loading/hle�
(11) Blaðsíða 11 (11) Blaðsíða 11
4i 4'á 4 4 44 4* II potuiíTe, ut exercitui nou iti-longea villa fua (Gunnlaugsftadis enim ad meridiem l'hveraæ , fecundum Libr. Origg. Islaiidiœ (m) habitavit) colledo, fi non confiigendi, attamen confuiendi caufa, interelle po- tuerit, fimilia permultorum, non andqvi folum, fed recentioris etiam, & in his nonnullorum noílri ævi grandævorum exempla facile fva- dent. Ulterius adhuc idem confirmant fynchronifmi in Libro Origg. Islcmdiœ (n) indicati, & á me ex parte ad calcem Gunnlaugs-Sagæ. (o) in Tabulam genealogicam redaíti. Ex his enim Gunnlaugus hicce Ormstunga lenior, fecundum generationum numerum ab lllugio Ni- gro furfum computatum, Hrosílceli fynchronus evadit. Hrosíkell, lécundum librum Originum(p), ArinbiörniDuci juniori, Thoreris filio, coævus erat, utpote ex matertera Arinbiörnis natus. Atqvi Egilli Skallagrimi filio, eidem Arinbiörni etiam coævo, qvi diu ante an- num yao natus, ad finem fere feculi ætatem produxit, eas ad extre- mum ufqve vitæ fuifl'e corporis vires, ut milidæ & armis, fi oculi non caligairent, vacare poflet, Egils-Saga edocet. Unde certe nihil abfurdi vel inauditi emerfurum prævidere potui, fi idern de prædiifto Gunnlaugo admitteretur. His argumentis dudtus ab inido dubitavi, & adhuc vehementer dubito, confidenter pronunciari poflé, Gunn- laugum noítrum juniorem Illugii filium anno Chrifti 1008 non in Svecia, nec in Anglia, fed inlslandia fuiflé. Primo enim prædidum Eyrbyggia-Saga teítimonium vel ideo hac in re omni exceptione majus habendum non videtur, cum tam de proavo ejus, ut nuper indicavi, qvam de alio qvodam ejufdem nominis & cognominis, licet aliis noítradum hiítoriis ignoto, intelligi poflit. Deinde neqvaqvam pro- babile eít, autorem Eitœ Gunnlaugi noftri ignorare id potuiflé, fi hic controverfiæ adeo celebris &c vulgo olim notæ, qvalis illa de cæde Viga-Styris erat, partem fecifl'et, cum res etiam minimas, certe hac controverfia longe minores , qvæ ad eum perdnent, tam diligenter conqvifiverit. Undeejusde re adeo memorabili filendum haud exigui ponderis efl'e vifum eít, & adhuo videtur. Qvod verius putas (q) diiella judiciaria fucceffive, qv/im femel fimul abrogata efl’e, haud parum miror. GunnÍaugs Sagce enim hac B 2 de (w) Ed. Havn. p. 5 5. (0) P. 313. (?) H. E. T. IV. p. 362—63. (ii) Ed. Havn. p. 53. (p) Loc. cit.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32