loading/hle�
(16) Blaðsíða 10 (16) Blaðsíða 10
r Yms spor og saumar. drátta er prentað, livernig litirnir eigi að vera, en þó má breyta til eptir vild. Uppdrættir þess- ir eru ætlaðir í sessur, skó, fótskarir, stólsetur og ýmislegt fl. 85. uppdráttur er lielmingur af töskuborði og 98. og 99. er skóuppdráttur. Fyrirsiign um, livernig ná nicgi uppdrátt- um og draga þá upp á ýmsan vefnað. Þegar ná skal uppdrætti, verður að leggja þunn- an, gagnsæjan pappir yfir hann, og má það ann- livort vera silkipappír eða „transparent“ pappír; uppdrátturinn sjest þá gegnum gagnsæja pappír- inn, og er dreginn upp á hann með blýant. En sje slíkur pappír eigi fyrir liendi, má draga upp- dráttinn upp á hvítan algengan pappír, og er hann þá lagður yfir uppdráttinn; því næst er hvort- tveggja lagt á gluggagler, og dregið með blýant upp á pappírinn eptir strykunum á uppdrættinum. Þessa aðferð má og hafa til þess, að ná uppdrátt- um á hvíta dúka, en þá er dúkurinn lagður yfir uppdráttinn í stað pappírsins; þannig má t. d. draga upp nöfn í hvíta vasaklúta, koddaver og fl. En einnig má ná uppdráttum á hvíta dúka og ýmsan þunnan vefnað með pappír þeim, sem kall- aður er „calquer“-pappír; hann er optast rauður eða blár öðrum megin. og þegar dregið er upp, vorður uppdrátturinn samlitur honum, því liturinn úr honum fer í dúkinn; verður því rauði eða blái liturinn að snúa að dúknum, ef vel á að fara. Þegar dregið er upp, liggur dúkurinn neðst, þá ,, calquer “-pappírinn og efst uppdrátturinn, og er dreg- ið með blýant eptir strykunum á honum, en bezt er að draga fast og beita vel blýantsoddinum. Með þessu móti má og draga uppdrætti upp á pappír eptir öðrum uppdráttum. „Calquer“-pappír, silkipappír og „transparent“ pappír fæst í Reykja- vík. Hafi uppdráttur verið dreginn upp á silki- pappír eða „transparent“ pappír, má þræða hann á efni það, sem sauma skal, og sauma ofan í hann útsauminn; en þegar saumað hefir verið, er papp- irnum náð vandlega burt, svo ekkert verði eptir af honum. Önnur aðferð er sú, að þræða fyrst uppdráttinn á efnið, og þræða því næst með hvít- um tvinna (eða dökkleitum, sje efnið hvítt) eptir öllum strykum á uppdrættinum, en þræða jafn- fvamt í efnið, því þræðingin á að verða eptir, þeg- ar pappírnum hefir verið náð burt. Ef sauma skal uppdrátt með flatsaum á klæði eður annan vefnað, som er svo þykkur, að eigi má draga uppdrátt- inn upp á hann með því að nota „ealquer“-pappír, er bezt að draga uppdráttinn upp með krít og viðar- kvoðu; sjá fyrirsögn um skatteringu. 101. mynd. Þessi kapmelluspor eru saumuð gisin, jafnt tekið upp á nálina og jafnt bil milli sporanna. Þegar sporið er saumað, er bandið lát- ið liggja undir nálinni, eins og myndin sýnir, og má sauma þannig í klæði og ýmsan vefnað með ýmiss konar bandi eða silkitvinna. 103., 104. og 105. mynd sýnir uppdrætti, sem saumaðir eru með kapmelluspori. Flauel, klæði eða eitthvert annað efni er klippt eptir ýmsum uppdráttum, lagt á vaðmál, klæði eða aðra dúka og þrætt vand- lega á þá, svo það eigi haggist; því næst er saum- að með kapmelluspori gegnum bæði borðin. Efn- ið, sem lagt er á dúkinn, er venjulega öðruvísi litt en dúkurinn; það má vera einlitt eða marglitt eptir því sem hver vill, en liturinn á því verður að eiga vel við lit dúksins, sem það er lagt á. Tvenns konar efni, sitt af hvorum lit, má og leggja á dúkinn, og má opt nota afganga af ýms- um vefnaði á þennan hátt. Bezt er, að bandið, sem saumað er með, sje öðruvísi litt en vefnaður- inn, en þó verður liturinn á því að eiga vel við litinn á honum. 102. mynd. Hjer sjest, hvernig efni hefir ver- ið klippt eptir uppdrætti og þrætt á dúk. 105. mynd. Á myndinni sjest, hvernig festa má á dúk efni það, sem klippt hefir verið, og sem sjest á 102. mynd; innri röndin á því er saum- með kapmelluspori, og ýms önnur spor eru saum- uð til prýðis. 104. mynd. Efni það, sem sauma á eptir upp- drætti þessum, er tvenns konar; annað efnið er klippt eptir uppdrætti og lagt ofan á hitt; þá er saumað gegnum hvorntveggja vefnaðinn með kap- melluspori, og er saumað í randirnar, eins og sjest á uppdrættinum. En eigi dúkurinn að vera ein- litur, á ekki að klippa annan vefnað eptir upp- drættinum, heldur skal þá draga uppdráttinn upp á dúkinn og sauma kapmellusporin með öðruvísi litu bandi, en liturinn er á dúknum; sjá 105. mynd. 106. mynd. Á myndinni sjest, hvernig leggja má ýmislega lita borða og festa með kapmellu- spori á margs konar fatnað, t. d. á undirdekk og ýmislegt fl.; þá má prýða borðana með því að sauma í þá smáa krossa eða stjörnur með jöfnu millibili. í stað borða má nota renninga af ýmsum vefnaði t. d. af flaueli, klæði og ítölsku klæði. 107. mynd. Hjer er kennt að festa á vefnað ýmiss konar mjóa borða eða ræmur. Sporin eiga að vera bein og jafnt bil milli þeirra; þau eiga að liggja þvert yfir borðann, eins og myndin sýn- -OOO^COO ir, og bandið, sem þau eru saumuð með, á að vera öðruvísi litt en borðinn; þannig má sauma á brjóst- hlífar og fl. Vanti snúru á sessu, geta menn brytt brúnina á henni o^ saumað því næst spor þessi yfir bryddinguna. Ymsa þarfa hluti, sem lita vel út, má og búa til með því, að nota afganga af ýmsum vefnaði, klippa úr þeim renninga, sauma þá saman, svo vel fari, og leggja yfir sauminn ýmiss konar mjóa borða eða ræmur og festa þær með spori því, er um var getið. í renningana má til prýðis sauma ýms spor, t. d. kapmelluspor, eins og 108. mynd sýnir; þannig má búatil sessuver, stólsetur, litlar ábreiður og fleira. 109. mynd. Á mynd þessari er kenndur legg- saumur, og eru þannig saumaðir leggir á blómum og blöðum; einnig má sauma þannig eptir upp- dráttum; sjá 110. mynd. 111. mynd. Á mynd þessari er kennt að sauma fræhnúta; bandinu er vafið 2 eða 3 sinnum um nálina, og henni er þá stungið niður nærri því á sama stað og henni var stungið upp. Á mynd- inni sjest, hvernig fræhnútarnir líta út, þegarþeir hafa verið saumaðir; þeir eru mest tíðkaðir í skatteringu, en þó má víða sauma þá ásamt öðr- um sporum tilprýðis; sjá 115., 118. og 127 mynd. 112. og 113. mynd. Á myndum þessum er kennt töfraspor; það er opt saumað í ýmislegt bæði ásamt öðrum sporum og eitt sjer, sjá 103., 114. og 115. mynd. Spor þetta má og sauma á tvennan hátt, og sýna myndirnar með nálunum glögglega aðferðina. 116. inynd kennir að sauma steypilykkju ; hana má sauma til prýðis í ýmislegt; einnig má sauma með lienni uppdrætti; og er litum þá hagað eptir vild; sjá 117. og 118. mynd. 119. mynd. Hjer sjest, hvernig sauma má fljótlegan saum, sem lítur mjög vel út; leggirnir eru saumaðir með saum þeim, er 109. mynd kennir, en blöðin eru saumuð með kapmelluspori, sem mynd- ar æð eptir miðjunni. Eins og sjá má á myndinni eru blöðin byrjuð á oddinum, en fyrstu sporin, sem myndahann, eru ekki saumuð með kapmelluspori, heldur er nálinni fyrst stungið upp við endann á æð- inni, sem er eptir miðju blaðinu á uppdrættinum, og þá niður í odd blaðsins. Því næst eru 2 eða fleiri spor saumuð á sama hátt báðum megin við þetta fyrsta spor, og þá er oddurinn hefir verið saumaður, er nálinni aptur stungið upp í æðina, og kapmelluspor saumuð á víxl báðum megin við hana á þan» hátt, að nálinni er stungið niður í rönd blaðsins og upp aptur rjett fyrir utan strykið, sem myndar æðina á uppdrættinum; sjá myndina. Þegar næsta spor er saumað, er nálinni stungið niður við rönd blaðsins hinum megin og upp apt- ur utanvert við strykið; allt blaðið er því næst saumað á þennan hátt. Með þessum saum má sauma sessuver, undirdekk, morgunskó og fl., og færi vel á því, að sauma með honum 138. og 167. uppdrátt. 120. mynd. Myndin sýnir, hvernig sauma má ber og anga á leggjum ; sumir angarnir eru saum- aðir með steypilykkju, og þegar sporið hefir verið saumað, er nálinni stungið niður í beinni línu skammt frá sporinu; hinir angarnir á uppdrættin- um eru saumaðir líkt og 113. mynd kennir; 122. mynd kennir einnig að sauma anga. 121. mynd. Á mynd þessari er kennt fljettu- spor; skásporunum til beggja hliða er stungið niður báðum í sama farið í miðjunni, eins og gjörla sjest á myndinni. 123. mynd. Blaðið á myndinni og ber á 120. mynd eru lítið sýnishorn af flatsaum; hann er saumaður með silkitvinna eða „zephyrgarni“ í klæði, atlask eða annan vefnað. Leggir í flatsaum eru saumaðir meðleggsaum; sjá 109. mynd. Sporin eru ýmist skáspor eða bein spor, eins og í skatt- eringu, nema hvað skásporin eru beinni í flatsaum; fræhnútar og önnur spor eru opt ásamt honum á sama uppdrætti; sjá 132., 133. og 284. uppdrátt. Litum má haga eins og í skatteringu. 124. og 125. mynd sýnir blöð og blóm í skatt- eringu. Sjá fyrirsögn um skatteringu. 126. mynd. Mynd þessi sýnir, hvernig sauma má til prýðis yfir raskborða og ýmsa aðra borða, sem leggja má á fatnað t. d. undirdekk, kring um borðábreiður og fl. 127. mynd. Myndin sýnir, hvernig sauma má lítinn uppdrátt með steypilykkju þeirri, sem kennd er á 120. mynd, og eru 2 löng spor saumuð sitt livorum megin við steypilykkjuna; 1 fræhnúturer því næst saumaður ofan við sporin. Með sporum þessum má sauma morgunskó, saumapoka og fl. 128. uppdráttur. Uppdrátt þennan má sauma utan um borð- ábreiður úr klæði, vel unnu vaðmáli eða einskeptu, og er mjög áríðandi, að vel fari á dúknum, og að hann sje vel pressaður. Leggirnir eru saumaðir á tvennan hátt; þeir, sem eru með öngunum, eru saumaðir eins og 122. mynd kennir, en hinir legg- irnir ásamt duptberum og æðum í blöðum og blómum eru saumaðir með leggsaum; sjá 109. mynd. Fræhnútur er saumaður við enda hvers duptbera; sjá 111. mynd. Berin, sem saumuð eru 2 og 2 saman, eru saumuð eins og 120. mynd kennir. Fuchsíublómin og stóru blöðin eru saum- uð með kapmelluspori, eins og 105. mynd kennir, en litlu blöðin eru saumuð með steypilykkju; sjá 116. mynd Smádröfnur þær, sem sjást í blómum og blöðum, eru saumaðar með apturstingsspori. Öll
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða 1
(8) Blaðsíða 2
(9) Blaðsíða 3
(10) Blaðsíða 4
(11) Blaðsíða 5
(12) Blaðsíða 6
(13) Blaðsíða 7
(14) Blaðsíða 8
(15) Blaðsíða 9
(16) Blaðsíða 10
(17) Blaðsíða 11
(18) Blaðsíða 12
(19) Blaðsíða 13
(20) Blaðsíða 14
(21) Blaðsíða 15
(22) Blaðsíða 16
(23) Blaðsíða 17
(24) Blaðsíða 18
(25) Blaðsíða 19
(26) Blaðsíða 20
(27) Mynd
(28) Mynd
(29) Mynd
(30) Mynd
(31) Mynd
(32) Mynd
(33) Mynd
(34) Mynd
(35) Mynd
(36) Mynd
(37) Mynd
(38) Mynd
(39) Mynd
(40) Mynd
(41) Mynd
(42) Mynd
(43) Mynd
(44) Mynd
(45) Mynd
(46) Mynd
(47) Mynd
(48) Mynd
(49) Mynd
(50) Mynd
(51) Mynd
(52) Mynd
(53) Mynd
(54) Mynd
(55) Mynd
(56) Mynd
(57) Mynd
(58) Mynd
(59) Mynd
(60) Mynd
(61) Mynd
(62) Mynd
(63) Mynd
(64) Mynd
(65) Mynd
(66) Mynd
(67) Mynd
(68) Mynd
(69) Mynd
(70) Mynd
(71) Mynd
(72) Mynd
(73) Mynd
(74) Mynd
(75) Mynd
(76) Mynd
(77) Mynd
(78) Mynd
(79) Mynd
(80) Mynd
(81) Mynd
(82) Mynd
(83) Mynd
(84) Mynd
(85) Mynd
(86) Mynd
(87) Band
(88) Band
(89) Kjölur
(90) Framsnið
(91) Kvarði
(92) Litaspjald


Leiðarvísir til að nema ýmsar kvennlegar hannyrðir

Ár
1886
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
88