loading/hleð
(6) Color Palette (6) Color Palette
GretagMacbeth™ ColorChecker Color Rendition Chart 'Í37 L F FRUIVARP til G r u n d v a 11 a r 1 a g a í s 1 a n d s. i. Um stjórnarlögunina og trúarbrögðint 1. gr. Isiand er frjálst jijóðfjelag nt af f\r- ir sig, ódeilanlegt og óafsalanlegt, sameinað Danmörku undir eirium og sama konungi, og ræður nú verandi konungur og konungar Oldenborgarættar yfir jþví með takmörkuöu valdi. 2. gr. Hin evangelisku - luthersku trúar- brögð eru jijóðtrú Islendinga. II. Urn framkvœmdarvaldið og konunginn. 3. gr. Framkvæmdarvaldið er í höndum konungs. 4. gr. Konungur má vera, hvort sem vill evangelisk — lutherskrar eða reformertrar trú- ar; en vernda skal hann jijóðtrú lands vors. 5. gr. Konungur má án samþykkis alþing- is vera konungur yfir liverjum helzt löndum sem hann vill. 6. gr. Konungur hefur alls enga ábyrgð á hendh og er áfríunarlaus fyrir sjálfan sig. En ábyrgð öll fyrir stjórnarathöfn hvílir á þeim þremur stjórnarherrum, sem fyrir eru í landinu sjálfu, og þeim fulltrúa fslendinga, sem í Danmörku er. 7. gr. 5au uú gildandi erfðalög Danakon- unga samþykkja Íslendingar, meðan Olden- borgaiætt ræður þar ríki; en þegar hún deyr út, eður önnur konungaætt kemur til ríkis, skal jiað á vakli þjóðarinnar, hvort hún játar hollustu Danakoiiungum eður eigi. 8. gr. Myndugur er konungur, þegar hann er fullra 18 ára. 9. gr. Áður konungur hefur tekið við rík- isstjcrninni, afhendi hann fulltma Islendinga eiðsskjal, staðfest með nafni sínu og innsigli ríkisins, svo látandi: jeg heiti og sver aðJiáMa • og hefða grundvallarlög fsjands, svo sannar- lega hjálpi nrjer guð og hans heilaga orð! íþetta eiðsskjal skal sendast næsta alþingi. 10. gr. jiegar konungur Oldinborgarættar á- lítur nauðsynlegt, annaðbvort vegná burtferð- ar eða veikleika, að ríkisstjóri sje settur, og þjóðþing Dana hefur samþykkt lagafrumvarp konungs um það efni, þá skal það frumvarp einnig sendast alþingi tif samþykktar. 11. gr. Yerði konungur óhæfur til ríkis- stjómar, og þjóðþing Dana hefur ákveðið að taka sjer ríkisstjóra, þá skal ákvörðun sú einnig sendast alþingi til meðferðar. 12. gr. Ef það kemur fyrir, að ríkiserfingi við fráfall konungs, verði ómyndugur eður óhæfur til stjórnar, þá skulu þau lög, sem konungur kynni að semja áhrærandi ríkis- stjóra, sendaSt alþingi til álita. 13. gr. Hafi alþingi samþykkt rikisstjóra, hvenær sem hans þykir þurfa í Dannrörku, þá afhendi ríkisstjóri fulltrúa Islendinga eiðs- skjal samhljóða því, sem konungunum er fyr- ir lagt; og skal það eiðsskjal sendast alþingi. 14. gr. Konungur sendi alþingi frunrvarp um, hversu mikið íslendingar eigi að leggja á konungsborð, og skal alþingi ákveða eptir efnahag', fólksfjölda og öðru ásigkomulagi landsins, að hve miklu leyti það frumvarp geti samþykkst. 15. gr. Konungur sendi og frumvarp al- þingi um hve rnikiö íslendingar skulu leggja til skipaliðs Dana, og skaf alþingi segja álit sitt um það, einnig ákveða, hve mikið til- kall landið verði ah hafa til varnarliðs Dana um ár hvert, eptir því sem þörf landsins út- heimtir. 16. gr. Konungurkýs og setur frá völdum stjórnarherra; gildir lög landsins með eigin undirskríþt; þó sjeu það gildandi lög, sem


Frumvarp til Grundvallarlaga Íslands

Year
1850
Language
Icelandic
Pages
4


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Frumvarp til Grundvallarlaga Íslands
http://baekur.is/bok/000381995

Link to this page: (6) Color Palette
http://baekur.is/bok/000381995/0/6

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.