loading/hle�
(23) Blaðsíða 17 (23) Blaðsíða 17
KATILLI HÆNGII HISTORIA. 17 ojt brena fydan luiad liann halde adnrlagt injuria magnum ftcmas <tujut Grimbildam, comn mari- Haralldí huornenn fand hakle, giorde han to jctlerh gojlulatam, ad jupplicia popojcit-, mortique de- þa BrullaUp til Lopthcenu, og for heim til yotam, capite ejtos prins facco circumdufio ,lapidibm obru- ’ Hrafnittu. Haralldur Heríér giptift i pridia endam, atquc dt'mde in cineres redigendam curaVit. De- finn, og íie'Ck fjorgunar Jtorarins dottir. inde ubi nuptiœ celebrat<e junt ,no~va nuptácomitantet in Ecke hotdu fcaug Grymur og Lopthæna Rafnijlam remigravit. Baraldiu yero comes tert'wn duxis- leitige adur iaman vend adur þaug attu dot- fe fertur uxorem Thorgunnam Tbprarini cujusdr.m filiann rer þa cr Brinhilldur hict, hun vox upp 1 Non diu in matrimonio yixer.it Grimo, cum ex uxere fili- Hrafniftu og var hin frydaíta ntei, unc Gry- am fufcepit tiomine Brinbildam, quœ annorum aliquot fa- mer henne mieg. En l>a hun var tolf ue- f.ta , Jorma elegantia, aliisque doitbití mlli jecunda, a tre , had henar fa madur er Sorkuer hiet patre plurinmm amabatur. Annorum autem duodecim fattœ 0<r var Suada Son , hun villde ei ganga nuptias bomo qu'ulam umine Sarkyerus, Syadœ film, ctm- nted honum, D i-ad Baud Sorkuer Grymur cupiit, qui cum repugnantem úr' maximc in\itam puellam a holm vid lig. Grymur jatade Holmftef- ' audiret, indignatus Je jjnrni, patrem puelLe Grimouem nanne, Sörkuer var SUenskur ad ætt, og adcertamcn pro\ocat: neque Gr'tmo certawen detreftaVit % l>ar atte hann bue ad ftyra, at halfsmana- intra dec'mum quintum diem abfohenium. In Syecianatus dar frefti skiilde holmftefnan vera. Gry- erat Sorcyerus ,ubi etiammulta pr<ediacoucredita,yeljure mur kom til holmfms 1 netndan tyma, og hareditario habuit. Cum igiturjam adejjet Jlututum cer- hafdid fuerdid Draguendil er fader hans tamini temptcs, Grirno in definitum loemn egrejftcs ,boJlem hafde att. tbi obVium babet, quem Grimo gladio Dragfendel, qui fu Grymur hio fo miog hid firfta hogg, ad erat Ketilli, primo jlatim coucur/u itacecidit, ut gladio lian ílæmde undan Sorkucr Badar fæturnar, inde in meditw jenmr adaflo, yulnereque continuato, binc anan Ö nedan hnie en hin þ ofann ummiad- infra poplitem erumpente, utrumque ej pcdem adirne- inernar, og vár han fegar daudur, epter ret. boc collapfo mortuoquc ,c,elerisqtte ejtcs comitibm in- þad drapu þeir a!la higdarmenn Sorkuers, teremptcs,carmcn moduiabatur, cttjfts utcumque talis jenftcs. þa kuad Grymur. Hier hofum felt tilfol- fi<tí SusSviu, uamrSue tauipiauuiiu KuyKœrroie wv b dai'j trigdaiaula tolf Berferke, þo var Sor- !iv avacptióíxaot irret& fygOfoe \tyu jj' to» jjjucr feggia jjeirra, þrott ramafti, ^roftur papcSpitvoe rlw d-uynVggc x pk •yufxíaoi d.-nv.atM. annar. Grimer kuad enn. Firftinan eg lei- Hic duodecim infidcs procumbere feci Gigantes, quo- }ta epter, fodur mynum, skal myn dotter rum Sorc\erus fortiJJimus, deinde Tbrofiua Ego autem ei naudug giptaff &c. Grymur lif cr og for patrem meum imitans filiam inyitam nuptui mnlocabu, heim íydan I> eflu var lokid. Deinde Grimo molumis dvmum rediit, aliquot autem an- Nakru vetrum fydar hafdi andaft Boduar nis pydterUpfis mortuus efl Bod\am Twnarifilm, cum FramarSon, han atte dotter vid konu íín— tx uxore filiam fiuficepifijet nomine Tborniam, qua mater ne er >orni hiet, henar Son var iorbiorn fiuit Tborbemi Talkji, cujtn filirn Ketillus Widbodius: pa- íajkut'fader Kietils Vidbiodz: fader iornir er ter Tborn’ue uxorem babuit ***. Hrafinbilda autem Oíte. *** Hrafnhilldur for Þaheimi hrafniftu iltengnfilia,mortuo irnrito, in infiulam Rafinijlam, ad Jra- tiil Gryms Broder Jyns. J orkiell er nefn- tretn Juum Grinumem, renúgraVú: qu.t paulo pojt pro, dur ein agiaftur madur, han var Jallifcr Vnic'ue Naumdalenjis prafefio tiomine TbcrcbiUo nupfiti Naumdala híkc, han bad Hrafnhilldar Ke- erat ille Vtr multis yirfutibus praditus. Horum Jilius tils dotter, hun var honum gipt, þeirra fuit Ketilltts cognomento Hrengtu, qui pojlquam Rorecurn Son var KctilHængur, er inncbrende Hra- Ilarecwn Rilldrida filios, quod cognati ipfitu Tboralfi rek og Harek hillarydr ímc, hrer þad beir nomen male detulijjent, ma eum ipjorum domibtis 'mcen- ræ^du toralf frænda hans. Epter Þad for dio abfumendos eurajjet, in islatidiam migrayit, totumque Ketil til Illandz og nam aull lond i millum trafium, duosfiuylos Tbioja (f Marcarfiiot interjacen- hioíl æær og markarfiiotz ogbioadHofe tem occupayit, ubi locum /tdibus fuis exflnmdis idoneum hans Sonur Rafn logíogu madur -firfte er elcgit nomine Hof, 'ul eft, favum. Tilios bictres babuit, hier var alflande, Sonur hans var Helge quorum primus Rajimus, primtcs jslandorum leglslator. fader Helgu, eratte Oddbiorn Aka fmijiur, Alter IJelgo Pater Helghe uxoris Oddberni Akjsmidtri. hin ^ridie var Storolfur fader Orms hins Tertitvs Storolfus pater Ornmnsfortis <sf Rafnbildœ uxoris fterka, ogHratnhilldar,er atteGunnar Baugs GunnariBogii,cujus filius erat Hamundus,fater Gunnari Son ; þeirra Son var Hamundur facler Gun- de Hlydarenda. Grymo autern lafiocorrus, quam diu yixit, nars íem ur a blydarenda. Gryinur bio i injnjula Rafnjla habitayit ,Viy tandem grandayut faítus» Hrafniftu til elle , og vard gamall madur, cujus filius erat Otto vhilobelus \irtute cr rerum gejla- hans Son var Orvar Oddur , og lykur rum, quod Jequens bijtoria tefiatur, claritate eonjfiuuut. hier tefláre Sogu fra Kattle Hæng Hijloriarum Ketilli Hangii, Patris Gry~ og Gryme Lodin kinn. monis La/iocorri filn, fim.


Ketilli hængii et Grimonis hirsutigenæ patris

KETILLI HÆNGII ET GRIMONIS HIRSUTIGENÆ PATRIS ET FILII HISTORIA SEU RES GESTÆ
Ár
1697
Tungumál
Latína
Blaðsíður
28