loading/hle�
(19) Blaðsíða 7 (19) Blaðsíða 7
framhaldsskólum og þó sérstaklega um fram- tíðarskipun framhaldsnáms á Akureyri? Skemmst er frá því að segja að fátt var um sýnileg viðbrögð úr þeim herbúðum fyrr en i skólameistaratíð Steindórs Steindórssonar. Hann hafði lengi haft hugmyndir um stofnun náttúrufræðideildar við skólann og hratt þeim í framkvæmd á fyrsta skólameistaraári sínu, haustið 1967. I reynd táknaði það að nátt- úrufræðideildin klofnaði frá stærðfræðideild- inni að loknum fjórða bekk en gamla stærð- fræðideildin fékk nýtt nafn og kallaðist nú eðlisfræðideild. A svipuðum tíma urðu tals- verðar breytingar á skyldunámsgreinum. Munar þar mestu að latína hvarf úr þeirra hópi og rýmkaðist þá um aðrar greinar. Undir lok stjómunartíma Steindórs, veturinn 1971- 1972, var síðan unnið að stofnun félagsfræði- deildar og hófst kennsla í henni haustið 1972, sama ár og Tryggvi Gíslason tók við embætti.9 Með stofnun hinna nýju deilda breikkaði námstilboð Menntaskólans mikið þótt hann væri áfram hreinn bóknámsskóli og enginn vilji sýnilegur til breytinga þar á. En breyting- amar sýndu vilja og styrk skólans til að svara þörfum tímans og það kom í hlut hins nýja skólameistara að stýra honum áfram í gegn- um þau umbrotaár sem framundan voru í akureyrskri sem íslenskri skólasögu. Þegar hér var komið var Bæjarstjóm Akur- eyrar vel ljóst að endurskipuleggja þyrfti sér- skóla- og framhaldsskólanám í bænum og skipaði haustið 1974 undirbúningsnefnd vegna stofnunar verslunarskóla. Sú nefnd kom aðeins fjómm sinnum saman - í öll skiptin árið 1976 - og var stofnun verslunar- brautarinnar við Gagnfræðaskóla Akureyrar beint framhald af starfi hennar.10 Eftir þetta starfaði „undirbúningsnefnd framhaldsskóla- stigs“ í nokkra mánuði en þar kom að bæjar- stjóm setti á laggimar sérstaka framhalds- skólanefnd Akureyrar sumarið 1978 til þess að ijalla urn skipan náms á framhaldsskóla- og háskólastigi í bænum. I þessa nýju nefnd voru skipuð þau Ingólfur Amason rafveitu- stjóri, Kristín Á. Ólafsdóttir leikari, Margrét Rögnvaldsdóttir grunnskólakennari, Sigurður Jóhann Sigurðsson bæjarfulltrúi og Tryggvi Gíslason bæjarfulltrúi og skólameistari MA. Nefndinni var ætlað þríþætt hlutverk: Að kortleggja námsleiðir á framhaldsskólastigi á Akureyri; að hyggja að samstarfí og hugsan- legri sameiningu skóla; að hyggja að starf- rækslu og rekstri sérskóla. Einkum átti að 9 Gísli Jónsson: Saga Menntaskólans á Akureyri, 2.b., 30-32 og 261. 10 Hsjk. Ak. A-84/l, Gjörðabók undirbúningsnefndar verslunar- skóla. stefna að eflingu verkmenntunar en einnig endunnenntunar og fullorðinsfræðslu, svo sem Námsflokka Akureyrar og öldunga- deildar Menntaskólans. Óskað var greinar- gerðar og fyrstu tillagna til bæjarstjómar um næstu árarnót. Af þessu má sjá að framhaldsskólanefnd- inni var ætlað víðtækt hlutverk og skammur tími til verka, enda brást hún skjótt við. Tryggvi Gíslason var kjörinn formaður á öðram fundi en alls urðu þeir 22, hinn síðasti í mars 1982. Af gjörðabók má sjá að nefndin kallaði til sín bæði skólamenn og forystu- menn í atvinnulífi til þess að ræða afmarkaða þætti skipulags skólamála, húsnæðisþörf og bóklega sem verklega menntunarþörf. Þá var farin kynnisferð til Reykjavíkur, skólar heim- sóttir og menntamálaráðherra. Að lokinni upp- lýsingaöflun sarndi nefndin greinargerð sem send var bæjaryfirvöldum 17. janúar 1979. Þessi greinargerð er um margt merkilegt plagg og þar er meðal annars yfírlit um þau námssvið sem í boði voru á Akureyri á þess- urn tíma. Nefndin fylgdi þeirri flokkun náms- sviða sem mátti finna í frumvarpi til fram- haldsskólalaga sem þá var til umfjöllunar: • Almennt bóknámssvið var við Mennta- skólann og virtist nefndinni það fullnægja þörfum fyrir slíkt nám í bænum þótt auka mætti sveigjanleika „ ... með auknu vali og eflingu áfangakerfís.“ • Búfræðisvið var ekki á Akureyri þótt segja mætti að innihald nokkurra kjörsviðs- og valgreina við MA félli í reynd að því sviði. I framtíðinni sá nefndin fyrir sér fræðasetur á háskólastigi í bú- og náttúrufræðigreinum á Möðruvöllum í Hörgárdal. • Heilbrigðissvið var við Gagnfræðaskóla Akureyrar og vildi nefndin efla það til muna. Hún benti einnig á að helstu vaxtar- möguleikar í háskólakennslu á heilbrigðis- sviði yrðu við Fjórðungssjúkrahúsið er það yrði fullbyggt. • Hússtjómarsvið var við Hússtjómarskól- ann (hét áður Húsmæðraskóli Akureyrar) og Iðnskólann og taldi nefndin að efla þyrfti allar námsleiðir innan þess. • Listasvið sem tæki til leiklistar, tónlistar og myndlistar var ekki fyrir hendi í heild sinni í bænum og taldi nefndin að námsskipan og réttindi nemenda væru fremur óljós við bæði Myndlistaskólann og Tónlistarskól- ann á Akureyri. • Tæknisvið var víðfeðmasta sviðið sem nefndin fjallaði um og tók það til iðnnáms, vélstjómar, stýrimennsku og skipstjómar. Nefndin taldi að þetta svið þyrfti mestra endurbóta við og þar væri mest verk að
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Blaðsíða 225
(238) Blaðsíða 226
(239) Blaðsíða 227
(240) Blaðsíða 228
(241) Blaðsíða 229
(242) Blaðsíða 230
(243) Blaðsíða 231
(244) Blaðsíða 232
(245) Blaðsíða 233
(246) Blaðsíða 234
(247) Blaðsíða 235
(248) Blaðsíða 236
(249) Blaðsíða 237
(250) Blaðsíða 238
(251) Blaðsíða 239
(252) Blaðsíða 240
(253) Blaðsíða 241
(254) Blaðsíða 242
(255) Blaðsíða 243
(256) Blaðsíða 244
(257) Blaðsíða 245
(258) Blaðsíða 246
(259) Blaðsíða 247
(260) Blaðsíða 248
(261) Blaðsíða 249
(262) Blaðsíða 250
(263) Blaðsíða 251
(264) Blaðsíða 252
(265) Blaðsíða 253
(266) Blaðsíða 254
(267) Blaðsíða 255
(268) Blaðsíða 256
(269) Blaðsíða 257
(270) Blaðsíða 258
(271) Blaðsíða 259
(272) Blaðsíða 260
(273) Blaðsíða 261
(274) Blaðsíða 262
(275) Blaðsíða 263
(276) Blaðsíða 264
(277) Blaðsíða 265
(278) Blaðsíða 266
(279) Blaðsíða 267
(280) Blaðsíða 268
(281) Blaðsíða 269
(282) Blaðsíða 270
(283) Blaðsíða 271
(284) Blaðsíða 272
(285) Blaðsíða 273
(286) Blaðsíða 274
(287) Blaðsíða 275
(288) Blaðsíða 276
(289) Blaðsíða 277
(290) Blaðsíða 278
(291) Blaðsíða 279
(292) Blaðsíða 280
(293) Blaðsíða 281
(294) Blaðsíða 282
(295) Blaðsíða 283
(296) Blaðsíða 284
(297) Saurblað
(298) Saurblað
(299) Saurblað
(300) Saurblað
(301) Saurblað
(302) Saurblað
(303) Band
(304) Band
(305) Kjölur
(306) Framsnið
(307) Kvarði
(308) Litaspjald