loading/hle�
(43) Blaðsíða 31 (43) Blaðsíða 31
lítið utanumhald frá stjóm skólans. Hver kennari sigldi sína leið, hafði sín markmið og sína sérvisku við kennslu og námsmat. Skóla- meistari með nokkurra tíma kennsluskyldu, aðstoðarskólameistari í hálfu stjómunarstarfi og skrifstofumaður í fullu starfi þegar hér var komið sögu, önnuðu daglegu skrifstofuhaldi en vissulega voru deildarstjórar komnir til sögunnar og um tíma vann hópur kennara mikið starf að vori uns tölvuvæðing kom til sögunnar. Blandaða eða bundna áfangakerfið kallaði á að áfangastjóri væri ráðinn í hálft starf og fljótlega bættust við fleiri embætti, námsráð- gjafi, brautarstjórar, íjölritari o.fl. Sum þessi embætti má þó frekar rekja til umhyggjusemi og aukinnar þjónustu við nemendur en til þarfar skólastjómarinnar fyrir utanumhald. Meira máli skipti að í stað bekkjakerfísins einfalda kom kerfi sem hvorki kennarar né nemendur skildu til hlítar. Það var flókið, einkum meðan það var að mótast, og margir stóðu ráðvilltir gagnvart hugtökum eins og stofni, kjöri og vali, undanfömm og uppvinn- ingi að ekki sé minnst á hugtakið bundið val. Nýja kerfið átti að skila sveigjanleika í náms- ferlum, hver nemandi átti að ráða miklu um hvað hann lærði og hvenær og geta farið gegnum skólann á þeirn hraða sem honum hentaði. Reyndin varð önnur. Varla nokkur nemandi hefur á þessum tíma lokið stúdents- prófínu á skemmri tíma en 4 árum en líklega hefur þeim fjölgað verulega sem hafa þurft 5 eða 6 ár, jafnvel 7, til að ljúka stúdentspróf- inu. Sjaldan lýkur nemandi stúdentsprófi á miðju skólaári. Valfrelsi um áfanga varð miklu minna en ætlast var til og hugtakið bundið val varð í hugum margra brandari fremur en tákn urn valfrelsi. „Veldu A“ var haft eftir áfangastjóranum. Ekki má þó kenna blandaða áfangakerfínu um allt sem miður fór og ekki var það alillt. Umtalsverðar breytingar höfðu orðið í um- hverfi skólans og einhvem veginn varð að svara þeim. Hætt er við að hefðbundið bekkja- kerfi hefði leitt skólann inn á þrengra einstigi en raun varð og að skólinn hefði tapað fleiri nemendum í samkeppninni um þá. Vel má vera að með óbundnu áfangakerfi hefði staða MA nú verið sterkari að því leyti að honum hefði verið trúað fyrir fleiri nemendum og eitthvað af byggingum Verkmenntaskólans hefðu hafnað á lóð MA. En þá hefðu hefð- imar kringum bekkina, félagsandinn í árgöng- unum og sú einstæða samstaða nemenda sem skólahátíðirnar og samkomur afmælisárganga og raunar hvers kyns samkomur MA-félaga á öllum tímum árs endurspegla, ekki orðið svipur hjá sjón. Til eru þeir nemendur MA sem hafa lýst stríðni og hvers kyns galgopa- skap í bekkjunum sem kvöl en miklu em þeir fleiri sem búa að því allt sitt líf að hafa eign- ast bekkjarfélaga og lífsfömnauta í skólan- um. Reglur um nám, próf og einkunnir - námsframvinda Kostir áfangakerfísins nýttust ekki til fulls í bekkjabundnu áfangakerfí. Þess vegna var leitað allra leiða til þess að ná fram kostum óbundins áfangakerfís, og koma nemendum áfram í náminu án of mikilla áfalla. Af þess- um ástæðum vom reglur námskrárinnar teygðar og togaðar og settar ýmsar reglur um nám, próf og einkunnir, sem vom einstakar fyrir MA. Meginregla í hinu nýja áfangakerfi var sú að til þess að halda áfram námi eftir hvem vetur skyldi nemandi hafa lokið vetrinum á undan, að minnsta kosti tilteknum fjölda ein- inga eða öllum undanfömm þeirra áfanga sem biðu á nýju námsári. Það er hins vegar dálítið merkileg nýjung, miðað við áfangakerfí, að í MA var haldið þeirri venju að miða við námsár, nemendur gátu nefnilega bætt árangur sinn á vorönn svo að ófullnægjandi árangur á haustönn yrði lát- inn duga. Þessi regla hefur verið nefnd upp- vinningsregla og hefur satt að segja komið mörgum þeim vel sem slökuðu óþarflega mikið á klónni eina önn. Ef ekki tókst að Ijúka áfanga með reglu- legu prófí - og jafnvel ekki með uppvinnings- reglunni - var enn möguleiki fyrir hendi. Svonefnd endurtekningarpróf vom haldin vor hvert að loknum venjulegum prófum og sjúkraprófum. Þar gátu nemendur enn reynt að Ijúka áfangaprófí, hvort heldur var áfangi haustannar eða vorannar. Það tíðkaðist lengi að birta einkunnir úr prófum á blöðum frammi í anddyri Gamla skóla. Þar gátu gestir og gangandi komið og séð hvernig nemendum reiddi af því allt var birt undir fullu nafni. Voru skiptar skoðanir meðal kennara á ágæti þess fyrirkomulags og snerist deilan einkum um hag þeirra sem féllu á prófum. Töldu sumir að þeir nemendur ættu ekki að þurfa að verða að athlægi fyrir lé- legan árangur en öðrum fannst að slík sjálf- skaparvíti gætu og ættu að vera öðrum til vamaðar. Vann fyrra sjónarmiðið á hægt og bítandi. A kennarafundi 1. júní 1989 er rætt um síðbúna próftíð eftir 6 vikna verkfall og er þess getið að einkunnir muni nú „ ... fyrsta
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Blaðsíða 225
(238) Blaðsíða 226
(239) Blaðsíða 227
(240) Blaðsíða 228
(241) Blaðsíða 229
(242) Blaðsíða 230
(243) Blaðsíða 231
(244) Blaðsíða 232
(245) Blaðsíða 233
(246) Blaðsíða 234
(247) Blaðsíða 235
(248) Blaðsíða 236
(249) Blaðsíða 237
(250) Blaðsíða 238
(251) Blaðsíða 239
(252) Blaðsíða 240
(253) Blaðsíða 241
(254) Blaðsíða 242
(255) Blaðsíða 243
(256) Blaðsíða 244
(257) Blaðsíða 245
(258) Blaðsíða 246
(259) Blaðsíða 247
(260) Blaðsíða 248
(261) Blaðsíða 249
(262) Blaðsíða 250
(263) Blaðsíða 251
(264) Blaðsíða 252
(265) Blaðsíða 253
(266) Blaðsíða 254
(267) Blaðsíða 255
(268) Blaðsíða 256
(269) Blaðsíða 257
(270) Blaðsíða 258
(271) Blaðsíða 259
(272) Blaðsíða 260
(273) Blaðsíða 261
(274) Blaðsíða 262
(275) Blaðsíða 263
(276) Blaðsíða 264
(277) Blaðsíða 265
(278) Blaðsíða 266
(279) Blaðsíða 267
(280) Blaðsíða 268
(281) Blaðsíða 269
(282) Blaðsíða 270
(283) Blaðsíða 271
(284) Blaðsíða 272
(285) Blaðsíða 273
(286) Blaðsíða 274
(287) Blaðsíða 275
(288) Blaðsíða 276
(289) Blaðsíða 277
(290) Blaðsíða 278
(291) Blaðsíða 279
(292) Blaðsíða 280
(293) Blaðsíða 281
(294) Blaðsíða 282
(295) Blaðsíða 283
(296) Blaðsíða 284
(297) Saurblað
(298) Saurblað
(299) Saurblað
(300) Saurblað
(301) Saurblað
(302) Saurblað
(303) Band
(304) Band
(305) Kjölur
(306) Framsnið
(307) Kvarði
(308) Litaspjald