loading/hle�
(35) Blaðsíða 23 (35) Blaðsíða 23
215 brutna trohetseden” l). Alla dessa stridiga omståndigheler forsatte hans ånde i en qvalfull kamp, hvarunder han vån- dades, så att jernringarne i den brynja ban bar brusto son- drr 2 3). Det låg i sakens natur att ett våsende, af den be- skaffenbet som Brynbilda, hvilken blott kunde ålska en gang9), då hon i denna kårlek blcf bedragen, också i sin håmnd skulle blifva obeveklig. Det var ett belt lifs sållhet som måste gåldas, och håmnden fordrar lif for lif. Sigurd måste sålunda do. Ej derfore att Gudrun tillmålat henne om en krankt åra, ty den visste hon nog vara obeflåckad, utan emedan kårleken, når den ofvergår till hat, fordrar offer, oeh då håldst dertill korar hvad som forut varit den dyrba- rast. Han måste do, emedan ban kommit i contact med makter, mot hvilkas ofvervålde det mcnskliga fårgåfves so- ker skydda sin existens. Så ligger hår grunden till Sigurds dod vida djupare ån i några, under ett par tvistande qvinnors ordstrid, Idsligt framkaslade beskyllningar. — Den ligger uti en sviken kår- leks benågenbet att utkråfva sjclfhåmnd: uti en fruktlos kamp med odet, hvilket ofta faller den herrligaste den bå- ste; och deltagandet fåster sig hår så myeket djupare vid den fallne, som han, — stålid på grånscn mellan skuld och oskuld — utan eget forvållande råkat i en labyrint af mot- sågelser, ur hvilken han cndast genom sin dod kunde utgå. Det år med moda, som man i Tysklands Brynhild, kan igenkånna Nordens Brynhilda. Hon år i d. Nib. Not en uppenbart sjunken, utan hållning, med helt andra egenska- per ån uti Eddan, framstålld person; och torde vara den, som mest forlorar bland alla, vid anstålld jemnfdrelse. Hos henne år vål bibehållet en lemning af någonting dunkelt, vidunderligt oeh hemlighetsfullt, håntydande på en ijfver- mensklig eller, råttare sagdt, omensklig natur. Hon år be- gåfvad med en utomordentlig styrka4). Hon går våpnad i 1) Sigurdrifo-Mål. Str. 24. *) Ut gél;l; Sigmj^r ok hnipna|3i: svå at gånga nåm gunnar-fusom , sundr of Sipur serkr jårnofinn. Edda Sæm. p; 20C. 3) Bryuliildar-Qvida II: Str. 59. ■*) Hon fiirde en skold som knapt 4 personer, ett spjut som knapt
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða [1]
(26) Blaðsíða [2]
(27) Blaðsíða [3]
(28) Blaðsíða [4]
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten Der Nibelunge Not

Ár
1845
Tungumál
Sænska
Blaðsíður
52