loading/hle�
(21) Blaðsíða 21 (21) Blaðsíða 21
■4-4' 4 <r& á 21 prehenfione dignus, qvod, communi omnibas veteris Islandiæ hi* íloricis, etiam optimis, de Sveinis Regis obitu errore fedudlus, res qvasdam, fub Sveine geílas, ad Canuti tempora referat. Eis qvæ ad cbronologiam Olavianani, f. computationem anno- rum regiminis Olai Saníti Norvegiæ Regis illuftrandam, fub finem eruditiftimæ Tiue Commentationis (n) attulifti, non eft qvod immo- rer, præter illa duo, qvæ in notis ad Gunn/augi Vitam (o) tetigi,. veri- tatem nempe hujus chronologiæ, & genuinum carminis Sighvatiani de ea fenfum ad qvæ tamen paucis notalfe fat efto. 1. Ut ipfis etiam Olai Fitce verbis, á Te Vir S. V. alibi (p) alla- tis, inducfus, non poftiim non in ea opinione adhuc perfiftere, qvod ehronoiogia, qvam ejus autor huic fuo operi fubftravit, mere arti- fiaaiis, five computandi arte confecfta fit; ita certiílime perfvafus fum, termuium ejus, ut ajunt, ad qvem, íive illum ejus articulum, qvod Olaus nullo alio anno, qvam ^030., vita exceflerit, qvi omni- bus rite perpenfis, principalis in ea eft, qvatenus magna chronologiæ veteris tam Norvegicæ qvam Islandicæ pars ex eo pendet, omnino verum efl’e. Solus ergo, de qvo Tibi mecum disputatio intercedit, eft terminus a qvo, f annus, á qvo qvindecim illos annos, qvos Ola- um regnafte in eonfeilo eft, reaiílime ordiamur. Hoe autem intuitu. 2. Dum qværis: qvid, fi Olaus aimo xorg. in Norvegiam venit U1 anno roió. regnum demum adeptus eft, hoc vero 1029. amifit, faciendum Jit Sigbvafo, qvi eum qvindecim plenas biemes, avteqvam cecidit, ibi regnajfe eanit? fine omni errandi metu refpondeo: Computationem, qvæOla- um anno 1029. regnum amififle fupponit, nihil eontra Sighvatum va- lere, cum certiflimi eífe poflimus, qvod is, utpote intimus Oiai ami- eus, eiqve etiam mortuo, adeo deditus, ut in aula Sveinis Regis, etfi ab eo invitatus, vivere dedignaretur {q), Canutum pro injuíto tantum, ut & re ipfa erat, regni Norvegici ufurpatore, Olaum vero, qvoadvixk, pro vero Rege habuerit, atqve ideo imperii ejus annos C 3 (qvod («) H. E. T. IV. p. 365—6g' (0) P. 175. Not. iii. (p) Hift. Ecol. T. I. p. 75. (5) Conf. SturUum ed. Sv. T. II. p, 11—12.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32