loading/hle�
(5) Kvarði (5) Kvarði
— o o > * cn o o _ O) o _ o o _ 3 00 -n o =1 ■0 a o s r CD . J)aö er alkunnugt og' margrcynt, aö í livcrjum þcini staö, scm áfeingir drylskir tíðlsast / á annað borð, verða margir að oftlrylilijumönnnm, og skerða með því ekki að eins eignir sínar og idjuscmi, Iieldur spilla þeir lieilsu líkamans og jafuvel viti sínu og góðum siðum og fiarmeð virðíngu þeirri, sem þeir annarskostar mundu ávinna sjálfum scr og J>jóð sinni. Af þcssum rökum eru nú stofnuð raörg liófsemdarfelög um víða veröld, cinkum Ljá þcim þjóðum, sem bezl eru menntaðar, og hafa þau borið, og bera bvcrsdagslega, blcssunarríkan ávöxt fyrir lönd og lýði. Nú þó að slíks þurfi að sönnu alslaðar við, þá inun vera óbætt að fullyrða, að hvergi bcri jafn- / brýna nauðsyn til þessa og á Islandi: því bæði er landið svo fátœkt, að það iná ekki ausa út til ónytis milli 80,000 og 120,000 rdd. á ári bvcrju, sem (með Jeignin) ekki er leingi að draga sig saman í stórmikið fe, og þó er bitt þjóðinni enn mcira niðurdrep, að dcyða og ónýta með þessu eitri og ólyfjani svo mikinn andlegan og líkamlegan krapt margra góðra manna, þarscm 4 aldrei hefur verið jainmil.il nauðsyn og nú, að verja öllu því góðu, scm í voru valdi stendur, til beilla og framfara fósturjörðu vorri og sjálfum oss. Jessvegna urðum vér stórlcga glaðir við, þegar sú fregn barst oss til eyrna, að bófsemdarfélög væru þcgar stofnuð á íslandi, og þótti oss skylt, að láta ekki vorn blut eptir liggja, og gerðum félagskap mcð oss, og rituðum lagagreinir / þær, sem vér nú scndum til Islands með þeirri bœn, að sem flestir verði til að íhuga þetta mál, °g flónga i lög með oss. Biðjum vér þá að rita nöfn sín á hið lausa blað, scm fylgir bréíi þcssu, og senda það síðan cinlivcrjum af oss, lielzt mcð póstskipi í vetur, þareð vér liöfum í hyggju, að auglýsa á prenti að vori komanda nöfn félagsmanna með öðru því, sem féJagið snertir. °°


Það er alkunnugt og margreynt

Það er alkunnugt og margreynt, að í hverjum þeim stað, sem áfeingir drykkir tíðkast ..
Ár
1843
Tungumál
Íslenska
Blaðsíður
4