loading/hle�
(4) Blaðsíða 4 (4) Blaðsíða 4
 epocham ne ex eorum qvidem auítoritate adoptaviíTe, fed multo ma- gis, calculis ultro citroqve dudtis, ex univerfa hujus chronologia: conapage, cum relationibus aliórum hiítoricorum, qvam potui dili- gentiffime, collata, eruiffie & conftituifle. Sed jam ad rem ipfam. QvodGunnlaugus,ut Tu (c) ponis,natus íit 985» mera conjetftura eft, eo folum nixa, qvod tum nafci potuerit, cum pater ejus Illugius Niger jam tum anno 981 matrimonium contraxerit. Nec me hoc latuit. Illugium enim ante annum 982. uxorem duxiffie, etiam pro- feílus fum (</). Sed Gunnlaugi nativitatem ideo tam alte attollere in- tegrum non judicavi; primó, qvia omnia fuadebant, eum, ut Her- mundo fratre aperte juniorem (e), ita unum ex liberis Illugii natu mi- nimis fuiffe5 fecundó, & præcipue quidem, quia talem nativitatis ejus epocham cum nods temporum ætatisqve Gunnlaugi, qvas ipfa ejus Vita Cap. V. & VI. conceptis verbis inculcat, quibusque totam fuam chronotaxin manifefte fuperftuit, núllo modo confiftere pofle depre- hendi. Si enim Gunnlaugus, ut hæc (/) fine omni ambiejuitate tradit, &mox pluribus declarabo, tribus poft legiferi officium aSkaptio fuf- ceptumannis, feu 1006, XVIII. annorum fuit, perfpicuum vifum eft, eum ex ejus mente ante annum 988. natum ftatui non pofle, nifi vis aperta ei inferretur. Eis, qvæ Gunnlaugum ab anno 1000 ad 1003. egifle ftatuis, (g) utimmoremur, opusnoneft, cum ea omnia ex anno natali, qvi ei tribuitur, unice pendeant, & prout hic, vel ex Tua fententia attolli- tur, vel ex mea deprimitur, diverfe cadant. Progredior igitur ad ea, qvæ Gunnlaugi Vita Cap. V. narrat, & in his fpeciatim, qvod Helga ei certa condidone promiffia fuerit, isqve eo faíto ad exteros abierit. Hæc (h) ad annum 1003 ideo refers, qvia Skaptius dicitur legifer fuiffie cum agerentur. Id vero, ut facerem , nexus&ordo, qvem autor hic nofter in fcribendo obfervavit, prohi- bere videbantur. Ut enim primis operis lui capitibus, qvæ maxima ex (c) Hift. Eccl. Tom. IV. p. 358. not. 0. (d) Ad Gunnl. Vit, Not. 52. p. 74—75, (e) Ibid. Not. 37. p. 44. 45. (/) P. 64. & 84' (g) Hift. Eccl. 1. cit p. 358—59» (b) L, cit, T, IY, p- 359. not. a.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32