarkostnaðar á Möðruvöllum? Ekki eru til skýrslur um vöxt sjóðsins eða reikningar hans fyrr en 1908. Þá er sjóðeign hans 2348.32 kr. Þá um vorið 1909 var í fyrsta sinn úthlutað 100 krónum úr sjóðnum til 10 nemenda. Þann vetur var heimavistargjaldið 180 krónur fyrir hvern nemanda. Eins og vænta mátti óx sjóðurinn hægt, þar eð tekjur hans voru ekki aðrar en hin lágu árgjöld og vextir af innstæðu, en þeir voru greiddir að mestu jafnóðum í styrki. Veturinn 1908-1909 tóku nemendur málefni sjóðsins til rækilegrar athugunar og urðu niðurstöður þær, að brottfarnir nemendur skyldu skuld- binda sig til að greiða gjöld til sjóðsins eftir brottför sína úr skólanum. Skuldbindingar þessar færðu þeir inn í sérstaka bók, og hefir því verið fram haldið til þessa dags. Fátítt er að nemendur hafi ekki staðið við skuldbind- ingar sínar, og margir hafa fært sjóðnum stórgjafir, einkum á síðari áratugum. Sumir hafa endurgreitt styrk þann, er þeir hlutu í skóla, með vöxtum og vaxtavöxtum, og hafa sumar fjárhæðirnar verið orðnar ótrúlega háar. Upphafsmaður að þessum skuldbinding-
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Front Flyleaf
(6) Front Flyleaf
(7) Front Flyleaf
(8) Front Flyleaf
(9) Page I
(10) Page II
(11) Page III
(12) Page IV
(13) Page V
(14) Page VI
(15) Page VII
(16) Page VIII
(17) Page IX
(18) Page X
(19) Page XI
(20) Page XII
(21) Page XIII
(22) Page XIV
(23) Page XV
(24) Page XVI
(25) Page XVII
(26) Page XVIII
(27) Page XIX
(28) Page XX
(29) Page XXI
(30) Page XXII
(31) Page XXIII
(32) Page XXIV
(33) Page 1
(34) Page 2
(35) Page 3
(36) Page 4
(37) Page 5
(38) Page 6
(39) Page 7
(40) Page 8
(41) Page 9
(42) Page 10
(43) Page 11
(44) Page 12
(45) Page 13
(46) Page 14
(47) Page 15
(48) Page 16
(49) Page 17
(50) Page 18
(51) Page 19
(52) Page 20
(53) Page 21
(54) Page 22
(55) Page 23
(56) Page 24
(57) Page 25
(58) Page 26
(59) Page 27
(60) Page 28
(61) Page 29
(62) Page 30
(63) Page 31
(64) Page 32
(65) Page 33
(66) Page 34
(67) Page 35
(68) Page 36
(69) Page 37
(70) Page 38
(71) Page 39
(72) Page 40
(73) Page 41
(74) Page 42
(75) Page 43
(76) Page 44
(77) Page 45
(78) Page 46
(79) Page 47
(80) Page 48
(81) Page 49
(82) Page 50
(83) Page 51
(84) Page 52
(85) Page 53
(86) Page 54
(87) Page 55
(88) Page 56
(89) Page 57
(90) Page 58
(91) Page 59
(92) Page 60
(93) Page 61
(94) Page 62
(95) Page 63
(96) Page 64
(97) Page 65
(98) Page 66
(99) Page 67
(100) Page 68
(101) Page 69
(102) Page 70
(103) Page 71
(104) Page 72
(105) Page 73
(106) Page 74
(107) Page 75
(108) Page 76
(109) Page 77
(110) Page 78
(111) Page 79
(112) Page 80
(113) Page 81
(114) Page 82
(115) Page 83
(116) Page 84
(117) Page 85
(118) Page 86
(119) Page 87
(120) Page 88
(121) Page 89
(122) Page 90
(123) Page 91
(124) Page 92
(125) Page 93
(126) Page 94
(127) Page 95
(128) Page 96
(129) Page 97
(130) Page 98
(131) Page 99
(132) Page 100
(133) Page 101
(134) Page 102
(135) Page 103
(136) Page 104
(137) Page 105
(138) Page 106
(139) Page 107
(140) Page 108
(141) Page 109
(142) Page 110
(143) Page 111
(144) Page 112
(145) Page 113
(146) Page 114
(147) Page 115
(148) Page 116
(149) Page 117
(150) Page 118
(151) Page 119
(152) Page 120
(153) Page 121
(154) Page 122
(155) Page 123
(156) Page 124
(157) Page 125
(158) Page 126
(159) Page 127
(160) Page 128
(161) Page 129
(162) Page 130
(163) Page 131
(164) Page 132
(165) Page 133
(166) Page 134
(167) Page 135
(168) Page 136
(169) Page 137
(170) Page 138
(171) Page 139
(172) Page 140
(173) Page 141
(174) Page 142
(175) Page 143
(176) Page 144
(177) Page 145
(178) Page 146
(179) Page 147
(180) Page 148
(181) Page 149
(182) Page 150
(183) Page 151
(184) Page 152
(185) Page 153
(186) Page 154
(187) Page 155
(188) Page 156
(189) Page 157
(190) Page 158
(191) Page 159
(192) Page 160
(193) Page 161
(194) Page 162
(195) Page 163
(196) Page 164
(197) Page 165
(198) Page 166
(199) Page 167
(200) Page 168
(201) Page 169
(202) Page 170
(203) Page 171
(204) Page 172
(205) Page 173
(206) Page 174
(207) Page 175
(208) Page 176
(209) Page 177
(210) Page 178
(211) Page 179
(212) Page 180
(213) Page 181
(214) Page 182
(215) Page 183
(216) Page 184
(217) Page 185
(218) Page 186
(219) Page 187
(220) Page 188
(221) Page 189
(222) Page 190
(223) Page 191
(224) Page 192
(225) Page 193
(226) Page 194
(227) Page 195
(228) Page 196
(229) Page 197
(230) Page 198
(231) Page 199
(232) Page 200
(233) Page 201
(234) Page 202
(235) Page 203
(236) Page 204
(237) Page 205
(238) Page 206
(239) Page 207
(240) Page 208
(241) Page 209
(242) Page 210
(243) Page 211
(244) Page 212
(245) Page 213
(246) Page 214
(247) Page 215
(248) Page 216
(249) Page 217
(250) Page 218
(251) Page 219
(252) Page 220
(253) Page 221
(254) Page 222
(255) Page 223
(256) Page 224
(257) Page 225
(258) Page 226
(259) Page 227
(260) Page 228
(261) Page 229
(262) Page 230
(263) Page 231
(264) Page 232
(265) Page 233
(266) Page 234
(267) Page 235
(268) Page 236
(269) Page 237
(270) Page 238
(271) Page 239
(272) Page 240
(273) Page 241
(274) Page 242
(275) Page 243
(276) Page 244
(277) Page 245
(278) Page 246
(279) Page 247
(280) Page 248
(281) Page 249
(282) Page 250
(283) Page 251
(284) Page 252
(285) Page 253
(286) Page 254
(287) Page 255
(288) Page 256
(289) Page 257
(290) Page 258
(291) Page 259
(292) Page 260
(293) Page 261
(294) Page 262
(295) Page 263
(296) Page 264
(297) Page 265
(298) Page 266
(299) Page 267
(300) Page 268
(301) Page 269
(302) Page 270
(303) Page 271
(304) Page 272
(305) Page 273
(306) Page 274
(307) Page 275
(308) Page 276
(309) Page 277
(310) Page 278
(311) Page 279
(312) Page 280
(313) Page 281
(314) Page 282
(315) Page 283
(316) Page 284
(317) Page 285
(318) Page 286
(319) Page 287
(320) Page 288
(321) Page 289
(322) Page 290
(323) Page 291
(324) Page 292
(325) Page 293
(326) Page 294
(327) Page 295
(328) Page 296
(329) Page 297
(330) Page 298
(331) Page 299
(332) Page 300
(333) Page 301
(334) Page 302
(335) Page 303
(336) Page 304
(337) Page 305
(338) Page 306
(339) Page 307
(340) Page 308
(341) Page 309
(342) Page 310
(343) Page 311
(344) Page 312
(345) Page 313
(346) Page 314
(347) Page 315
(348) Page 316
(349) Page 317
(350) Page 318
(351) Page 319
(352) Page 320
(353) Page 321
(354) Page 322
(355) Page 323
(356) Page 324
(357) Page 325
(358) Page 326
(359) Page 327
(360) Page 328
(361) Rear Flyleaf
(362) Rear Flyleaf
(363) Rear Flyleaf
(364) Rear Flyleaf
(365) Rear Flyleaf
(366) Rear Flyleaf
(367) Rear Board
(368) Rear Board
(369) Spine
(370) Fore Edge
(371) Scale
(372) Color Palette