loading/hle�
(23) Blaðsíða 17 (23) Blaðsíða 17
17 Bregð svo næsta prjón; prjóna þriöja prjón sljett- an, fjórða brugðinn. Endurtak svo frá *. Þegar þessir 16 prjónar liafa verið prjónaðir, eru þeir saumaðir við sljetta prjónið tii beggja enda, en lykkjurnar, sem eptir eru á sljetta prjóninu, tekn- ar upp á 2 prjóna, ogþá prjónað hringinn í kring eins og sokkprjón. Fyrsta gataumferðin er þá prjónuð þannig, að * 2 lykkjur eru teknar úr, og brugðið tvisvar um pr. Endurtak þannig alla umf. frá *. Prjóna 3 umf. sljettar, og þá aptur gata- umferð þannig: * tak 1 1. óprj. fram af prjóninum, prj. 2 1.; steyp hinni óprj. 1. yfir 2 síðustu lykkj- ur; bregð um prjóninn. Endurtak frá *. Prjóna svo 3 umf. sljettar. Þegar 3 þuml. eru þannig prjón- aðir. virðist vera komið nógu bátt stígvjelið; prjóna þá 4 umferðir brugðnar og fell svo af. Drag snúru í stóru götin, og bú til litla skúfa á endana. 256. mynd. Ferðaveski. Yeski þetta er búið til úr vaxdúk, boldangi eða sterku „nankini“, og er sniðinn renningur úr ein- liverju þessu efni, hjer um bil 1 alin á lengd og l1/* kvartil á breidd. Eigi veskið að vera úr boldangi, má til prýðis sauma í randirnar á því með ýmislega litum silkitvinna einbver þau spor, er kennd hafa verið. Lítið sýnishorn er 176. mynd. En eigi „nankin“ að vera í veskinu, má leggja borða á það, og festa þá með ýmsum sporum, eins og kennt hefir verið lijer að framan; bezt er, að „nan- kinið“ sje dökkleitt, og mega þá böndin ogtvinn- inn vera sitt af livorum lit, og ljósari en „nankin- ið“. Þá er sniðið fóður úr öðru efni, t. a. m. þunn- um vaxdúk eða „floneli“; það á að verajafnstórt ummáls og efnið, er áður var sniðið. Ymsir minni hlutar eru þá sniðnir úr sama efni og ytra borð- ið og mynda þeir hólf þau, er sjást á myndinni; sjerhver þeirra er bryddur með bryddingarbandi eða silkibandi, þar sem þörf gjörist, og skreyttur spori því, er kennt var á 112. mynd. En þá er það hefir verið gjört, er hver hluti saumaður á fóðrið á sama hátt og sýnt er á myndinni, og því næst er fóðrið og ytra borðið þrætt saman og brytt í kring með sams konar bandi og hólfin vóru brydd með; sumþeirra eru lokuð, og því eruhnapparog hnezlur fest á þau, eins og myndin sýnir. í hólf- um þessum er geymt ýmislegt, sem nauðsynlegt er að haf'a hjá sjer á ferðalagi, t. d. burstar, sápa, hárgreiða og fl. Veskið er þá brotið í þrennt og hneppt með hnappi og hnezlu, sem fest er á ytra borðið. 257. mynd. Saumapoki/ Saumapoki þessi má vera úr silki, klæði eða flaueli; hann er fóðraður með ljerepti og pappi lagður milli ytra borðsins og fóðursins. Efnið í honum á að sníða í einu lagi; það er 10 þuml. á lengd, og sýnir myndin helming lengdarinnar; en breidd hans að neðanverðu er 6 þuml. Efnið er brotið saman eptir breiddinni og skáskorið jafnt á báð- um liliðum, svo breiddin verði 3 þuml. að of- anverðu; liafa þá myndazt 2 meginborð, og í miðju hvors þeirra er saumað blómkerfi eður annar uppdráttur með silkitvinna eða „zephyr- garni“. Þá er sniðin úr öðru efni sporöskjumynd- uð umgjörð utan um blómkerfið, sem saumað var, á þann hátt, er myndin sýnir, en höggvin út að utan með laufaskurði; randirnar á henni eru að utan og innan festar við borð saumapokans og snúra saumuð yfir þær. Að ofanverðu er skíði saumað milli ytra borðsins og fóðursins á báðum borðunum. Þá eru sniðnir 2 hliðrenningar úr atlaski eða öðru efni, er samsvarar efni því, sem fyr var sniðið; hvor þeirra er hjer um bil 6 þuml. á lengd, og 4}/^ þuml. á breidd; þeir eru fóðraðir með mjúku fóðri og lítið eitt skáskornir, eins og sjest á myndinni; því næst eru þeir saumaðir við meginborðin, og snúra lögð yfir sauminn og efst ‘ í brúnina á meginborðunum. Að ofanverðu eru saumuð teygjubönd milli fóðursins og ytra borðs- ins á báðum hliðrenningunum; þau eru fremur stutt, og er ætlazt til, að efnið í hliðunum drag- ist saman utan um þau og poki. Þá eru hnýtt- ar hnútlykkjur úr silkiböndum, og festar að of- anverðu á báðar hliðar saumapokans; 2 silkibönd, er mynda hankann, eru saumuð ofan við hann, og fest saman með spennu, eins og sjest ámyndinni; en vanti spennu, má sauma böndin saman. 258. mynd. Prjónakoddi. Prjónakoddann má búa til á þann hátt, að þjappa ull eða baðmull öðrum megin á pappkringlu eða pappöskjulok, svo það verði bungumyndað og mjúkt. Ullinni er tyllt með sporum í pappann, og sjert- ingur látinn utan um hana og einnig hinum meg- in á pappann; þá er brotið inn af sjertingnum og liann varpaður saman alltí kringum pappann. Klæði, flauel eða silki er sniðið eptir koddanum þeim megin, sem ullin er; það er skreytt útsaum, lagt yfir ullina og varpað við brúnina á pappanum. Ytra borð koddans getur og verið tvistur, og má sauma í hann krosssaum eða ýms þau spor, sem kennd eru í bókinni. Sje fagurljós litur á „sjertingnum“ má hekla ýmiss konar hekl og leggja yfir liann í stað ytra borðs, t. d. smáar krínglur, sem festar eru saman; sjá hekluppdrátt 41. eða 45. Þegar lokið er við lieklið, er því tyllt í brúnina á koddanum, og utan um hana fellt silki- band; því næst eru silkibönd fest í koddann, svo hann verði hengdur á vegginn, og eru hnútlykkj- ur hnýttar á þau að ofanverðu, eins og sjest á myndinni. Bezt fer á því, að öll silkiböndin sjeu eins lit. 259. mynd. Bandprjónaveski. Þetta handhæga veski er búið til úr 10 álpta- fjöðurstöfum, jafnlöngum og jafndigrum; 5 þeirra eru opnir í báða enda, en af hinum 5 er að eins annar endinn skorinn, eins og þá er fjöðurstafir eru skornir í íslenzkt nálliús (nálaprillu). Váx- dúkur eða annað stinnt efni er þá sniðið utan um þá; lengdin á að vera 1*/2 kvartil eða fyllilega bandprjónalengd, en breiddin á að vera nægileg utan um 5 fjöðurstatí. Yeskið á að vera aflangt eins og myndin sýnir, og eiga hinir 5 fyrnefndu fjöðurstafir að vera á efra hluta þess, en hinir 5 síðar nefndu í neðra hlutanum, og eru þeir allir lagðir samhliða innan í vaxdúkinn að neðanverðu eptir honum endilöngum, og á óskorni endinn að snúa niður og nema við brúnina á vaxdúknum; þá er stangað milli hvers fjöðurstafs. Hinir 5 fyrnefndu fjöðurstafir eru lagðir samhliða innan í vaxdúkinn að ofanverðu, og nema þeir einnig við brúnina; þá er stangað milli hvers þeirra og einnig bilið, sem myndazt hefir á miðju veskinu milli fjöður- stafanna, og þá er vaxdúkurinn saumaður saman á annari hliðinni með varpspori. Þetta er innri liluti veskisins, og á þá að mynda stokk úr pappa utan um hann, með því að sníða 2 liluta úr pappa, jafna lionum að lengd og breidd, og mjóa ræinu í liliðarnar og botninn; breidd hennar verður að samsvara gildleika fjöðurstafanna; 2 yfirborð eru þá sniðin jafnbreið en mislöng; þau mega vera úr flaueli, klæði, vaðmáli eða öðru efni. Lengra borðið á að vera 2J/2 kvartil á lengd og jafnbreitt pappanum, er áður var ísniðinn. Sá hluti þess, sem lengri er en pappinn, er sniðinn eins og myndin sýnir og fóðraður; hann myndar lok á veskinu; en efst í brotið á því hjá fjöður- stöfunum er sauniuð pappræma, jafnbreið þeirri, sem sniðin var í botninn og á hliðarnar; hún er lögð milli fóðursins og yfirborðsins. Þar sem papp- ræman er skeytt við bakið á veskinu, er saumuð ræma úr saftíani eða eltiskinni með líku lagi og lokið. Fangamark má sauma á lokið og prýða það með ýmsum sporum. Styttra borðið er jafn- langt og jafnbreitt pappanum og skreytt útsaum. Þá er sniðinn mjór renningur annaðhvort úr saffí- ani eða úr sama efni og er í ytra borðinu; hann er festur þannig, að lokinu verði smeygt undir hann, eins og myndin sýnir; sama efni má vera í hliðræmunni, sem sniðin er utan um pappræm- una, sem fyr var getið, og eru þá öll ytri borðin vandlega þrædd á pappann. Hver hluti er brydd- ur allt í kring með bryddingarbandi, og lokið er einnig brytt; þá má tylla með sporum innra hluta veskisins í innanvert bryddingarbandið. Pappinn, sem fyr var sniðinn, er varpaður við ræmun.i. sem sniðin var á hliðarnar og botninn, og rand- irnar því næst skreyttar perlum, eins og myndin sýnir, eða ýmsum sporum t. d. kapmelluspori eða töfraspori. 260. mynd. Bókmiði. Uppdrátturinn er saumaður með flatsaum í ljós- leitan silkiborða; sjá fyrirsögn um, hvernig ná megi uppdráttum o. s. frv. Fræhnútar eru saum aðir, og eru þeir kenndir á 111. mynd. Sauma verður með silkitvinna, og má sauma með einum lit eða fleirum litum, eptir því sem hver vill. í stað kórónunnar og fangamarksins, sem er í miöj- um borðanum, ætti vel við að sauma orð, annað- hvort í bundnu máli eða óbundnu. Kögrið á end- unum er bezt, að sje eins litt og meginlitur silki- tvinnans, sem saumað er með, og má búa það til með því að brjóta örmjótt inn af borðanum, og draga 1 silkitvinnaþráð í senn í brúnina á hon- um; því næst skal búa til kapmellu með þræðin- um. Einnig má búa til kögur á þann hátt, að draga 1 enda í senn í borðann, þræða nál með silkitvinna, og festa því næst hvorn enda með steypilykkju, svo að bein steypilykkjuröð myndist á borðanum ofanvert við kögrið; en hægast er að búa til kögur með því að rekja upp endana á borðanum. 261., 262. og 263. mynd. Saumaveski. Þá er búa skal til veski þetta, ern sniðin 2 borð sitt af hvorum lit; í þeim má vera ýmiss konar efni, t. d. vaxdúkur eða klæði; lengdin er8þuml., en breiddin 4 þuml. Þessi borð mynda ytra og innra borð á veskinu, og á hið síðar nefnda eru saumuð hólf, til að geyma í tvinnaspjöld og nála- brjef; sjá 261. mynd. Eptir miðjunni er festur þríhyrningur úr „floneli1', liöggvinn út með laufa- skurði, og í hann er nælt nálum og prjónum. Eæma er fest á innra borðið öðrum megin við renninginn, og undir hana er smeygt brjefi moð tölum, sem klippt er í þríhyrning. 262. mynd sýnir ytra borðið; á x/4 hluta þess er saumað hólf til að stinga í skærum, og á annan x/4 hluta þess er saumaður útsaumur með silkitvinna eða „zephyr- garni“; þegar þessu er lokið, eru borðin þrædd saman og brydd allt í kring. Tala er fest á '/4 hluta veskisins, sjá 262. mynd, og hnezla saumuð í eitt hornið. Þá er veskið brotið saman og hneppt, eins og sjest á 263. mynd. 264. mynd. Koddi í hvílustól. Koddi þessi er aflangur, og verður stærð hans að samsvara stól þeim, sem hann er ætlaður. Fóðrið er
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða 1
(8) Blaðsíða 2
(9) Blaðsíða 3
(10) Blaðsíða 4
(11) Blaðsíða 5
(12) Blaðsíða 6
(13) Blaðsíða 7
(14) Blaðsíða 8
(15) Blaðsíða 9
(16) Blaðsíða 10
(17) Blaðsíða 11
(18) Blaðsíða 12
(19) Blaðsíða 13
(20) Blaðsíða 14
(21) Blaðsíða 15
(22) Blaðsíða 16
(23) Blaðsíða 17
(24) Blaðsíða 18
(25) Blaðsíða 19
(26) Blaðsíða 20
(27) Mynd
(28) Mynd
(29) Mynd
(30) Mynd
(31) Mynd
(32) Mynd
(33) Mynd
(34) Mynd
(35) Mynd
(36) Mynd
(37) Mynd
(38) Mynd
(39) Mynd
(40) Mynd
(41) Mynd
(42) Mynd
(43) Mynd
(44) Mynd
(45) Mynd
(46) Mynd
(47) Mynd
(48) Mynd
(49) Mynd
(50) Mynd
(51) Mynd
(52) Mynd
(53) Mynd
(54) Mynd
(55) Mynd
(56) Mynd
(57) Mynd
(58) Mynd
(59) Mynd
(60) Mynd
(61) Mynd
(62) Mynd
(63) Mynd
(64) Mynd
(65) Mynd
(66) Mynd
(67) Mynd
(68) Mynd
(69) Mynd
(70) Mynd
(71) Mynd
(72) Mynd
(73) Mynd
(74) Mynd
(75) Mynd
(76) Mynd
(77) Mynd
(78) Mynd
(79) Mynd
(80) Mynd
(81) Mynd
(82) Mynd
(83) Mynd
(84) Mynd
(85) Mynd
(86) Mynd
(87) Band
(88) Band
(89) Kjölur
(90) Framsnið
(91) Kvarði
(92) Litaspjald


Leiðarvísir til að nema ýmsar kvennlegar hannyrðir

Ár
1886
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
88