loading/hle�
(13) Blaðsíða 13 (13) Blaðsíða 13
 13 introduda, adeo infixnm fuiíle, ut repetita hujus legis iteratione opn$ eiiet , partim cum notiflimum fit, talia duella , ob muldplicem abu- ium, ethnicis jamtum haud parum exofa fuifle, pardm, Sc maxime qvidem, cum Te etiam {11) fatente, nullum id genus duelii apud Is- landos commifli exemplum in univ'erfa feculi Xlmi hiftoria, poft iftud Gunnlaugi cum Rafne, occurrat. Omnium tamen minime ex v Hroiíi & EyuTfi Gudmundi filii exemplo, Liófvctninga-Snga (x) me- s mor'ato, concludi poteft, hujus moris reiiqvias ufqve ad Isleiii epifcopi'tempora perduraviife, cumdueilum, de qvo ibi fermo eft, non ad duella juris civilis, de qvibus hic agitur, fed ad modos bella componendi, qvi juris gendum funt, pertineat. Sed nolo in re cla- ra, jamqve ut fpero fatis expofita, diutius hærere. Tantummodo moneoj Gretteris in ordalio fubeundo facilitatem, qvam loc.cit. (y) me- moras, argumento vix efle pofle, hunc probandi modum tunc tem- poris in Islandia notum fuifle. Qvamvis enim athleta eflet duri admo- dum & militaris ingenii, facile tamen, utpote vir cetera prudens, prævidere potuit, necefle fibi fore, ut in Norvegiam delatus, & cri- minis nefandi ibi accufatus, hujus probationis, ab Olao Rege in leges Norvegorum nuper relatæ, periculum fubiret; inprimis cum ob- jeclum crimen purgare impenfe averet, & inter ejus aulicos recipi ambiret; eum vero non mediocriter feverum, &omnis contradidlio- nis impatientem efle, ab indigenis fine dubio audiverat. IDe eis, qvæ porro circa epocham Comitiorum, qvæ incendium Niáhanum þroxime fecuta funt, mones (z), facile fpero inter nos con- veniet, ubi primo ipfam íuper Nis Niáls-Sagœ chronologiam, & dein- de reformationem ejus vel emendationem, á Te, Vir S. V., tentatam, & deniqve argumenta, qvæ hiiic occafionem dederunt, diftincte examinaverimus. Ad primum qvod attinet, ipfe (a) concedis, qvindecim Flofii, incendii auftoris , focios, prælio Brianico in Flibernia interfuifle vere anni 1014; hoc autem Niáls-Saga(b) perfpicue docet commiílum fuifle proximo vere poftqvamFlofius cum eis Islandia profeítus eft; Unde hæc B 3 Flofii 00 H. E. T. IV. p. 3S2. 00 Cap. XXTX. (j) P. 363. (=;) H. E. T. IV. p. 363—64. (a) L. c. p. 363. (b) Edit. Havn. capp. 154 & 155. p-267 & »68, cum cap. 158. p. 274. coUatis.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32