loading/hle�
(195) Blaðsíða 183 (195) Blaðsíða 183
Þegar heimavistinni var lokað fyrir miðnætti og auk þess skipt á milli kvenna- og karlavista var freistandi að nota svalimar til ævintýraferða. Um það eru til margar munnmæla- sögur. Svalimar hafa trúlega í upphafi verið stlaðar til að þurrka eða viðra þvott, enda voru litlu svalaherbergin kölluð strauherbergi. Löngu síðar komu strangar kröfur um eldvamir og flóttaleiðir í sambýlishúsum á borð við heimavistir og þá komu svalirnar að nýjum notum. Brotið var gat í gólf þeirra °g settur stigi svo komast rnætti milli hæða. Fleiri flóttaleiðir voru settar á heimavistarhúsið að norðan- og vestanverðu á árunum í kringum 2000. Ljósmynd: Sverrir Páll veitingar reyndust ekki eins örar og ætlað var við upphaf ferðar“, eins og Bernharð Haralds- son, skólameistari VMA, segir í sögu sinni.34 í þriðja lagi hófst á þessum árum lokahrina í baráttu heimamanna fyrir háskóla á Akur- eyri.35 í íjórða lagi má segja að smíði heima- vistar hafí ekki verið eins aðkallandi og áður vegna þess að leigumarkaður var um þessar mundir mjög aðgengilegur og rúmur, eins og nefnt er hér að framan. í fímmta lagi voru skiptar skoðanir innan skólanna á því að reisa sameiginlegar heimavistir og eimdi lengi eftir af því viðhorfí. Jóhann Sigurjónsson, settur skólameistari, sendi í nóvember 1986 bréf til fjárveitinga- nefndar og fór fram á að veitt yrði hálf önnur milljón króna til hönnunar nýrra heimavista á Akureyri.36 Vísaði hann í ályktun nefndar um heimavistir fyrir framhaldsskóla á Akur- eyri frá 1984, sem áður er sagt frá, og benti á að aðkomunemendur við skólana tvo væru „talsvert á sjöunda hundrað“ en rými í heima- vist MA einungis fyrir 154 nemendur í tveggja manna herbergjum og heimavist ávallt fullsetin. Mikil þörf væri því á auknu heimavistarrými. Taldi hann eðlilegt að ný 34 Bemharð Haraldsson: Um verkmenntun við Eyjajjörð og Verk- menntaskólann áAkureyri 1984-2004,143. 35 í ágúst 1985 var haldinn íjölmennur fundur á Sal á vegum Menntaskólans á Akureyri og Fjórðungssambands Norðlend- inga. Þar var skorað á menntamálaráðherra að stofna þegar há- skóla. Hafði sá fundur tvímælalaust mikil áhrif á framvindu há- skólamálsins á Akureyri. 36 Skjalasafn MA. nr. 97. Bréf, dags. 6. nóvember 1986. heimavist risi við heimavist MA. Fengist fjár- veiting til hönnunar væri gert ráð fyrir að ganga til samninga við Akureyrarbæ um fjár- mögnun að hluta en byggingin yrði að öðru leyti fjármögnuð með lánum frá Húsnæðis- stofnun.37 Á fjárlögum 1987 fengust 300 þúsund krónur til hönnunar heimavista. Ámi Olafs- son, arkitekt hjá Teiknistofunni Formi á Akur- eyri, gerði tillöguteikningar að húsi, að mestu þrjár hæðir og kjallari, er risi vestan heima- vistarhúss MA og tengdist því með byggingu sem í væri anddyri og matsalur á efri hæðum. I aðalálmu hússins var gert ráð fyrir 60 tveggja manna herbergjum um 30 m2 að stærð. Nýtt eldhús með matsal yrði í ný- byggingunni ásamt setustofum, sjónvarpsher- bergjum, verkstæði og geymslum í kjallara. Heildarstærð hússins var áætluð um 5000 m2 og byggingarkostnaður 250 milljónir króna, sem jafngildir um 800 milljónum króna á verðlagi ársins 2005, en gert var ráð fyrir að skipta framkvæmdum í þrjá áfanga. Samfara þessari nýbyggingu voru fyrirhug- aðar miklar breytingar á heimavistarhúsinu. Suðurkjallari yrði tekinn undir félagsstarf- semi, matsalur gerður að lesstofú og bóka- safni, en íbúð húsvarðar og bókasafni breytt í heimavistarherbergi.38 Byggingamefnd Akur- eyrar samþykkti „ ... frumdrögin hvað varðar staðsetningu og umfang byggingarinnar en getur ekki tekið afstöðu til frumdraganna að öðru leyti“.39 Þrátt fyrir mikla vinnu og frum- legar teikningar gerðist ekkert frekar í málinu enda ríkissjóður og Akureyrarbær með fullar hendur við að sinna öðmm verkefnum. Var umræða um byggingu nýrrar heimavistar ekki tekin upp aftur fyrr en smíði nýs kennslu- húss við Menntaskólann á Akureyri var vel á veg konrin, eins og rakið er hér á eftir. Frá því að heinravistarhúsið var tekið í notkun um 1950 var sá galli á gjöfNjarðar að í norðanhríð myndaðist snjóhengja yfír dyr- um karlavista. Þessar snjóhengjur ummynd- uðust iðulega í klakadröngla, grýlukerti, sem hætta stafaði af, þótt reynt væri að brjóta snjó- inn og klakann niður. Lengi var rætt um að bæta úr þessu með því að setja skyggni yfír innganga. Vom gerðar teikningar af slíku skyggni 1988.40 Ekkert varð þó úr fram- kvæmdum fyrr en 1991 að embætti húsa- meistara ríkisins var fengið til þess að gera teikningar af nýju anddyri um 50 m2 við inn- 37 Skjalasafn MA nr. 9 og nr. 97. 38 Skjalasafn MA nr. 97. Greinargerð með tillöguteikningunum. 39 Skjalasafn MA nr. 97. Bréf frá bæjarstjóranum á Akureyri 2. des- ember 1987. 40 Skjalasafn MA nr. 97. Bréf frá settum skólameistara, dagsett 6. janúar 1988 til húsameistara ríkisins. 183
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Blaðsíða 225
(238) Blaðsíða 226
(239) Blaðsíða 227
(240) Blaðsíða 228
(241) Blaðsíða 229
(242) Blaðsíða 230
(243) Blaðsíða 231
(244) Blaðsíða 232
(245) Blaðsíða 233
(246) Blaðsíða 234
(247) Blaðsíða 235
(248) Blaðsíða 236
(249) Blaðsíða 237
(250) Blaðsíða 238
(251) Blaðsíða 239
(252) Blaðsíða 240
(253) Blaðsíða 241
(254) Blaðsíða 242
(255) Blaðsíða 243
(256) Blaðsíða 244
(257) Blaðsíða 245
(258) Blaðsíða 246
(259) Blaðsíða 247
(260) Blaðsíða 248
(261) Blaðsíða 249
(262) Blaðsíða 250
(263) Blaðsíða 251
(264) Blaðsíða 252
(265) Blaðsíða 253
(266) Blaðsíða 254
(267) Blaðsíða 255
(268) Blaðsíða 256
(269) Blaðsíða 257
(270) Blaðsíða 258
(271) Blaðsíða 259
(272) Blaðsíða 260
(273) Blaðsíða 261
(274) Blaðsíða 262
(275) Blaðsíða 263
(276) Blaðsíða 264
(277) Blaðsíða 265
(278) Blaðsíða 266
(279) Blaðsíða 267
(280) Blaðsíða 268
(281) Blaðsíða 269
(282) Blaðsíða 270
(283) Blaðsíða 271
(284) Blaðsíða 272
(285) Blaðsíða 273
(286) Blaðsíða 274
(287) Blaðsíða 275
(288) Blaðsíða 276
(289) Blaðsíða 277
(290) Blaðsíða 278
(291) Blaðsíða 279
(292) Blaðsíða 280
(293) Blaðsíða 281
(294) Blaðsíða 282
(295) Blaðsíða 283
(296) Blaðsíða 284
(297) Saurblað
(298) Saurblað
(299) Saurblað
(300) Saurblað
(301) Saurblað
(302) Saurblað
(303) Band
(304) Band
(305) Kjölur
(306) Framsnið
(307) Kvarði
(308) Litaspjald