loading/hle�
(9) Blaðsíða 9 (9) Blaðsíða 9
■ii-éi'ifá -é-t? - v 9 eitu in Angliam v'eniíle, duoqve ultimi infuper addunt, Danicos Du- cesHemingum&: Eilafum cum pluribus copiis menfeAuguílo ejufdem anni mox acceííiíle. Camqve Ethelredus his ipfis annis, dum Gunn- laugum fecum habuit,contraDanos moviíle videatur, verí omnino íi- mile eír, hunc, utpote aulicum & fatellitem, ejus figna fecutumefie, qvamvis ejus P'itsz autor, rerum Angiicsrum minus, qvam par erat, gnarus, id non memoraverit. Pianumvero, Ethelredum tcftate anni 1009 vere dicere potniíle, gravíífimi belli metum Angliæ tuuc inimi- nere, atqve ideo Gunnlaugo commeatum denegaíle, cum Thorkillus, novis copiis Danicis ílipatus, jam tum venifiet, Hemingus vero & Eiiafus exfpeclarentur; idqve Scholiaftes autoris obfervatione de Ele- mingo adjecia fine dubio indicare voluit. Hunc igitur metum ut ve- ram commeatus denegati caufam Tecum (/) qvidem lubens ample- clor. Verum cum hic, íecundum fcriptorum Anglicorum computum, non ad annuni 1007, íéd ad 1009 pertineat, chronologia autoris etiam hac in parte confeníii eorum firmiter fuftinetur; ita ut nihil in ea reli- qvum fit, qvod jure ut falfum agnofci poftit, nifi qvod Sveinis Regis mortem ad annum 1009 retulit, metumqve á Canuto pro cauía com- meatus Gunnlaugo denegati venditat, qvornm tamen utrumqve, ut fupra monui, chronologiæ compagem ne minimum qvidem turbat, íed ea prorfus falva rejici poteft. « Ita *ad confli&um Gunnlaugi curn Raftte in comitiis Isiandiar univer- falibus, &, qvod caput rei eft, ad epocham legis de duellis judicuiriis íibrogmulis pervenimus. Hæc ex Tun computadone (g) ad annum chrifti 1008, ex mea vero (b) ad annum ioir pertinent. Qvod au- tem ad argumenta attinet, qvibus utraqve hæc computatio nititur, monere fat efto: 1) , Me prædifta comida ideo cum comitiis poft Miali íncen- dium proximis minime ccnfnndere, cmn hæc ad annum 1012 retule- rim, atqve ita illis, 111 Gunnlaugs-Snga poftulat, poftpofuerim. 2) Qvod freqventiæ comitiorum Gunnlaugo-Rafnianprum cau- fa in eorum hiftoria & geftis qværenda non íit, Tecum (?) faciie agno- fco; nec nego cornida anni 1008 reliqvis freqventiora eílé potuifie, ob (/) lbid. (þ) Ad 'GuihtL Vit. p. 150—159. (g) H. E. T. IV, p. 361. & not, a. 0) Loc. cir. B


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32