loading/hle�
(3) Blaðsíða 3 (3) Blaðsíða 3
Qvamvis perqvam erudita, & incomparabili, qvar in Te, Fiv Surn- me FenerabiHsJ eft, veteris noftræ chronologiæ & antiqvitatum fcientia omnino digna fint, qvæ in Appendice 1. ad abfolutifli- mum Hifloriœ Eccl-ejiaflicœ Islandicœ opus (a) in medium protuliíli, con- tra vuígarem, ut vocas, Epnchnm Plebifciti, fcu verius lcgis, qva duella judiciaria apud Islandos abrogata funt, eoqve ipfo contra univerfam chronologiam Torfœo-Magnecanam, quam in annisrerum, qvræ Gunn- Jaugi Ormstungce íeu Fermilinguis Fita vel ab ípfo geftas elíe, vel ejus tempore accidilfe, tradit, computandis & dirigendis iecutus fum. Kon tamen prorfus abs re eífe duxi paucula adhue hanc in rem fub- monere, nullo fane contendendi ftudio, nec ulla gloriolæ ex hac pa- læftra captandæ libidine, fed ea folum de caufa, qvod obfcuris hifce & haud parum perplexis de veteri chonotaxi difceptationibus aliquid falt-em iucis affundi poífe fperarem, fi rationes, qvibus vel íingula, vel oerte præcipua chronologiæ, qvam in Gunnhmgi Fermilinguis vita probavi, capita vere nituntur, fed qvarum. plurimæ, brevitatis íludio, a me in ipfo opere omiíl'æ, pauciílimæ contra indicatæ funt, exoptata adeo occafione ohlata, ulterius pauio declararem. Accedit quod mihi vifus fim animadvertiíle, hanc meam culpam in caufa fuiíle, quod etiam in eruditiííimam iianc tuam commentationem nonnulla irrepferint, fecus forte locum inea non inventuraj unde jure metui, eam facile aliis, rerum minus peritis, vel errandi, vel meam fenten- tiam aliter, atqve revera eíl, accipiendi & interpreundi anfam præ- bere pofle. In limine notare juvat, mé certe nón capere, cur epocham legis de duellis abrogatis, qvamadmiíi, vu/garem appellas, partim , cum neminem omnino, præter Torfœim & Magnæum, in chronologia vitæ Gunnlaugianæ ordinanda præeuntem habuerim, partim , & maxime qvidem, cum ex mea de his annotatione (b) fatis appareat, me illam A 2 epocham ('by■ Vid. Guiuil. VÚam, p. 15S'—r59- (n) Tom. IV. p. 358. feqq.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32