loading/hle�
(7) Blaðsíða 7 (7) Blaðsíða 7
•4- -4 -á -4- 4 -á'*--4 -4- 1 Quæ ad uítimam Gunnlaugi in Anglia manfionem pertinent á Te Vir celeb. {u') ad annos 1005. 1006 & 1007, á me vero ad annos 1008, ico$J & ioro. relata, conjunctim fumo, ea obfervatione præliminari adjeíla: hanc trium annorum differentiam inde unice pendere, qvod rerum á Gunnlaugo geftarufn chronologia, ut íupra indicavi, á Te ab epocha reíigionis chriftianæ in Islandiam introduftæ, f ab anno 1000, á me vero a magiftratu Skapdi, f. anno 1003, computata íit. Tan- tum autem abeft meam hanc chronotaxin, vel hujus manfionis an- nis, vel Gunnlaugi Fitcc de ea relationi fuperftruclam efle (x), ut illi potius ex prædicftis, qvæ præftruxi, computandi fundamentis fponte emerferint, ubi acta, qvæ Gunnlaugs-Saga cuilibet vitx ejus anno af- fignat, ad annos æræ chriftianæ retuli. Cum vero dubitari neqveat , qvin Gunnlaugs-Sagæ autor, ut plurimi Islandorum, Sveinis Daniæ Regis mortem ad annum Chrifti 1009. referre voluerit, nova etiam ratione elucet, eum ftuam computationem á Skaptii magiftratu infti- tuiíle, cum primus manfionis Gunnlaugi in Anglia annus in eundem hunc annum 1009. incidat, ubi ab hoc magiftratu calculus ducitur. Sed qvod is, ejusqve Scholiaftes, ut alii Islandorum, in anno Sveinis emortuali erravennt, atqve ideo filio Canuto qvædam tribuerint, avæ illi vere tribuenda erant, æqve ac Tu (y) ailucide, ut opinor eclaravi. (2.) Cetera facile largior fatis caufæ Ethelredo anno 1006 efte po- tuifle, cur fibi áDanis metueret, &Gunnlaugo ideo, fi tum in Anglia fuiflet, commeatum in Islandiam denegaret (<?), cum Job. Bromtomis > Ran. Higdenus, Rogerus de Hoveden & plures Anglorum doceant Svei- nemRegem, qvi anno jooi vel 1005 Angliam reliqverat, exfpedari tumpotuifle cum novis copiis eo brevi rediturum. Qvod veroEthel- redus (£), etiam poft Sveinis mortem, fatis caufæ habuerit, cur fibi & fuis non minus á Canuto, qvam olim ab illo, timeret, faeile ap- paret. Ignorare enim neqvaqvam potuit, qvod Canutus 1., nec æta- tis adeo immaturæ, nec rei militaris adeo inexpertus eflet, ac hypo- thefis Islandica fvadet; qvodqve 2) expeditionem in Angliam moli- retur, («) H. E. T. IV. p. 359. not. c. p. 360. not. a. b. (x) Qvod 1. cit. p. 360. not. a. fentis. 09 c>t. p.. 360« nor. a. (z) Ad Gunnl. Vitam not.82. png. 120—21. (<i) H. E. T. IV. p. 359. not. c. (4) De qvo loc. cit. p. 360 not. a. dubiras.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32