loading/hle�
(20) Blaðsíða 20 (20) Blaðsíða 20
20 ■é -é- é -h é 4'« " é' ? ■ fíardarey, jamtum tooR. magnæ efíet audoritatis & potentiæ, nepotes vero ex fília, fratres Thorbrandini de Karítadis, circa annum 980. re- bus gerendis maturi eílent, libenter qvidem concedo, Thorfinnum, (cui vitam benelongam contigifíe omnia fvadent), annis non ita pau- cis Thorfíeine Egilii fílio majorem fuifíe. Verum cum aiiunde (?) conftet, filium Thorfíeinis Skuiium, jamtum anno iooo. virum fu- ifle perfecfæ ætatis, ad prædicfam ætatis Thorfinni & Thorfteinis difterentiam fupplendam , ne 20 qvidem annos reqviri rnanife- ftum eft. Pofterius, nempe inæqvalitas ætatis fíiiorum Thorfínní, & Helgæ Thorfteinis filiæ, tanti neqvaqvam eft, qvanti primo obtutu videtur. Ut enim verum eft, Thorgiifis Thorfínni filii fiiium foro- rem Gunnlaugi Ormftungæ in matrimonio babuífle, Helgamqve Gunnlaugo, anno 988- nato, fere æqvalem fuifle (/*); ita non video, qvidinepti, abfurai velinauditi-emeríifíet, fi vel maxime unus vei alter fratrum Thorgilfis juniorum, qvippe qvos ætate haud parum inter fe inæqvales fuifte, res ipfa loqvitur (nam præter forores, fep- tem numero erant), ipfam Helgam uxorem ambiifl’et. Nunqvamením defuerunt, uti nec unqvam deerunt, exempla virorum, qvi uxores, ao vel 30 annis (qvalis ætads inæqvalitas hic plus fatis fufficit) fe juniores duxerunt & ducent. Sed hoc, qvicqvid eft, controverfiæ eo lubentius feponere polfumus, cum GimníaugsJ'agœ autor, ut ab initio monui, nec Helgam Thorfinni filiis ætateparem, nec de ma- trimonio ab ullo eorum cum ea ineundo actum fuifle afleruerit. Qvod Sigurdum Comitem Cap. 8. pro Rognvalldo fubftitue- rit, certo affirmare haudqvaqvam pofTumus, cum plurimum abfit, antiqvam Gothiæ hiftoriam ita exaftam & omnibus numeris abfolu- tam ad nos pervenifle, ut nunc plene conftet, nulium aiium Comi- tem, præter Rðgnvalldum, Gunnlaugi tempore in Gothia fíoruifle. Confidenter vero negare poflumus, qvod Cap. 10. Canutum Mag- num Daniæ Regem loco Sveinis fubftituerit, cum eos conceptis, ut ajunt, verbis diftingvat (/), in eo tantum, ut ipfe (m) obfervari re- pre- (f) confr. Not. ad Gunnlaugi Vit, p. 12. (&) Gunnlangi Vit. p. 52. (/) P. 120-23. 0») Not, ad Gunnlaugi Vitam p, 121.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32