loading/hle�
(16) Blaðsíða 16 (16) Blaðsíða 16
•l6 •é -h -é-H-ís- -é-ís - é-é1 jterfeciíTe, etíamfi id omni dubio haudqvaqvam careat, non tamen ideo opus eíle videtur, ut longum admodum tempus huic itineri tribuamus, cum iter pedeftre Svinafellum inter & Vapnafiördum Islandiæ, in Niáls-Snga (p) defcriptum, qvod auxilia petiturus , me- dia hieme exorfus efi:, & aliqvot feptimanis confecit, documento •eflepolTit, eum pedibus plurimum valuiíle. 2. Eodem jure , qvo credi poteíl, eum Romam ambulafle, eodem etiam Niá/s-Sagœ de reditu ejus verba (q): fóraptr: i. e. re- verfus cjl: qvippe qvx profeftionem qvamlibet notant, ad amuflim feqvi, atqve ideo admittere debemus , eum in reditu jam eqvis, jam vehiculis aliáve vedura ufum eflei idqve eo magis, qvod omnis illa pedeftris itineris neceíTitas, qvam pœnitentix ratio ei forte ante impofuit, abfoiudone impetrata penitus cefiaverat. Accedunt lucu-4 lenta Niáls-Sagœ teftimonia, tam (r) qvod á Gillio Hebudarum Co- mite magna argenti vi ad hoc iter inftrucftus fuerit, qvam {s) qvod Romx haud parum pecuniæ expenderit, ut abfolutionem ab ipfo Pontifice obtineret; qvæ fatis indicant, pecuniam, qvá ad vetfturam conducendam opus erat, ei non defuifie. 3. Iter, qvod Flofio hic ultro citroqve faciendum erat, lon- gius vere non fuit, qvam ut etiam autumno anni 1014, etfi adulto, in Norvegiam redire poflet. Verum cum Niáls-Saga id diferte non memoret, fed tantum indefinite (í), qvod feqvcntem hiemem, vel ac- curatius loqvendo, hujus hiemis partem („um vetrinn eptir “) in Nor- vegia egerit, ipfa ha*c narrado eo haud obfcure inducit, ut ftatua- rnus, eum eo non venifle, priusqvam aliqvanto tempore poft feftum Jolenfe, vel initium anni 1015. Ita plus integro femeftri ad iter lucratur; ídqve plus fatis fuíficere videtur, fi mora,qvam variis in urbibus neíte- bat,utflne dubio debet, eo modo intelligatur, qvo multorum edam hodie peregrinantium, qvi res terrarum vel urbium præcipuarum , qvas permeant, maxime memorabiles in tranfltu perluftrare, earumqve princi- (p) Cop. 135. p. 213—215. (?) P. 281- (f) Cop. r 58- Pag:. 280. (Ó Cap. 159. pog. 281* (0 P. 281.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32