loading/hle�
(29) Blaðsíða 21 (29) Blaðsíða 21
Sigurður Hlíðar. því að lögunum frá 1946 yrði spillt með und- anþágum, og þeir minntust þess ástands með lítilli hrifningu, er gagnfræðadeild var við M.R., og inn í hana þreytt samkeppnispróf. (At. B, 1829-’96). Margir umsagnaraðilar voru frumvarpinu andvígir, svo sem kennarafundur í M.R. og ráðunautar kerfisins, Birgir Thorlacius, Ás- mundur Guðmundsson og Helgi Elíasson. Kennarafundur i Gagnfræðaskóla Akur- eyrar haldinn í febrúar 1949 mótmælti harð- lega, og sagði þar m.a. að frumvarpið, ef að lögum yrði, myndi skapa Gagnfræðaskóla Akureyrar allt önnur og stórum verri starfs- skilyrði en nokkrum öðrum gagnfræðaskóla, unglingaskóla eða héraðsskóla hér á landi, sem lögum samkvæmt væri ætlað að búa nemendur undir unglingapróf og miðskóla- próf. „Við hlið skólans yrði þá — hér í þessu litla bæjarfélagi — settur annar gagnfræða- skóli er nyti þeirra lögvernduðu sérréttinda umfram alla aðra skóla gagnfræðastigsins að mega árlega velja — með prófi eða á annan hátt — efnilegasta námsfólkið úr hópi þeirra nemenda, er prófi ljúka frá barnaskólunum hér, enda væri það eini skóli gagnfræðastigs- ins, er stæði í beinu sambandi við mennta- skólana. Hins vegar væri Gagnfræðaskóla Akureyrar ætlað, að öðru jöfnu, að sitja eftir með lakasta námsfólkið...(At. A, 1132- 1133). Fram kom sár óánægja vegna greinar- gerðar, anda og stefnu frumvarpsins, þar sem forsvarsmenn Gagnfræðaskóláns töldu hólið um M.A. og fleira áfellisdóm yfir kennaraliði, starfsháttum og yfirstjórn síns skóla. Afleið- ingin af slíkri yfirlýsingu merkra þingmanna hljóti að verða sú, að fræðsluráð Akureyrar hreinsi annað tveggja rækilega til í skólanum, ef það telji áfellisdóminn réttan, eða mótmæli ella kröftuglega og á réttum vettvangi. Enga þvílíka vantraustsyfirlýsingu er að finna í greinargerð eða efni frumvarpsins sem rétt- læti svo harðorð ummæli. En fræðsluráð taldi sig ekki geta annað en tekið málið til með- ferðar. Nokkur vandi hlaut því að vera á höndum, þar sem í því voru bæði skóla- meistari Menntaskólans og skólastjóri Gagn- fræðaskólans og þrír kennarar skólanna að auki. Þorsteinn M. Jónsson skólastjóri lagði fram fundarsamþykkt Gagnfræðaskólans á fundi fræðsluráðs og bað bókað að honum væri kunnugt um skiptar skoðanir innan ráðsins um margnefnt frumvarp. Hann taldi rétt að ekki færi fram atkvæðagreiðsla, en óskaði eindregið eftir því að fræðsluráð tæki skýra afstöðu til þess sem hann taldi í greinargerð frumvarpsins að fæli í sér beint vantraust á skólann. Þórarinn Björnsson og Brynjólfur Sveins- son menntaskólakennari létu bóka yfirlýs- ingu um fylgi sitt við frumvarpið og skoruðu á alþingi að samþykkja það. Jafnframt taka þeir skýrt fram að þeir beri fyllsta traust til stjórnar og kennslukrafta Gagnfræðaskólans. Brynleifur Tobiasson menntaskólakennari og sr. Friðrik J. Rafnar segja, að þar sem kennarar Gagnfræðaskólans telji að sér vegið í greinargerð á þingskjali 302, þá lýsi þeir yfir því áliti sínu að bæði skólastjóri og kennarar G.A. séu í alla staði vel vaxnir starfi sínu. Séra Friðrik, sem verið hafði prófdómari í Gagn- fræðaskólanum, áréttar þetta í sérstakri yfir- lýsingu. Einn nefndarmanna var ekki á fundi vegna veikinda. Þetta skólaár, 1948-’49, voru í 2. bekk Menntaskólans 58 nemendur, þar af ríflega helmingur utan Akureyrar, og í 1. bekk 27, um það bil þriðjungur ekki frá Akureyri. Víkur nú sögunni aftur til alþingis. Menntamálanefnd neðri deildar klofnaði um málið. Öll nefndin taldi að vísu vandkvæði á því að höggvin væru skörð í framkvæmd hinnar nýju fræðslulöggjafar, þar sem lítil reynsla væri enn af henni fengin, og ráðlegt að bíða átekta áður en breytt yrði. „Hins vegar var meiri hluta nefndarinnar ljóst, að ósk Menntaskólans á Akureyri um að mega halda áfram gagnfræðakennslu hafði við veruleg rök að styðjast, eins og málum skólans horfði. Menntaskólinn á Akureyri hefur jafnan verið sóttur úr öllum sýslum Norðurlands og raunar víðar að.... Nú er að verða lokið byggingu glæsilegs heimavistar- húss fyrir skólann, sem rúma mun allt að 160 nemendur, en í gömlu heimavistinni var að- eins rúm fyrir liðlega 70 nemendur. Benda forráðamenn skólans á, hvílíkt öfugstreymi það væri að afnema gagnfræðadeild skólans í þann mund sem möguleikar hans til þess að taka á móti utanbæjarnemendum væru stór- bættir. Mundi slíkt koma sér mjög illa fyrir mikinn fjölda fólks í landinu.“ Því vildi meiri hlutinn, Barði Guðmundsson (9. landskj.), Gunnar Thoroddsen (þm. Snæf.) og Sigurður Bjarnason (þm. N.-ís.) ganga til móts við sjónarmið frumvarpsins og lagði til að það yrði svo: „í næstu tvö ár skal, ef húsrúm leyfir, starfa við Menntaskólann á Akureyri miðskóla- deild, enda starfi þá lærdómsdeild skólans skv. lögum um menntaskóla, nr. 58 frá 7. maí 1946.“ (At.A, 1127). Andvígir frumvarpinu voru í minni hluta 21
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82
(91) Blaðsíða 83
(92) Blaðsíða 84
(93) Blaðsíða 85
(94) Blaðsíða 86
(95) Blaðsíða 87
(96) Blaðsíða 88
(97) Blaðsíða 89
(98) Blaðsíða 90
(99) Blaðsíða 91
(100) Blaðsíða 92
(101) Blaðsíða 93
(102) Blaðsíða 94
(103) Blaðsíða 95
(104) Blaðsíða 96
(105) Blaðsíða 97
(106) Blaðsíða 98
(107) Blaðsíða 99
(108) Blaðsíða 100
(109) Blaðsíða 101
(110) Blaðsíða 102
(111) Blaðsíða 103
(112) Blaðsíða 104
(113) Blaðsíða 105
(114) Blaðsíða 106
(115) Blaðsíða 107
(116) Blaðsíða 108
(117) Blaðsíða 109
(118) Blaðsíða 110
(119) Blaðsíða 111
(120) Blaðsíða 112
(121) Blaðsíða 113
(122) Blaðsíða 114
(123) Blaðsíða 115
(124) Blaðsíða 116
(125) Blaðsíða 117
(126) Blaðsíða 118
(127) Blaðsíða 119
(128) Blaðsíða 120
(129) Blaðsíða 121
(130) Blaðsíða 122
(131) Blaðsíða 123
(132) Blaðsíða 124
(133) Blaðsíða 125
(134) Blaðsíða 126
(135) Blaðsíða 127
(136) Blaðsíða 128
(137) Blaðsíða 129
(138) Blaðsíða 130
(139) Blaðsíða 131
(140) Blaðsíða 132
(141) Blaðsíða 133
(142) Blaðsíða 134
(143) Blaðsíða 135
(144) Blaðsíða 136
(145) Blaðsíða 137
(146) Blaðsíða 138
(147) Blaðsíða 139
(148) Blaðsíða 140
(149) Blaðsíða 141
(150) Blaðsíða 142
(151) Blaðsíða 143
(152) Blaðsíða 144
(153) Blaðsíða 145
(154) Blaðsíða 146
(155) Blaðsíða 147
(156) Blaðsíða 148
(157) Blaðsíða 149
(158) Blaðsíða 150
(159) Blaðsíða 151
(160) Blaðsíða 152
(161) Blaðsíða 153
(162) Blaðsíða 154
(163) Blaðsíða 155
(164) Blaðsíða 156
(165) Blaðsíða 157
(166) Blaðsíða 158
(167) Blaðsíða 159
(168) Blaðsíða 160
(169) Blaðsíða 161
(170) Blaðsíða 162
(171) Blaðsíða 163
(172) Blaðsíða 164
(173) Blaðsíða 165
(174) Blaðsíða 166
(175) Blaðsíða 167
(176) Blaðsíða 168
(177) Blaðsíða 169
(178) Blaðsíða 170
(179) Blaðsíða 171
(180) Blaðsíða 172
(181) Blaðsíða 173
(182) Blaðsíða 174
(183) Blaðsíða 175
(184) Blaðsíða 176
(185) Blaðsíða 177
(186) Blaðsíða 178
(187) Blaðsíða 179
(188) Blaðsíða 180
(189) Blaðsíða 181
(190) Blaðsíða 182
(191) Blaðsíða 183
(192) Blaðsíða 184
(193) Blaðsíða 185
(194) Blaðsíða 186
(195) Blaðsíða 187
(196) Blaðsíða 188
(197) Blaðsíða 189
(198) Blaðsíða 190
(199) Blaðsíða 191
(200) Blaðsíða 192
(201) Blaðsíða 193
(202) Blaðsíða 194
(203) Blaðsíða 195
(204) Blaðsíða 196
(205) Blaðsíða 197
(206) Blaðsíða 198
(207) Blaðsíða 199
(208) Blaðsíða 200
(209) Blaðsíða 201
(210) Blaðsíða 202
(211) Blaðsíða 203
(212) Blaðsíða 204
(213) Blaðsíða 205
(214) Blaðsíða 206
(215) Blaðsíða 207
(216) Blaðsíða 208
(217) Blaðsíða 209
(218) Blaðsíða 210
(219) Blaðsíða 211
(220) Blaðsíða 212
(221) Blaðsíða 213
(222) Blaðsíða 214
(223) Blaðsíða 215
(224) Blaðsíða 216
(225) Blaðsíða 217
(226) Blaðsíða 218
(227) Blaðsíða 219
(228) Blaðsíða 220
(229) Blaðsíða 221
(230) Blaðsíða 222
(231) Blaðsíða 223
(232) Blaðsíða 224
(233) Blaðsíða 225
(234) Blaðsíða 226
(235) Blaðsíða 227
(236) Blaðsíða 228
(237) Blaðsíða 229
(238) Blaðsíða 230
(239) Blaðsíða 231
(240) Blaðsíða 232
(241) Blaðsíða 233
(242) Blaðsíða 234
(243) Blaðsíða 235
(244) Blaðsíða 236
(245) Blaðsíða 237
(246) Blaðsíða 238
(247) Blaðsíða 239
(248) Blaðsíða 240
(249) Blaðsíða 241
(250) Blaðsíða 242
(251) Blaðsíða 243
(252) Blaðsíða 244
(253) Blaðsíða 245
(254) Blaðsíða 246
(255) Blaðsíða 247
(256) Blaðsíða 248
(257) Blaðsíða 249
(258) Blaðsíða 250
(259) Blaðsíða 251
(260) Blaðsíða 252
(261) Blaðsíða 253
(262) Blaðsíða 254
(263) Blaðsíða 255
(264) Blaðsíða 256
(265) Blaðsíða 257
(266) Blaðsíða 258
(267) Blaðsíða 259
(268) Blaðsíða 260
(269) Blaðsíða 261
(270) Blaðsíða 262
(271) Blaðsíða 263
(272) Blaðsíða 264
(273) Blaðsíða 265
(274) Blaðsíða 266
(275) Blaðsíða 267
(276) Blaðsíða 268
(277) Blaðsíða 269
(278) Blaðsíða 270
(279) Blaðsíða 271
(280) Blaðsíða 272
(281) Blaðsíða 273
(282) Blaðsíða 274
(283) Blaðsíða 275
(284) Blaðsíða 276
(285) Blaðsíða 277
(286) Blaðsíða 278
(287) Blaðsíða 279
(288) Blaðsíða 280
(289) Saurblað
(290) Saurblað
(291) Saurblað
(292) Saurblað
(293) Saurblað
(294) Saurblað
(295) Band
(296) Band
(297) Kjölur
(298) Framsnið
(299) Kvarði
(300) Litaspjald