loading/hle�
(19) Blaðsíða 19 (19) Blaðsíða 19
';K -J? r£ -K ' é' 19 dicaí, Thoríínnum anno 1003-■ Raudamelia; habitaíTe, &, paucis in- -terjedis {/), eodem cum Aunundo MoffeUenfi, Skaptio legifero, & Thorfteine Eigiiii fiíio, tempore adhuc vixiíle; Pofteriore vero (g) Thorfinni filios viros fuille tam bene formatos, ut Gunnlaugo haud multo inferiores, vel, fi virtutis, nobilitatis, & opum ratio haberetur (ætatis enim hic nuila mentio eft), matrimonio cum Heiga indignio- res, cenferi poíient. Prius qvod attinet, qvotidiana tam recentiorum qvam antiqvi- orum temporum experientia loqvitur, homines fimui vivere, rebus- qve gerendis idoneos eífe pofte, qvorum unus alterum 20, 30, imo 40 piuribus annis fuperat. Ita ego, etfi qvinqvagefimum ætatis Jzwct+rij annum agens, focios negotiorum in Coiíegio Camerali Regio qvoti- die habeo viros, qvorum unus 30 circiter, alii viginti & piuribus annis me majores funt. Ita etiam Tecum F. S. F. dimidium fere fe- culi jam vixi, intereaqve 24 annos muneribus publicis vacavi; Tu tamen me plus vigintiannis íuperas, & utinam qvam diutiífime, in Ecclefiæ reiqve literariæ emolumentum fuperfis. Vere ergo dici poiTumus eodem tempore, vel fimui vixiiTe, qvamvis Tu jam tum, anteqvam natus eram, rebus gerendis maturus elTes. Eadem racione, eodemqve íenfu, (neqvaqvam vero ut perfedam ætatis æqvalitatem indicaret), autor nofter memorat, qvod Thorfinnus de Raudamelia eodem cum Thorfteine Egilli filio tempore vixerit. Idqve eum vere aflfirmare, eosqve una íioruiíle, præter multos alios feculi Xmi fyn- chronifmos, qvos íingulatim recenfere tædiofum, firmo fatis argu- mento funt eorum uxores, & Thorfinni qvidem, qvippe qvæ Oddi Tungeníis, Thorfteinis vero, qvæ Gunnaris Hlifæ filii filia erat. Iam Oddum fimul cum Thorfinno fioruiíTe, utriusqve genus & a<fta, & fitnul cum Cunnare & Thorfteine, litesa me defcriptæ (h), qvas cum his habuit, liqvido monftrant. Unde Tborfinnum etiam maximam vitæ partem cum Thorfteine communem habuiíTe facile apparet. Cum vero 'I'horfinni ex filio Thorgilfe nepos, Thoríleinn de Hafurs, C 2 fiar- (/) P' 04. (g) P- 74- {b) od Gunnl, vitain Not, 17. p. ai. & Not. 53. 'p. 75-77.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32