loading/hle�
(44) Blaðsíða 36 (44) Blaðsíða 36
36 gætni við andstæðing, skilja og virða rétt hans og þekkja eigin rétt, f) að orka á heilbrigði nemenda, temja þeim hollar venjur og heilsuvernd, g) að vekja hug nemenda og skilning á iðkun íþrótta, h) að vekja varúðar- og öryggiskennd nemenda með því að kenna þeim nauðsynlegar umferðarreglur og hjálp í viðlögum og i) að glæða tilfinningar nemenda fyrir hrynjandi og hljóðfalli. (Stjt. B, 337). Öllum skólum skal séð fyrir hæfu húsnæði, leikvöllum og nauðsynlegum áhöldum til íþróttaiðkana. Annarstaðar kemur fram hvernig ríkisvaldið hefur uppfyllt þetta. Gert er ráð fyrir skíðanámskeiðum og fjallaferð- um. Um próf og einkunnir segir svo í reglu- gerðinni frá 1951: „Til þess að standast árspróf þarf fullnað- areinkunn 5.00 eða meira, þó má leyfa nem- anda með lægri einkunn að setjast í næsta bekk fyrir ofan sem óreglulegum nemanda, ef hann hefur frábæra hæfileika í einhverri grein, enda komi til einróma samþykki stjórnar skólans.“ „Prófa skal bæði munnlega og skriflega (verklega) í íslensku, dönsku, ensku, þýsku og latínu í máladeild, en í íslensku, dönsku, stærðfræði og eðlisfræði í stærðfræðideild. Að öðru leyti ræður skólastjórn því, hvort próf eru munnleg eða skrifleg.“ Stúdentspróf skyldi tekið í öllum greinum nema söng, sbr. áður leikfimina, en í henni mátti skólastjórn veita undanþágu, ef gildar ástæður voru til að dómi skólalæknis. Munnleg próf skyldu vera opin og mættu allir hlusta. Skriflegu stúdentsprófi eru ætlaðar 3-4 stundir. Heimilt er að ætla ís- lenskri ritgerð allt að 6 stundum. I lok kennslu hvert ár er gert ráð fyrir að kennarar gefi nemendum einkunnir, er nefn- ast árseinkunnir og séu úrslitadómur kennar- ans um kunnáttu nemenda og afköst. „Nú fullnægja ekki árseinkunnir nemanda þeim skilyrðum sem sett eru um uppflutning úr bekk og skal honum þá óheimilt að þreyta árspróf á því sama ári, nema leyfi skóla- stjórnar komi til.“ Það leyfi mun ætíð hafa verið veitt. Við stúdentspróf skulu kennarar í samein- ingu gefa skólanemendum einkunn fyrir hegðun (og stundvísi). Hefur sú einkunn ekki áhrif á fullnaðareinkunn. Einkunnir skal gefa frá 1-10, heilum tölum og fimmtu hlutum. Tíundu hlutar geta komið fram sem prófseinkunn við samanburð á einkunn prófdómara og kennara. „Gefa skal og einkunnina 0 fyrir afleita frammistöðu, Hermann Stefánsson og Þórhildur Steingrímsdótt- ir kveðja dimittenda 1958. enda fellir hún.“ 5.00-5.99 teljast III. einkunn, 6.00-7.24 teljast II. einkunn, 7.25-8.99 teljast I. einkunn og 9.00-10 teljast ágætiseinkunn. „Skólastjórn setur nánari fyrirmæli um það, hvernig beita skuli einkunnastiga þess- um, og má þar kveða á um lágmarkskröfur til kunnáttu í einstökum námsgreinum eða setja reglur um, að léleg kunnátta í fleiri en einni grein skuli teljast ófullnægjandi á líkan hátt og afleit kunnátta í einni (0).“ Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólanna. Skólastjóri og fastir kennarar hafa með höndum stjórn skólans. Um hæfni kennara til embættis og tölu miðað við nem- endafjölda eru samskonar ákvæði og áður. „Fastir kennarar verða yfirkennarar, er þeir hafa kennt við skólann fulla kennslu í 16 ár.“ Á skólastjórn hvílir m.a. sú skylda að geyma og ávaxta sjóði skólans. Um kennsluskyldu gilda fyrri reglur. Þó má fækka vikustundum um allt að 5 vegna mikillar heimavinnu eða aukastarfa, sem skólastjórn hefur falið kenn- ara. Skylt er hverjum kennara að takast á hendur umsjón með einni bekkjardeild skól- ans eftir ákvörðun skólastjórnar. „Skólaár hefst 20. september og endar 17. júní.“ Þessi leyfi skulu vera: 1. desember, jólaleyfi frá 22. des. til 3. janúar, að báðum dögum meðtöldum, öskudagur, páskar frá miðviku- degi fyrir skírdag til þriðja, að báðum með- töldum, sumardagurinn fyrsti, 1. maí, hvíta- sunna frá laugardegi til þriðjudags, að báðum
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82
(91) Blaðsíða 83
(92) Blaðsíða 84
(93) Blaðsíða 85
(94) Blaðsíða 86
(95) Blaðsíða 87
(96) Blaðsíða 88
(97) Blaðsíða 89
(98) Blaðsíða 90
(99) Blaðsíða 91
(100) Blaðsíða 92
(101) Blaðsíða 93
(102) Blaðsíða 94
(103) Blaðsíða 95
(104) Blaðsíða 96
(105) Blaðsíða 97
(106) Blaðsíða 98
(107) Blaðsíða 99
(108) Blaðsíða 100
(109) Blaðsíða 101
(110) Blaðsíða 102
(111) Blaðsíða 103
(112) Blaðsíða 104
(113) Blaðsíða 105
(114) Blaðsíða 106
(115) Blaðsíða 107
(116) Blaðsíða 108
(117) Blaðsíða 109
(118) Blaðsíða 110
(119) Blaðsíða 111
(120) Blaðsíða 112
(121) Blaðsíða 113
(122) Blaðsíða 114
(123) Blaðsíða 115
(124) Blaðsíða 116
(125) Blaðsíða 117
(126) Blaðsíða 118
(127) Blaðsíða 119
(128) Blaðsíða 120
(129) Blaðsíða 121
(130) Blaðsíða 122
(131) Blaðsíða 123
(132) Blaðsíða 124
(133) Blaðsíða 125
(134) Blaðsíða 126
(135) Blaðsíða 127
(136) Blaðsíða 128
(137) Blaðsíða 129
(138) Blaðsíða 130
(139) Blaðsíða 131
(140) Blaðsíða 132
(141) Blaðsíða 133
(142) Blaðsíða 134
(143) Blaðsíða 135
(144) Blaðsíða 136
(145) Blaðsíða 137
(146) Blaðsíða 138
(147) Blaðsíða 139
(148) Blaðsíða 140
(149) Blaðsíða 141
(150) Blaðsíða 142
(151) Blaðsíða 143
(152) Blaðsíða 144
(153) Blaðsíða 145
(154) Blaðsíða 146
(155) Blaðsíða 147
(156) Blaðsíða 148
(157) Blaðsíða 149
(158) Blaðsíða 150
(159) Blaðsíða 151
(160) Blaðsíða 152
(161) Blaðsíða 153
(162) Blaðsíða 154
(163) Blaðsíða 155
(164) Blaðsíða 156
(165) Blaðsíða 157
(166) Blaðsíða 158
(167) Blaðsíða 159
(168) Blaðsíða 160
(169) Blaðsíða 161
(170) Blaðsíða 162
(171) Blaðsíða 163
(172) Blaðsíða 164
(173) Blaðsíða 165
(174) Blaðsíða 166
(175) Blaðsíða 167
(176) Blaðsíða 168
(177) Blaðsíða 169
(178) Blaðsíða 170
(179) Blaðsíða 171
(180) Blaðsíða 172
(181) Blaðsíða 173
(182) Blaðsíða 174
(183) Blaðsíða 175
(184) Blaðsíða 176
(185) Blaðsíða 177
(186) Blaðsíða 178
(187) Blaðsíða 179
(188) Blaðsíða 180
(189) Blaðsíða 181
(190) Blaðsíða 182
(191) Blaðsíða 183
(192) Blaðsíða 184
(193) Blaðsíða 185
(194) Blaðsíða 186
(195) Blaðsíða 187
(196) Blaðsíða 188
(197) Blaðsíða 189
(198) Blaðsíða 190
(199) Blaðsíða 191
(200) Blaðsíða 192
(201) Blaðsíða 193
(202) Blaðsíða 194
(203) Blaðsíða 195
(204) Blaðsíða 196
(205) Blaðsíða 197
(206) Blaðsíða 198
(207) Blaðsíða 199
(208) Blaðsíða 200
(209) Blaðsíða 201
(210) Blaðsíða 202
(211) Blaðsíða 203
(212) Blaðsíða 204
(213) Blaðsíða 205
(214) Blaðsíða 206
(215) Blaðsíða 207
(216) Blaðsíða 208
(217) Blaðsíða 209
(218) Blaðsíða 210
(219) Blaðsíða 211
(220) Blaðsíða 212
(221) Blaðsíða 213
(222) Blaðsíða 214
(223) Blaðsíða 215
(224) Blaðsíða 216
(225) Blaðsíða 217
(226) Blaðsíða 218
(227) Blaðsíða 219
(228) Blaðsíða 220
(229) Blaðsíða 221
(230) Blaðsíða 222
(231) Blaðsíða 223
(232) Blaðsíða 224
(233) Blaðsíða 225
(234) Blaðsíða 226
(235) Blaðsíða 227
(236) Blaðsíða 228
(237) Blaðsíða 229
(238) Blaðsíða 230
(239) Blaðsíða 231
(240) Blaðsíða 232
(241) Blaðsíða 233
(242) Blaðsíða 234
(243) Blaðsíða 235
(244) Blaðsíða 236
(245) Blaðsíða 237
(246) Blaðsíða 238
(247) Blaðsíða 239
(248) Blaðsíða 240
(249) Blaðsíða 241
(250) Blaðsíða 242
(251) Blaðsíða 243
(252) Blaðsíða 244
(253) Blaðsíða 245
(254) Blaðsíða 246
(255) Blaðsíða 247
(256) Blaðsíða 248
(257) Blaðsíða 249
(258) Blaðsíða 250
(259) Blaðsíða 251
(260) Blaðsíða 252
(261) Blaðsíða 253
(262) Blaðsíða 254
(263) Blaðsíða 255
(264) Blaðsíða 256
(265) Blaðsíða 257
(266) Blaðsíða 258
(267) Blaðsíða 259
(268) Blaðsíða 260
(269) Blaðsíða 261
(270) Blaðsíða 262
(271) Blaðsíða 263
(272) Blaðsíða 264
(273) Blaðsíða 265
(274) Blaðsíða 266
(275) Blaðsíða 267
(276) Blaðsíða 268
(277) Blaðsíða 269
(278) Blaðsíða 270
(279) Blaðsíða 271
(280) Blaðsíða 272
(281) Blaðsíða 273
(282) Blaðsíða 274
(283) Blaðsíða 275
(284) Blaðsíða 276
(285) Blaðsíða 277
(286) Blaðsíða 278
(287) Blaðsíða 279
(288) Blaðsíða 280
(289) Saurblað
(290) Saurblað
(291) Saurblað
(292) Saurblað
(293) Saurblað
(294) Saurblað
(295) Band
(296) Band
(297) Kjölur
(298) Framsnið
(299) Kvarði
(300) Litaspjald