loading/hle�
(7) Blaðsíða [3] (7) Blaðsíða [3]
F o r o r d, Da liöjærværdige Herr Biskop Stengrim Jonsen i Vintren 1824—25 i Anledning af sin Ordinatsion opholdt sig i Köbenhavn, lod han dette sin afdöde Vens Levnet trykke, hvilket han, efter dennes' Anmodning og for en stor Del efter hans skriftlige og mundtlige Medde- ielser, havde forfattet allerede Aret efter hans Död, men hvis Trykning indtil da var bleven hindret af uangivne Ársager. Det er en gam- mel Skik lios Islænderne at hædre udmærkede Afdöde ved sádanne Mindeskrifter. Nærvæ- rende, slcönt ikke rigt pá vigtige Begivenheder, er dog et mærkværdigt og lærerigt Eksempel pá, at Lyst til Kundskaber, nár den engang er op- „ stáet, ikke lader sig dæmpe ved Hindringer, men veed under de vanskeligste udvortes Om- stændigheder at bane sig Vej til Málet. Jeg har derfor troet, at en Oversættelse af denne lil- le Bog ikke vilde blive ugunstigt optagen af den Kreds, for hvilken dette Lejlighedsskrift er besteint, og at det ogsá vilde fornöje andre af Therkelsens danske Bekjendtere, i hvis Hæn- der disse Blade muligen kunde falde, at erfare noget nöjere om hans Levnetsbegivenheder. Læserne vilde undskylde om Oversættelsen ikke skulde findes fri for Fejl og Hárdheder. Et Par Steder har jeg tilladt mig at forkorte, fordi de ikke kunde interessere danske Læse- r re eller ere unödvendige for disse. Af Herr Biskoppens Fortale, soin jeg af samme Grund har udeladt, má jeg dog anföre fölgende af T h e r k e 1 s e n s sidste Brev til ham, dateret fiíde Juli 1805; ”Nu kommer jeg til Hoved-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Saurblað
(42) Saurblað
(43) Band
(44) Band
(45) Kjölur
(46) Framsnið
(47) Kvarði
(48) Litaspjald


Jon Jonsen Therkelsens levnet

Jon Jonsen Therkelsens Levnet
Ár
1829
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
44