loading/hle�
(58) Page 46 (58) Page 46
46 að einkunnum verði gefíð vægi eftir umfangi greinar til að höfuðgreinar skipti meira máli hefur ekki náð fram að ganga, né heldur að yfirlitspróf verði haldin í hverri grein að námi loknu (sbr. gamla stúdentsprófíð). A árunum fram undir 1970 lagðist að miklu leyti af sá siður að „taka nemendur upp“ til að hlýða þeim yfír lexíu sem þeir höfðu átt að lesa heima en tíðkast þó enn í erlendum málum. I staðinn kom meira af útskýringum kennara og almennu spjalli. Hugmyndin mun hafa verið, altjent öðrum þræði, að efna til samræðu nemenda og kenn- ara um námsefnið, nemendur áttu að bera upp spurningar sem vaknað höfðu og kenn- arar að aðstoða við að fínna svör. Einn kennari skólans, sem var nemandi upp úr 1980, segist hafa merkt tvær breyt- ingar frá sinni skólatíð þegar hann kom til baka sem kennari. Annars vegar var það hversu sjóaðir nemendur voru orðnir í hvers- kyns hópastarfí sem námsaðferð og hitt hve miklu minna var glósað í kennslustund af því sem kennari sagði. Raunin virðist hafa orðið sú að alloft láta nemendur það ógert að velta sér mjög upp úr námsefninu heima fyrir en bíða þess að kenn- arinn beri á borð meira eða minna tilreidda rétti. Gagnlegt tæki í þessari framreiðslu kennara á tilbúnu efni var myndvarpinn og glærumar. Um 1980 vom fáir myndvarpar í skólanum og kennslustund hófst stundum á leit að myndvarpa. Með tímanum kom mynd- varpi í hverja stofu og með tölvuvæðingunni komu skjávarpar í stað myndvarpanna. Prófform hefur fest í sessi, flest skrifleg próf em 90 mínútur, sum lengri, jafnvel allt að 180 mín. Munnleg próf heyra til algerra undantekninga nema í erlendum tungumál- um. Námsefni var vissulega fremur einhæft, þar eð ekki var til mikið úrval kennslubóka í þeim greinum sem kenndar voru í MA. Það hefur reyndar lagast nokkuð í sumum náms- greinum á síðari hluta þessa tímabils. Smátt og smátt fóm að birtast nýjar, íslenskar bækur (sumar þýddar) en auk þess var talsvert fram- leitt af kennsluefni í skólanum. Jafnvel all- stórar kennslubækur (efnafræði, stjóm- málafræði, lífefnafræði) vom fjölritaðar hér og seldar í marga framhaldsskóla á landinu. Kennarar skólans hafa samið og gefið út ýmislegt námsefni, bæði innan húss og utan, einir sér og með öðmm. Sumt af þessu er einkum til „heimilisnota“ en annað er notað víðar um land. Umfangsmikil ljölritun var rekin af þessu tilefni - Ytraberg - og kenn- arar tóku saman margvíslegt kennsluefni sem Hlynur Jónasson hefur um árabil séö um fjölritun og ljósritun í skólanum. Fjölritun hefur víða átt sér stað. A árunum fyrir 1970 sá Ami Friðgeirsson ráðsmaður skólans um að fjölrita og hafði tæki til þess í Sólbyrginu, sem siðar varð skrifstofa aðstoðarskólameistara. Eftir 1970 flutti fjölrimnin í kompu í suðurkjallara Gamla skóla, þar sem síðar var kallað Kofi Tómasar frænda (Tómas Ingi Olrich kenndi þar fáeinum nemendum frönsku). A sínum tíma var sú kompa kölluð Gutenberg. Síðar var gerð fjölritunarstofa í hluta af eðlis- og efnafræðistofu í kjallara Gamla skóla. Þá varð til nafnið Ytraberg. Þaðan fluttist fjölritunin meðal annars í herbergi undir Sólbyrginu, inn af Svörtuloftum, en þar er þessi mynd tekin, og loks upp í afgreiðslu skólans í anddyri Hóla. Ljósmynd: Minjasafnið á Akureyri / MA síðan var selt nemendum á kostnaðarverði eða því sem næst. Þessi fjölritun tíðkast enn, einkum þar sem um er að ræða vinnuhefti, stílasöfn og texta sem ört þarf að skipta um en mjög mikið hefur dregið úr henni. Síðustu árin íyrir 1980 var þessi fjölritun á hendi tveggja kennara en 1980 tók tækjavörður, Hlynur Jónasson, sem hafði verið ráðinn til skólans 1978, við fjöl- ritun og ljósritun og annaðist einnig bóksölu nemenda þar sem þetta efni var selt með öðru. Með samræmdri námskrá og fyrirskipaðri yfirferð, jókst þörf á samræmingu og sam- starfí kennara hverrar greinar - jafnvel milli skóla. Það var áður ekki óalgengt í sumum greinum að hver kennari bjó til sitt próf og lagði fyrir sína nemendur, jafnvel þótt aðrir sem lærðu sama námsefni fengju annað próf frá öðrum kennara. Námskráin ýtti þessum vinnubrögðum smátt og smátt til hliðar. Nú er oftast samið eitt próf í hverjum áfanga og allir kennarar áfangans koma sér saman um það. Þessari skipulögðu samhæfíngu fylgja kennsluáætlanir sem nú eru lagðar fram í upp- hafí kennslu. Þannig geta nemendur nú séð hvað er á dagskrá, viku fyrir viku.
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page I
(6) Page II
(7) Page III
(8) Page IV
(9) Page V
(10) Page VI
(11) Page VII
(12) Page VIII
(13) Page 1
(14) Page 2
(15) Page 3
(16) Page 4
(17) Page 5
(18) Page 6
(19) Page 7
(20) Page 8
(21) Page 9
(22) Page 10
(23) Page 11
(24) Page 12
(25) Page 13
(26) Page 14
(27) Page 15
(28) Page 16
(29) Page 17
(30) Page 18
(31) Page 19
(32) Page 20
(33) Page 21
(34) Page 22
(35) Page 23
(36) Page 24
(37) Page 25
(38) Page 26
(39) Page 27
(40) Page 28
(41) Page 29
(42) Page 30
(43) Page 31
(44) Page 32
(45) Page 33
(46) Page 34
(47) Page 35
(48) Page 36
(49) Page 37
(50) Page 38
(51) Page 39
(52) Page 40
(53) Page 41
(54) Page 42
(55) Page 43
(56) Page 44
(57) Page 45
(58) Page 46
(59) Page 47
(60) Page 48
(61) Page 49
(62) Page 50
(63) Page 51
(64) Page 52
(65) Page 53
(66) Page 54
(67) Page 55
(68) Page 56
(69) Page 57
(70) Page 58
(71) Page 59
(72) Page 60
(73) Page 61
(74) Page 62
(75) Page 63
(76) Page 64
(77) Page 65
(78) Page 66
(79) Page 67
(80) Page 68
(81) Page 69
(82) Page 70
(83) Page 71
(84) Page 72
(85) Page 73
(86) Page 74
(87) Page 75
(88) Page 76
(89) Page 77
(90) Page 78
(91) Page 79
(92) Page 80
(93) Page 81
(94) Page 82
(95) Page 83
(96) Page 84
(97) Page 85
(98) Page 86
(99) Page 87
(100) Page 88
(101) Page 89
(102) Page 90
(103) Page 91
(104) Page 92
(105) Page 93
(106) Page 94
(107) Page 95
(108) Page 96
(109) Page 97
(110) Page 98
(111) Page 99
(112) Page 100
(113) Page 101
(114) Page 102
(115) Page 103
(116) Page 104
(117) Page 105
(118) Page 106
(119) Page 107
(120) Page 108
(121) Page 109
(122) Page 110
(123) Page 111
(124) Page 112
(125) Page 113
(126) Page 114
(127) Page 115
(128) Page 116
(129) Page 117
(130) Page 118
(131) Page 119
(132) Page 120
(133) Page 121
(134) Page 122
(135) Page 123
(136) Page 124
(137) Page 125
(138) Page 126
(139) Page 127
(140) Page 128
(141) Page 129
(142) Page 130
(143) Page 131
(144) Page 132
(145) Page 133
(146) Page 134
(147) Page 135
(148) Page 136
(149) Page 137
(150) Page 138
(151) Page 139
(152) Page 140
(153) Page 141
(154) Page 142
(155) Page 143
(156) Page 144
(157) Page 145
(158) Page 146
(159) Page 147
(160) Page 148
(161) Page 149
(162) Page 150
(163) Page 151
(164) Page 152
(165) Page 153
(166) Page 154
(167) Page 155
(168) Page 156
(169) Page 157
(170) Page 158
(171) Page 159
(172) Page 160
(173) Page 161
(174) Page 162
(175) Page 163
(176) Page 164
(177) Page 165
(178) Page 166
(179) Page 167
(180) Page 168
(181) Page 169
(182) Page 170
(183) Page 171
(184) Page 172
(185) Page 173
(186) Page 174
(187) Page 175
(188) Page 176
(189) Page 177
(190) Page 178
(191) Page 179
(192) Page 180
(193) Page 181
(194) Page 182
(195) Page 183
(196) Page 184
(197) Page 185
(198) Page 186
(199) Page 187
(200) Page 188
(201) Page 189
(202) Page 190
(203) Page 191
(204) Page 192
(205) Page 193
(206) Page 194
(207) Page 195
(208) Page 196
(209) Page 197
(210) Page 198
(211) Page 199
(212) Page 200
(213) Page 201
(214) Page 202
(215) Page 203
(216) Page 204
(217) Page 205
(218) Page 206
(219) Page 207
(220) Page 208
(221) Page 209
(222) Page 210
(223) Page 211
(224) Page 212
(225) Page 213
(226) Page 214
(227) Page 215
(228) Page 216
(229) Page 217
(230) Page 218
(231) Page 219
(232) Page 220
(233) Page 221
(234) Page 222
(235) Page 223
(236) Page 224
(237) Page 225
(238) Page 226
(239) Page 227
(240) Page 228
(241) Page 229
(242) Page 230
(243) Page 231
(244) Page 232
(245) Page 233
(246) Page 234
(247) Page 235
(248) Page 236
(249) Page 237
(250) Page 238
(251) Page 239
(252) Page 240
(253) Page 241
(254) Page 242
(255) Page 243
(256) Page 244
(257) Page 245
(258) Page 246
(259) Page 247
(260) Page 248
(261) Page 249
(262) Page 250
(263) Page 251
(264) Page 252
(265) Page 253
(266) Page 254
(267) Page 255
(268) Page 256
(269) Page 257
(270) Page 258
(271) Page 259
(272) Page 260
(273) Page 261
(274) Page 262
(275) Page 263
(276) Page 264
(277) Page 265
(278) Page 266
(279) Page 267
(280) Page 268
(281) Page 269
(282) Page 270
(283) Page 271
(284) Page 272
(285) Page 273
(286) Page 274
(287) Page 275
(288) Page 276
(289) Page 277
(290) Page 278
(291) Page 279
(292) Page 280
(293) Page 281
(294) Page 282
(295) Page 283
(296) Page 284
(297) Rear Flyleaf
(298) Rear Flyleaf
(299) Rear Flyleaf
(300) Rear Flyleaf
(301) Rear Flyleaf
(302) Rear Flyleaf
(303) Rear Board
(304) Rear Board
(305) Spine
(306) Fore Edge
(307) Scale
(308) Color Palette