loading/hle�
(10) Blaðsíða 10 (10) Blaðsíða 10
ÍO •á á -á á k ■ á á -á ■&- ob facliones optimatum ex cæde Viga-Styris natas. Harc vero fre- qventia arguniento eíle neqvaqvam poteít hæc comitia eadem fuiile, in qvibus Gunnlaugus cum Rafne conflixit, & lex de duellis judicia- riis abrogandis lata eft. Nec Comitiis anni roi r, ad qvem utrumqve refero, íimilis vel etiám majoris freqventiæ ratio defuit, cum in eis de viri nobiliílimi & omnibus acceptiílimi, Hoíkuldi nempe H-vita- nefenfium Pontifícis, cæde ageretur. In hac enim caufa ex uno latere Floíius & Sigfufidæ, ex altero vero Niall cum filiis, potentiflimum avemvis optimatum fuas in partes traxeruntj & illi qvidemHallum e Sida, SKaptium Thoroddi legiferum, & piures; hivero, Aígri- mum Ellidagrimi, Giflerum Album, Hialtium Skeggii, Gudmundum Opulentum & Einarum fratres, nec non Snorrium Pontificem, qvos omnes & piures adhuc Nials-Saga (F) operofe enarrat in his comitiis adfuifle magna manu ftipatos. 3) Qvod Eyrbyggia-Saga Gunnlaugum qvendam Ormstungam inter eos optimates numeret, qvi Snorrium Pontificem anno, ex Tuo ealculo, 1008 á tranfitu Albis Borgfiördenfis prohibuerunt, me mi- nime latuit, cum eandem hiftoriam (/) ipfe retulerim. Ideo vero induci non potui, ut noftrum intelligerem. Hunc enim, utpote juve- nem, in familia paterna, adeoqve fub poteftate patria adhuc confti- tutum, & nondum fui juris fadum, inter principes territorii, ætate pariter ac auftoritate pollentes, collocari, patre præfertim vivo ac Í>ræfente, incongruum, & á moribus veterum alienum , atqve ideo criptore fatis accurato, qvalis Eyrlyggia-Sagce autor eft, indignum, vifum eft. Hinc oportere cenfui alium qvendam intelligi, eodem cum Gunnlaugo noftro, ut olim fæpius ufu venit, nomine & cogno- mine gaudentem; -isqve fe ultro obtulit, Gunnlaugus nempe Orms- tunga, avus Illugii maternus, noftri vero Gunnlaugi proavus. Nec temporum ratio obftitit. Si enim computemus Gunnlaugum hunc feniorem anno 920 natum efle, & 20 annorum fuifl'e, cum filia ejus Thorida Dylia nata eft, 40 vero cum ea Illugium Nigrum peperit, tandemqve 60, cum Illugius matrimonium contraxit, (qvæ tempo- rum intervalla plus fatis fufficiunt), anno 1008 annum ætatis 88 fuper- greflus non eratj qva ætate eum valetudine & viribus tam firmis efle potuifle, (k) Cap. 113—124. p. 172—191. (/) Ad Gunnl, Vit. not. 3, p, 9,


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32