loading/hle�
(19) Blaðsíða 11 (19) Blaðsíða 11
il Hogne underrå ttar Gudrun om Sigurds dod, nåmiler han icke hans namn, utan, dels for att skona henne, dels eme- dan han på sarnma gång vill uttrycka håmnden, som den doende tog på sin mordare, såger han: ”Slagen ligger Guttorms hane” ’). Der Nibelunge Not. ar deremot ett konstmåssigt ordnadt Epos, deri de, for detsamma till grund liggandc, cuskiljda Sångerna hlifvit till ett helt fdrenade. Der år icke hlott meningen att erinra om sagan, eller att fåsta uppmårksam- heten endast och allenast på några få framstående momenter, utan att återgifva innekållet från borjan (d. v. s. från Sicg- frieds ankomst till Worms) till slut, så fullståndigt som mojligt. Delta har också skett med en lugn, systematisk noggrannhet, och en utforlighet, som dock stundom urartar till en alltfor stor vidlyftighet, i det den fdranlcdcr en mångd episoder om obetydligheter, hvilka utspåda och for- svaga intrycket af mera talande situationer, ja ofta stora sammanlianget af det hela. Dikten sonderfaller, som nåmndt år, i tvennc delar, af hvilka den forrå, som hchandlar Siegfrieds vistande hos de Burgundiska Konungarne, lians kamp med Brynkild, hans for* * malning med Chriemhild oeh forrådiska afdagatagande, egent- ligen år att betrakta som en inledning till den sednare, hvilken upptager sjelfva hufvudhandlingen, eller håmnden dfver det begångna mordet. Slellan dessa delar rojer sig en våsendtlig skiljnad uti poetiskt vårde, i hvilket den sed- nare vida ofvertråtfar den forrå. Ofvcrlemniugen år der full- ståndigare, framstållningen rikare och jemnare, språket var- marc; ehuru visserligen åfven i forrå delen enskildta partier åro vål utforda, bland hvilka vi foretrådesvis vilja nånma Chriemhilds och Siegfrieds afsked, innan han rider på jag- ten, der han forlorar sitt lif. Vål fdrsptirjes, vid en noggrannare undersokning af det helas samraansåttning, en splitlrad drganism, en mångd luckor, motsågelser, tavtologier, obehorigt inskjutna personer, missfor- hållande mellan foredrag och åmne1) m. m.; vi fåsta oss nu dock mindre dervid, då, åfven med dessa hrister, der Nib. Not i detta hånseende, står ganska kogt, ej mindre for sin tid, ån alla tider. Men det år i sjelfva anlåggningens djup, båndelsernas motiverande, charactercrnas utveckling och lån- *) Godrun. Ilarinr Str. 7. *) Jfr Karl Lachmann anf. st. samt GcscMchte drr Pnclisclien National-titeratur der Deutschcu von G. G’ Gcrviuus^ Leipz. 183o. Th. I. 261, 262.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða [1]
(26) Blaðsíða [2]
(27) Blaðsíða [3]
(28) Blaðsíða [4]
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten Der Nibelunge Not

Ár
1845
Tungumál
Sænska
Blaðsíður
52