loading/hle�
(17) Blaðsíða 11 (17) Blaðsíða 11
KATILU HffiNGII HISTORIA, U tilkiptetill Sote, skipteÞarskiott um,adhan l>ulus,qus de bumerofufrenclebattir tagt Ketilli, ahuptus; hnepte ,Sota under iig og hio af honum Jentiens autem bunc doltm Ketillus hominem >ua»i- hohdul, og for lyna ied, og kom Joiada- hos þrebendens bumi proflemit éiqitt^ caput amputat, gjn tii Arhaugs, þ ar var kata hryd, Ketill prœjatus \elle Je jam ipjitis \irilitatem experin, Hihc icte í'tg a mote nordrenu a haugm, J;ra- Ketillus projtftui, in deflinatum certamini locum jer'u tnar atte SonsÞan er hoduar inet, han var prima jejii jerxenit, j ubi tum procelluji ejjundelantur rog komin til motíins, t>a Framar var ko- imhes, yocabatur autem biclocus Arhaug, juod jtgni- nnn i lirte, tok han tii orda, huort man ficat tumuluni JluVúMel flu\io adjacéutcm, nam prœaltus Ketill komin td Aorhanx eda ei , Boduar bic erat tumuúts,in cujtis verticem ajcendens Ketillus con- nia-’Jcr, þar er ia madr: er eg kan ein- fedit, facie boreali plagœ ob\erja. Tiliuui babuit Frama- kis til ad geta, fand nu lueinar bioded rus nomine Bodouarum, qui ffeftátum certamen illttc honum til vor leige. Boduar efhanerko- nerat. Difcubuere in triclinics patcr \dr flitu, cum hic abillo, min, íydan foru ueir tii hatixins og fun- nwn in determmato loco adejjet Ketillus, interrogatus, du Ketil eingen ío'du Hoduare iua komid, rejjondet, yidijje fe ibi bominem ignutum, qui, quis qua- lydan for Hodtiar hailgfins og uppa hau'gin Us\e ftt quamvu ignoretur conjultum tamen ejjeper fi- fioduar mælte huor er ia hin hate a hauge mulos eum invitare; ncque mora , emittuntur in bun c fittir frpiiharde madur, finna vil eg T> ]g, locurn Jervi, qui Jlatim reverft, neminem ibidem febi vi- Ketll ÍUarar, Ketill œ Hrafniftu mattu mig fum ajunt. Hisauditis ipfe Budvarus, Jurgens étriciinia% kalla Hoduar F: upp skalltu ryía og gan- i« eundem locum egreditur, confcenjoqtje tumtdo, K'etillum ga hauge af, tolv han i faetur Katle ‘n bwtc modtcm alloauitur: Quis bic procene jlaturæ víV og di'ö han ofan af haugnum. ta kuad tantum frigoris Yim mafculé JuJlinens ? Seque eum convé- fiuduar, reindur murr’du ef J>u byfe vit nire velle adjicit; cui Ketillus, Kctillum RofnijlcnJem fVamai'i tui ad fiaifur Odin er hans fuii- »>e vocabts; retulit ille: fnrgito tu deque tumttlo dijcedito. true, þa reiddift Kcrii er han ncfndeUdin Deinde pcdibus Ketiili prebcnfis, eum de tumulo detraxií, þlli ad Kcnl trtlde emgen a han. Sydan adiiciens vires ejusfatts explorandas,fe cumFYama.ro con- for Kettil med Boduare og var þar um grefeurusfet, quippe cui ipje Odinus opem jerre joleat, nottina, og fát ed næfta honum. En um Audito nomine Odini Ketillu multum mdigtiabtiur, quip- morgunen baudft Boduar ad fara med ho- pe non modo ej vulium detulit bonorem, verum et'wa num Ed fæ man i mocte Framar, Ketiil odio eum habuit. His colloqm fenitis, Ketilhu Bodvarmi yiilde Pad ei, fca mun eg ftra med Vier (quieum invitavcrat) ducentem ad ædes ipfeuts Jequitur% íagde Hoduar, þad villde Ketill óg foru feir nbi proximum bero oceupans locumpernoftabatur. Sequenti fii Aarhaugs, Framar for gremande til ttutem die ( quo confliciandum ipfis erat ) Botlvam febi 'm haugfins, og voru þeir yar fírer Boduar animoeffe Ketillo aut propriis xiribtis, ad propul/audunt og Kerill fiormenner, þa fagde Framar upp periculnm certam'mis operam ferre, aut et'uin aliurn his Holmgongu log, Roduar heillt firer Katie laboribus fufí'mendis parem pru ipfo fubfeituere, ait, cui skillde, cn eingin firr Framar. Framar Kctiilus priorem febi pUcere conditiouem rejpoadet. jamfj niælte skaltu nu heildur vera Fiande min ambo nugna cumitautium feipati caterVa in lacum cerpa- enn Sonur Boduan Hoduar kuad han fialf- »»/»» deflinatum egrejfí, Antagonijlam Framarum ibidem an hafa íagt i fundlir frændfeme cc millum exjþeftant, qui paulo pojl frendens eodem Venit, legi- Jcrra ir.cj fiolkinge fynu og golldrum og bnsque certamims provuuciatis, tilium Bodvamu, quevt adur Þeir borduft, flœ orn af skoge og clypeo Ketillmn dejenfuruvt vulerai, hunc in modum allo- ad Framar og fieit af honum klæde. þa quitur: Jam pojl bac, te potius bofeem quaut feliuiu kuad Framar vyfu. Illur er Orn t íinnc, agnojcam, cui Bodvartts, tu tpfe magi.cis iitcantationibiay eikin i færa kuide, fære han fynar greipur, quibus Xalde deditns es mc abditafei. Non dum certamen gular i fara flæde. þa íokte Ornen fo faft txorfe erant,cum é propinquis fylvis Aquila ad Framarmn ad Framar at han vard ad veriaft. t\i kuad advolat Vefeesquc ipfius lacerare cccpit,qui carmen pro- han, veifar fu nu vængiupt, vopnum mun nunciat, cujtts bic jenjus. imnwtis aqniU, qttie flavis juis eg þicr heita, vafrar t>u nu vynd3, lem ungvibus me vulnerat. inflante autem Aquila xehemen- vita viiiér mig feigan , viltur ertu vyd- tius eum Ucerando, adeo ut fle dcfendere coaíius fit ,rurftis fare vier munum íigur hafa, hlyfdti ei- eam carmine alloquitur, cttjus hic qHaliscunque fenftts; ge Hænge, j»ui han skall firre deiga. Sa Alas jam agitas , anm iu te dirigam, huc illuc xagaris, atce firr ad hoggua er æ var skorad- Ke- xeluti mortemmihi omjnanr, fedfalleris tuo augurio, ego ti!l hioa oxl Framar, og beit ecke æ, han enim palmam o'otinebo, atqui Ha ngus prior morietw, nt ftod kirr firer og vatft ut, þui hoggid (quæfo) igitur ipfi parcas- Dethde Ketillus (quilege pu- var nnkid Framat' hio til Kctils i Skiolldin, gnam exordiri tenebatur) Xalido Wugladium in httme- og klauf han nidur i giegnum. K. hio aa rum Framari, fed frufira, adigit qtti paululum Xebemen- adra oxl [Framar og beit eingin æ, þa tiáitfus concujfus;, grandi ifiu cljpeum KetilU tentaxit matlte Ketill VÍd íuerd fitt, ecke varde pemttisque dijfecuit, Dtnno autem Ketilks altero cjushu- mig B 2, merofi \ ' V: . ...ó; ' 1 i . . vy " ■


Ketilli hængii et Grimonis hirsutigenæ patris

KETILLI HÆNGII ET GRIMONIS HIRSUTIGENÆ PATRIS ET FILII HISTORIA SEU RES GESTÆ
Ár
1697
Tungumál
Latína
Blaðsíður
28