loading/hle�
(7) Blaðsíða 7 (7) Blaðsíða 7
7 „ modmi triginta-qvinqve annos natus erat, cum religio thrijliana in Islandia 3, reciperetur. „ Snorrius vero Ponrifex ethnicifmi tempore natus erat, pau- cis noftibus poft convivium qvoddatn autumnale, i. e. initio hyemis, vel autumno, fi hic feparatim computetur; fed religio chriftiana publice recepta eft ante mediam æftatem; (Gisla-Saga Sursfon. collata cum Eyrbijggia-Saga cap. 14.) atqve ideo Snorrms dicit propemodnm, qvia plusqvam qvarta pars anni ad 35 ætatis annos Snorrii Pontificis complendos tunc deerat; attanden- dum enim eft eirca hos duos computandi modos, qvod veteres, dum tem- pus, qvo res qvædam evenit, narrant, annum folummodo ponant, tempore anni, qvo evenerit, non indicato; ut vcro longitudinem temporis vel fe- riem qvandam annorum enarrant vel determinant , talem annum, qvi hye- mem íiinul non compleftebatur, haud facile computarunt. Deinde obler- vandum eft, hos duos computandi modos, ubi de longitudine qvadarn tenl- poris fermo eft, dimidio anno, æftatenempe, a fe invicem fæpiffime difcre- pare vel aberrare; antiqvusenim calculus annum, qvi hyemem habuit, com- putavit, novus vero annum, qvi exiguam tantum æftatis partem habuir, non computavit, & hunc computandi modum autor vitæ Oíai San&'i fecurus effe videtur, dicendo: ,, qvi calculos accurate fubdtícunt, dicunt Regem Olaim Sanffium in Norvegia imperajfe XV annos, ex qvo Sveinn Comes in exilium adtus efi, fed prius hyemali tempore regium nomen ab Uplandiœ incolis acce- perat;,, annum ergo ibi ab æftate incipit. Dnus Epifcopus Finnus ffohan- nceus T. I. p.71. fcribit: anno 1029 ineunte e regno excejjit. Minimei non initio anni fecundum biographi ejus computationem, qvippe qvi annum ab æftate aufpicatur, fed hyeme; atqve ideo hic idem biographus annum 1029 inter annos itnperii Olaviani numerat; tunc enim maxima anni pars, ex ejus hypothefi, elapla erat; unde etiamaddit: „oc hafdi hann J)á verit lcongr yfir Noregi xv vetr, NB. med j>eim vetri, er jpeir Sveinn voro bádir í íandi. „ i. e. & tunc XVannos in Ncrvegia imperaverat, fi NB. ea hyems an- numeretur, qva uterqve, ille & Sveinn, ibi adfuerunt; „ pro rei enim veri- tate, & accurate, fupputando, Olaus Rex 14 tantum hyemes in Norvegia imperavit, ita ut ibi fcdem vere haberet, fed XV æftates; atqve adeo hic hijemes pro annis fynecdochice non ponit. Contra vero Sighvatus fine omni dubio hyemes fynecdochice pro annis ponit, eumqve ultimum numerat, qvem Olaus in Gardarikia egir. Erat Rex Olaus, cum prælio caderet, 35 annos natus , nam æftivo tempore natus erat, æftivoqvc tompore cecidit. Verbo, qvocunqve modo hoc animo verfo, aliud reperire non pöílum, qvam qvod annus 1015, primus imperii Olaviani annus emergat. Qvando contra initium anni ab æqvinoíftio autumnali compntatur, (qvod antiqviífimum æqve ac refiiílimum eíl'e ftatui in notis ad Epiftolam Snorronis, pluresqve hujus rei rationes poft deprehendi) tum Olaus Tryggvi filius an- no c


Observationes et emendationes ulteriores

OBSERVATIONES ET EMENDATIONES ULTERIORES IN GUNNLAUGI VERMILINGVIS ET HRAFNIS POETÆ VITAM EX ERUDITORUM QVORUNDAM IN ISLANDIA AMICORUM AD SE EPISTOLIS COLLECTÆ, et MAXIMAM PARTEM EX ISLAND. LATINE VERSÆ NUNC VERO EDITÆ PER JOHANNEM ERICI, a Consil. Confer. & Bibloth. Regia.
Ár
1786
Tungumál
Latína
Blaðsíður
8