loading/hle�
(48) Blaðsíða 36 (48) Blaðsíða 36
sviði og ólíkum kennslugreinum, geta hentað ólíkar kennsluaðferðir, sem gera verður ráð fyrir að kennaramir kunni best skil á sjálfir. Þeir vilja því ráða störfum sínum í kennslu- stundum sjálfir og hafa löngum gert það í MA. Nemendur taka mið af kennurunr sínum með ýmsum hætti og skólameistara því meir sem hann er sýnilegur í daglegu starfi og félagslífí nemenda. Hæfilegur agi og heil- brigður skólabragur móta nemendur til lífs- tíðar og hér ber skólameistari rnikla ábyrgð. Stjómandi skóla er líka verkstjóri yfir öðm starfsliði en getur dreift því valdi sínu eftir geðþótta. Loks er skólameistari andlit skólans út á við og hann er talsmaður stofnunarinnar gagnvart stjómvöldum og almenningi. Menntaskólinn á Akureyri hafði lengst af haft í forystu menn sem vöktu athygli þjóðar- innar og var eftir þeirn tekið og því sem þeir lögðu til mála. Eftir því sem nemendum skól- ans fjölgar úti í samfélaginu dreifast áhrif skólans og þeirra gilda sem þar em í háveg- um höfð - þess vegna er þetta mótunarstarf svo mikilvægt. Tryggvi Gíslason lagði sem skólameistari áherslu á að vera hið sýnilega vald út á við en ekki síður gagnvart nemendum og kennur- um. Hann gekk á fyrstu stjómarárum sínum vasklega frarn í vinna bug á talsverðri upp- lausn og agaleysi meðal nemenda sem grafið hafði um sig á umbrotaámnum um og upp úr 1970. Áfengisneysla var áberandi á skóla- skemmtunum og skólasókn margra nemenda var ábótavant. Tryggvi náði á skömmum tíma að stórbæta allan skólabrag og enn þann dag í dag getur skólinn státað af þeim menningar- brag sem einkennir nemendur hans hvar sem þeir koma saman undir merkjum skólans. Þetta er verk Tryggva Gíslasonar öðmm mönnum fremur. Árið 1998 efndi hann til starfs forvamar- fulltrúa við skólann, þad var nánast nýmæli í framhaldsskólum á Islandi. Við þessu starfi tók Stefán Þór Sæmundsson og hefur gegnt því síðan. Auk þess var námsráðgjöf efld mjög og er nú eitt og hálft starf námsráðgjafa. Drýgstan þátt í mótun og þróun námsráðgjafar og nemendaverndar hin síðari árin eiga Alma Oddgeirsdóttir og Herdís Zophoníasardóttir enda hafa þær báðar sérmenntun á þessu sviði. Meðal annars er fylgst gaumgæfílega með nemendum sem eiga við sértæka örðugleika að stríða, svo sem lesblindu, prófkvíða og svo framvegis og reynt að koma til móts við þá með ýmsum hætti, ekki síst í prófum. I hverri bekkjardeild í 1. og 2. bekk em tveir umsjónar- kennarar sem fylgjast með gengi nemenda, styðja þá ef þarf, efla félagsanda í bekknum og svo framvegis. Hefur þetta gefíst vel og má yfírleitt segja að nemendavernd sé talsvert viðamikill þáttur félagslífsins. I hinu almenna félagslífí nemenda hafði Svemr Páll Erlends- son lengi verið nemendum til halds, trausts og ráðgjafar. Árið 1980 var hann skipaður sér- stakur félagsráðunautur og hafði formlega það hlutverk að fylgjast með félagslífi nemenda, ráða þeirn heilt og þáði loks laun fyrir. Þegar leið á stjómunartíma Tryggva lágu áherslur hans umfram allt á hinum stærri mál- um, stöðu skólans meðal skóla og í bæjarfélag- inu og síðan á byggingarmálum þar sem hann náði að bæta stórkostlega alla aðstöðu nemenda og kennara með tilkomu skólahússins á Hólum og nýju heimavistarinnar. Alltaf gaf hann sér þó tíma til að sinna nemendum sem til hans leituðu með einkamál sín og veitti þeim þá úr- lausn sem hann vildi, stundum með því að hefja sig yfir þær reglur sem settar höfðu verið. „Það á að gera mannamun því menn eru mis- jafnir“ var stundum viðkvæði Tryggva Gísla- sonar skólameistara. Þessi munur - mismun- andi viðbrögð við aðstæðum sem virtust áþekkar - fór stundum fyrir brjóstið á nemend- um og samstarfsmönnum skólameistara. En hann lagði áherslu á að hans væri valdið og enda ábyrgðin líka. Oft munu reyndar hafa komið fleiri kurl til grafar í einkaviðtölum við skólameistara heldur en nemendur treystu sér til að skýra í umsóknum til hins skriflega reglu- veldis skólans. Reyndar var það verklagsregla í skólastjóm (síðar skólaráði) að ef nemandi sem sótti urn ívilnun eða frávik hafði skýrt mál sitt svo fyrir einhverjum fulltrúa skólastjómar að hann taldi gilda ástæðu til að verða við óskinni, var ekki spurt frekari spuminga en leyfið veitt. Hver gerir hvað? Á árunum fyrir 1980 voru kjör framhalds- skólakennara allgóð og sú hugsun hafði lítt náð að þróast með þeim að greiða skyldi sér- staklega fyrir hvert viðvik. Þetta er nefnt hér vegna þess að kennarar unnu auk kennsl- unnar margvísleg störf á öllum tímum árs án þess að fara fram á laun fyrir. Þetta gilti t.d. um störf nokkurra kennara sem vor hvert eftir að annakerfið var tekið upp önnuðust ýmsan undirbúning að brautskráningu stúdenta, færðu einkunnir þeima til bókar og á skírteini. Frá upphafí vom einkunnir færðar í sérstaka prófbók, prótókoll, og gerðu það ýmsir en hin síðustu ár Aðalsteinn Sigurðsson og Ásmund- ur Jónsson. Annar las en hinn skrifaði og svo var lesið saman við frumgögn. Síðar var hætt að nota prótókoll og einkunnimar færðar í
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Blaðsíða 225
(238) Blaðsíða 226
(239) Blaðsíða 227
(240) Blaðsíða 228
(241) Blaðsíða 229
(242) Blaðsíða 230
(243) Blaðsíða 231
(244) Blaðsíða 232
(245) Blaðsíða 233
(246) Blaðsíða 234
(247) Blaðsíða 235
(248) Blaðsíða 236
(249) Blaðsíða 237
(250) Blaðsíða 238
(251) Blaðsíða 239
(252) Blaðsíða 240
(253) Blaðsíða 241
(254) Blaðsíða 242
(255) Blaðsíða 243
(256) Blaðsíða 244
(257) Blaðsíða 245
(258) Blaðsíða 246
(259) Blaðsíða 247
(260) Blaðsíða 248
(261) Blaðsíða 249
(262) Blaðsíða 250
(263) Blaðsíða 251
(264) Blaðsíða 252
(265) Blaðsíða 253
(266) Blaðsíða 254
(267) Blaðsíða 255
(268) Blaðsíða 256
(269) Blaðsíða 257
(270) Blaðsíða 258
(271) Blaðsíða 259
(272) Blaðsíða 260
(273) Blaðsíða 261
(274) Blaðsíða 262
(275) Blaðsíða 263
(276) Blaðsíða 264
(277) Blaðsíða 265
(278) Blaðsíða 266
(279) Blaðsíða 267
(280) Blaðsíða 268
(281) Blaðsíða 269
(282) Blaðsíða 270
(283) Blaðsíða 271
(284) Blaðsíða 272
(285) Blaðsíða 273
(286) Blaðsíða 274
(287) Blaðsíða 275
(288) Blaðsíða 276
(289) Blaðsíða 277
(290) Blaðsíða 278
(291) Blaðsíða 279
(292) Blaðsíða 280
(293) Blaðsíða 281
(294) Blaðsíða 282
(295) Blaðsíða 283
(296) Blaðsíða 284
(297) Saurblað
(298) Saurblað
(299) Saurblað
(300) Saurblað
(301) Saurblað
(302) Saurblað
(303) Band
(304) Band
(305) Kjölur
(306) Framsnið
(307) Kvarði
(308) Litaspjald