loading/hle�
(22) Blaðsíða 16 (22) Blaðsíða 16
w Katilli hængii historia. I mieg lylc. Lopthanu feftar konu finne, en cum jucunditate, qtum putnrat, Dt'tnie "vulncribtu! ejns mdre Þ skorenne> la han liggia ham þann5 adeo Jidelitcr obligatcs^ ut nuliwt ampliuó ipfi ajfierreut -íein Geirhilidur. Ganduykur eckia hafde dolorem, titndem in femnum Uíeltatur t quo iterwn pojl atc, var Grymur- ta Grcein finna ineina> Jujficentem quktcm SJcuJfo, \irginem quanullam yúle- han ftock >a a Paecur er hann ía huar han rat jormofioremunquam, in le8o juxta latusJumn etibare var ad kominn, og brende hominn adkoll- anhmdycrtit, elegantiam formte pariter ac \ultus linea- dutn kollim j endreipte vyne a varer Lop- menta talia referentem) qualibus Loptbunam prceditam thænu, |iu af henne var allur trolla íhr- fuijjememinit: \idit infuper Jub fcabeUo, lctto ajfxo, lar- kur ur fcui hun flepte hamnum. Og vak* \am fimildimam ej, quam pridie exbibuerat Geirrida. Ha- nade hun skiott vit og mxlur nu hcfur rum igitur rerum noyitute perculfu d leCío quippe fmatt- huortueggiu ockar vel oi'dtd, eg gaf þier ejiys yntlnera erant defliit, reque diligentuos fecum perpen- lyf fra aunduerdu 3 enn i>u komít mier ur /<*> tandem quœnam bujas infolentke ratio fit, intellexijje anaudutn þeílurn. Grymur mælte, htior- fe putans,lar\am primo exurit, Loptbœnœque a lar\is G? íu komltu hter, eda med huóriu more er qualitatibus Giganteis liberatœ ori \inum infiillat, qu*y um hag linn, hun íuarar litlu lydar en ubiffiritiu liberius meare ceperat.jam expergejafta (sr^ani- |>u varft farin ur vyk auitur, fra Harall- mi compos, jam, inquit, uterque nojlrum mutuis egrcgic de Heríerfodur mynum, mælte Grymhil- funíli Jumus auxiliu, ego te fanandoi tu me á monftroft der ltiupmoder myn mier íuo mælande. lar\d liberando : at ille eam magnopere interrogare cccpit, Nu skall ec launa í»ier Lopthæna ad bu he- unde ipfam brec calamitas cepijfet: quisnam\e ejus fiatus tur fynt mier rnagan dag briosku og battenus fuiffet: cui ilh,paulo, inquit, poft tuum ab <edi- þuerud, íydan eg kom hyngad, iaet eg busHaraldi, patris mei, difieffum, cum adbucibi ejjm, in- pad verda ummælt, ad Pu verder ad hin- jufia mea no\erca Grimbiilda niibi, contumacia accujatæ, ne liotuftu trollkonu, og huerfer nordur fuis incantationibus talem induxit lar\am, inbunc locum til Gandykur, og bigger i-ar ad heller og relegatam fratru Jui imnmk Hrumneri injuriis expofuit, íitier bar i fnodrenu vid Hrumner Broder nullo modo ab bac calamitate liberandam, nifi acciderent minn, og eigiít f id vid margt illt, og mibi bac tria: primum aliquem bominem fanare, fecun- hafe Þui vcrr er fig fydur herdur, þuskalt do, alicui ofiulum ponere, tertio communi cum aliquo og vera huomleid oilum trollum og mo- uti letto; ad quod triplex opits abfohendum tuajam uja num t>U skalt og vera alla I>ynaæfe i þef- Jum operas idque oportuné, yam tui maximé interjuit ab- (are anuæd, og alldrei ur henne komaft, Jolutum fttijfe, to pracipue, quod fis Jponfts rneits: & nema noc’kur menskur madur tui jate fcier, proinde, quid jam faíii opus fit, fupcrefi dicereís nimi- þeitn þrem hlutum er þu beider íem eg rum , ut ,úbi mc patri rneo refiitueru, quam primumfo- ueit eingin mæn vera.' Sa erfirfte adbig- /í»»» ritu conjugium nofirum confummattdum cures. His gia lyf af Þier, anar ad kifla £ íg, ia I ri- omnibus audítis & approbatis Grimo \irgine fibi adjuníis, die ad iiggia i einre længogbu. Nu he- inlocum, ubi priuscumjociis pernoQabatur,rediit. Deindt fur f>u aila þefla hlute vidmig giorda, en- naYigio , quod prius carnibui balanarum paffimperea lit- da var bier skildaft um. Nu vil eg iu tora in\cntarum,onera\it,fequente \irgine, conjcenfofm ftitier mig i vyk auftur till fodur myns, (þem\entifecmdi,qui jam defiderabatur, (erat quippe og drecker till myn Brulaup bitt epterþui tranquillum mare) \ela explicat, ufus in boc arte, di\i- fetn ætlad var, fidan tor hann heim til ska- nitns fibi pariter ac majoribiu futs Rafnijhe incolis con- ja íyns, ba ur nogur veidtange, læ þa eejjá, qui quotiescumque tranqiUitas mans curfum na\i- hualur i huorre vyk, hlod hann bratt feriu gaturis denegabat, explicando \ela \entos fecundos fibi fyna og hielt fydan fra lande, voru jtaug conciliabant: qua ars nec Grimonem jam fefeUit, \entii tUC/a Sktpe Grymur och Lopthæna tok fecundis protinns ex \oto adfiirantibus, qui eum, rum han Jfa til liftar íinnar fem nafdc Ketil n<t\i, qua \ebebatur, infnla Rafnifiareddidere,ubi ajuú tader hans og adrer Hrafniftu menn, ad latubundu fal\us JoJjjes exceptm tfi. hann bra upp fegle i logne, Rann >a bir °g filgde til Hrafmftu, þottuft men aller hafa heimt han ur heliu. CAP. IX. T itlu fvdar for Grymur i vyk auftur, og Lopthæna medhonum, Grimhilldur rie- de nalega ollu Rykenu £ar auftur, En £e- gar Grymur kotn, kiende aflsmunar, liet han taka Grymhillde og fara belg a hofud henar, og beria hana fo i hel med griote % CAT. IX. Paulo autem pofl Grimo in fitium Orientalem comitan- te Loptboena projicifcitur: GrimbiUda autem , (de qwt fupra dixintus_) uxor Haraldi, qui & prajeitus fuit iftiui proYmcia, Pater Loptbcena, apudmaritum authoritate plurimum potuit, adeo ut ex ipfius libidine , omnia per ijtum traíium penderent. Hic Grimo memor priftina inju- /


Ketilli hængii et Grimonis hirsutigenæ patris

KETILLI HÆNGII ET GRIMONIS HIRSUTIGENÆ PATRIS ET FILII HISTORIA SEU RES GESTÆ
Ár
1697
Tungumál
Latína
Blaðsíður
28