loading/hle�
(12) Blaðsíða 12 (12) Blaðsíða 12
12 híh-íMMMí- de re narratio non tantum VaUnaliots-Súgœ, qvæ-hanc abrogationem fimul & femel faclam eíle innuic, confenfu fatis fírnhatur, ied etiam per íingula, qvæ in hiíloria Islandiæ occúrrunt, duellorum hujus ge- neris exempla eundo, atqve ita per inducHonem, utajunr, plene lta- bilitur. Qvæ horum Kcrmaks-Saga & Ha/ifrednr-Saga (;•) memorant, in confeílo eft duello Gunnlaugi cum Rafne antiqviora elfe, cum illarum hac de re narrationes ad hujus tempora, feu ad annum xorr, non defcendant. Niáls-Saga vero eo majus'hac in re momentum vere trahit, cum ante hunc annum crebra iatis in ea fit duellorum judicia- riorum mentio, poftea contra nulla. Accedunt 'aliæ rerum priori feculi XI parte, poft prædicftum Gunnlaugi duellum, in Islandia gefta- rum hiftoriæ , qvarum bene multas habemus, in qvibus altifíimum eft de his duellis íilentium, qvod vix evenire potuiílet, fthæc ibi tnm temporis adhuc in ufu fuiftent. Et qvod ad Liófvetninga-Sagam attinet, qvæ fola inter omnes talium hoc tempore duellorum mentio- nem injicit, fingula ejus hac de re teftimonia, in notis ad prædicftum Gunníaugs-Sagæ locum (s), ita mihi excuíliíle videor, ut nuIIuS dubi- tem, argumenta , qvæ inde contra meam fententiam defumuntur, ex ipfa circumftantiarum, qvas continent, ratione, fi modo hæc rite ex- plicetur, fatis dilui pofle. Imo, tantum abeft prædiftam Liófvetnivga- Sagam huic fententiæ adverfari, ut eam ipfam potius qvam maxime confirmet, conceptis verbis & data opera declarando, tam utrumqve illud duellum, qvod, poft iftud Gunnlaugi cum Rafne, oblatum eíTe memorat, omni juris fpecie deftitutum, qvam univerfim, duella ju- diciaria tunc temporis apud Islandos non folum legibus abrogata fuifi fe, fed etiam ab ufu fori penitus receffifíe. Non ergo pro certo haberi debere .videtur, talia duella, poft iftud Gunnlaugi cum Rafne, in ipfo dicafterio generali fapius & oblata & acceptata 'fuiífe, cum non nifi unicum talis reiexemplum, (nempe Thorcris Helgii filii ot Gudmun- di opulenti in Liófvetninga-Saga (t) ), proftet, ■& qvidem ejufmodi, qvod omnes, cordati legibus adverfum ftatim pronunciarunt, qvod- cjve ideo etiam omni efteftu caruit. Nec verifimile eft , duellorum judiciariorum cacoethes animis veterum, etiam poft chriftiana facra intro- (r) Vide Olafs-S. Trygg. S. ed, Skalholt P. II. p. 305—306. (0 p* 156—X58* (0 CaP- XVII»


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32