loading/hle�
(22) Blaðsíða 22 (22) Blaðsíða 22
22 *£-«-•&-$-á-á-iÉs -ít-ít- (qvod ipfa etiam carminis ejus verba fic fatis innuunt) ad eilm usqvc diem anni 1030., qvo Stiklaftadís cecidit, numeraverit. Eaqve nu- merandi ratione omnijure uti potuit, perfvafus qvippe, Olaum non tantum animum, fed fpem etiam & conatum Norvegiæ recuperanda: ad extremum usqve vitæ retinuiftei & fpem qvidem, cum Hakone. Comite, cui hujus regni curam Canutus commiferat, aqvis fubmerfor principe orbum eft'et, ipfeqve optimatum Norvegicorum qvosdam, maximi etiam nominis, fecum femper habuiflet, pluresqve Norve- gorum, qvi in tumultu contra eum excitato qviete fe continuerant eventum exfpeclaturi, íuis partibus, íi regnum repeteret, accefluros, &, qvi defecerant, ad obfeqvium redituros, augu'ratus eftet Qr)-, cona- tum vero, cum in hoc ipfo Stikiaftadis occubuiftet. Hoc autem præ- lio fiOIaus vicftorevafillet, regnumqve recuperaílet, annum, qvo pro- fugus fuerat, eumqve ne integrum qvidem, ex numero annorum re- gimínis ejus neqvaqvam demi potuifle, Sigbmtus facile vidit. Unde etiam ideo hiincipfum annum, qvamvis Öiaus præiio caderet, ex hoe numero demi non debere, redle omnino judicavit, cum Oiaus tunc primum regnumcum vitapenitus amitteret. Accedit (utimperiiCanu- tidaruminNorvégia odium,contra veroinfignem OlaiRegis, brevipoít mortem tempore in Divorum numerum recepti venerationém omittam) qvodCanutus nec in plenam unqvam Norvegiæ pofleflionem venerat, cumOlaus, tötoetiamillo tempore, qvoinqvibusdam hujusregniparti- bus homagia ab incolis accepit, in parte orientali permaneret, manu fatis valida ftipatus. Nec Sveinis Canuti fílii in Norvegiam imperium initium vere íumpferat priusqvam ab eo tempori? articulo, qvo præ- - lium Stiklaftadenfe in Olai internecionem depugnatum eft, qvippe qvo ipfo Sveinn, ut regnum patris juflu capefleret, in Vikam primum ap- ' pulit(í). Unde nihil magis naturale, qvam imperii Olaviani annos ad eum usqve terminum numerare, á qvo fuccelforis anni numerari cœperunt. Non ergo in annis regiminis Oiai computandis mentitus eft Sighvatus, fed eos muko magisex iuitemporis ufu íenfuqve, ita,ut ajunt, de fimplici& plano, computasfe cenfendus eft, utad eumreíftein- teiligendum ne minimo qvidem interpretandi artificio opus fit. Qvod vero (r) Confr. Sturl. T. I. p. 743—44. it. 746—47. (s) vid, Sturhcum 1. c. p, g 12.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32